• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมหาวิทยาลัยนอร์ธ ไซปรัส

เรียนต่อไซปรัส มหาวิทยาลัยไซปรัส หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ที่นอร์ธ ไซปรัส

เรียนต่อนอร์ธ ไซปรัส (North Cyprus) ในหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master) ประเทศนอร์ธ ไซปรัส (North Cyprus)
หลักสูตรเรียนต่อ นอร์ธ ไซปรัส ระยะเวลาเรียน ที่ นอร์ธ ไซปรัส ระยะเวลา วีซ่าทำงาน ที่ นอร์ธ ไซปรัส
ปริญญาเอก (Doctoral Degree) 3-4 ปี สามารถขอวีซ่าทำงานได้ หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานได้
ปริญญาโท (Master Degree) 2 ปี
ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 4 ปี

มหาวิทยาลัยนอร์ธ ไซปรัส แบ่งระบบการศึกษา เป็น 2 เทอม คือ

✅ เทอมที่ 1. Autumn Term เดือน ก.ย. ถึง กลางเดือน ม.ค.
✅ เทอมที่ 2. Spring Term เดือน ก.พ. ถึง ปลายเดือน มิ.ย.

ข้อดีของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master) ที่ นอร์ธ ไซปรัส (North Cyprus)
✅ สาธารณรัฐไซปรัส (Republic of Cyprus) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ในทวีปยุโรปใต้
✅ สาธารณรัฐไซปรัส แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทางตอนเหนือ (North Cyprus) อยู่ภายใต้การปกครองของตุรกี และทางตอนใต้ (South Cyprus) อยู่ภายใต้การปกครองของกรีก
✅ ภาษาราชการ คือ ภาษากรีก ตุรกี และ อังกฤษ
มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
✅ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป
✅ ระหว่างเรียนที่นอร์ธ ไซปรัส สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ในช่วงเปิดเทอม และ 40 ชั่วโมง/ อาทิตย์ ในช่วงปิดเทอม
✅ มีโอกาสได้ทำงานประจำหลังจากจบการศึกษา หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานให้
✅ ไซปรัสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรปมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด
 

Near East University (North Cyprus)

จุดเด่นของการเรียนต่อที่ Near East University (North Cyprus)
✅ Near East University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1988 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุง Nicosia ประมาณ 30 นาที ใน North Cyprus
✅ มีนักเรียนมากกว่า 26,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
✅ มีโปรแกรมสาขาวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับวิชาชีพ 2 ปี ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 2 ปี
✅ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU), Commission International (JCI), the Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW) และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ ระหว่างเรียนที่นอร์ธ ไซปรัส สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์
✅ มีโอกาสได้ทำงานประจำหลังจากจบการศึกษา หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานให้

วีดีโอแนะนำ
✅ North Cyprus : https://www.youtube.com/watch?v=UFbTXYZCEjk
✅ North Cyprus : https://www.youtube.com/watch?v=ARnbEkuAeDg
✅ Near East University : https://www.youtube.com/watch?v=yWFACZx5Wy0
✅ Near East University : https://www.youtube.com/watch?v=RKLkd9LziuE
สาขาวิชาเรียน ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปี โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี (Preparatory Language Course)
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ นอร์ธ ไซปรัส หรือ ปริญญาโท ที่ นอร์ธ ไซปรัส
หากน้องๆ ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี ที่ นอร์ธ ไซปรัส หรือ ปริญญาโท ที่ นอร์ธ ไซปรัส แต่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี ได้
เริ่มที่ €8,200
(ประมาณ 304,000 บาท)
ค่าเรียน ค่าหอพัก 2 คน และอาหาร 3 มื้อ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (Bachelor’s Degree) และ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี (Master’s Degree) - คณะที่เปิดสอน
✅ Faculty of Education
✅ Faculty of Architecture
✅ Faculty of Arts and Science
✅ Faculty of Communication
✅ Faculty of Civil & Enviromental Engineering
✅ Faculty of Economics and Administrative Science
✅ Faculty of Engineering
✅ Faculty of Fine Arts and Design
✅ Faculty of Health Sciences
✅ Faculty of Law
✅ Faculty of Medicine
✅ Faculty of Nursing
✅ Faculty of Performing Arts
✅ Faculty of Pharmacy
✅ Faculty of Veterinary
✅ Faculty of Open and Distance Education
✅ Faculty of Physical Education and Sports
✅ Faculty of Tourism and Hotel Managment
เริ่มที่ €8,200
(ประมาณ 304,000 บาท)
ค่าเรียน ค่าหอพัก 2 คน และอาหาร 3 มื้อ
เทอมการศึกษา มหาวิทยาลัยอเมริกา Near East University (North Cyprus)
✅ เทอมที่ 1. Fall Term ตุลาคม - ธันวาคม (ปิดช่วงคริสมาสต์และปีใหม่)
✅ เทอมที่ 2. Spring Term กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
✅ เทอมที่ 2. Summer Term มิถุนายน - สิงหาคม
✅ สมัครเรียนได้ทุกเทอมการศึกษา โดยสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน อย่างน้อย 4 เดือน

หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าหอพัก ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจิปาถะ เริ่มที่ €500/เดือน (ประมาณ 20,000 บาท)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน
✅ หลักสูตรปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี (Preparatory Language Course)
✓ จบ ม.6 (ไม่รับวุฒิ GED) หรือ ปริญญาตรี
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

✅ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (Bachelor’s Degree)
✓ จบ ม.6 (ไม่รับวุฒิ GED)
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5+ ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่นี่ก่อนได้
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

✅ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี (Master’s Degree)
✓ จบปริญญาตรี
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0+ ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่นี่ก่อนได้
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

 

University of Kyrenia (North Cyprus)

จุดเด่นของการเรียนต่อที่ University of Kyrenia (North Cyprus)
✅ University of Kyrenia เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2013 ตั้งอยู่ที่เมือง Kyrenia ห่างจากกรุง Nicosia ประมาณ 50 นาที ใน North Cyprus
✅ มีนักเรียนมากกว่า 16,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
✅ มีโปรแกรมสาขาวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับวิชาชีพ 2 ปี ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 2 ปี
✅ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก Higher Education Planning, Evaluation Accreditation and Coordination Council (YODAK), International Maritime Organization (IMO), Flight Training Organization (FTO) และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ ระหว่างเรียนที่นอร์ธ ไซปรัส สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์
✅ มีโอกาสได้ทำงานประจำหลังจากจบการศึกษา หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานให้

วีดีโอแนะนำ
✅ North Cyprus : https://www.youtube.com/watch?v=UFbTXYZCEjk
✅ North Cyprus : https://www.youtube.com/watch?v=ARnbEkuAeDg
✅ University of Kyrenia : https://www.youtube.com/watch?v=zdlWaqoaorg
✅ University of Kyrenia : https://www.youtube.com/watch?v=114eqHUrMXk
สาขาวิชาเรียน ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปี โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี (Preparatory Language Course)
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ นอร์ธ ไซปรัส หรือ ปริญญาโท ที่ นอร์ธ ไซปรัส
หากน้องๆ ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี ที่ นอร์ธ ไซปรัส หรือ ปริญญาโท ที่ นอร์ธ ไซปรัส แต่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี ได้
เริ่มที่ €8,200
(ประมาณ 304,000 บาท)
ค่าเรียน ค่าหอพัก 2 คน และอาหาร 3 มื้อ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (Bachelor’s Degree) และ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี (Master’s Degree) - คณะที่เปิดสอน
✅ Faculty of Marine Sciences
✅ Faculty of Marine Studies
✅ Faculty of Marine Management
✅ Faculty of Education
✅ Faculty of Arts and Science
✅ Faculty of Aviation and Space Science
✅ Faculty of Law
✅ Faculty of Economics and Administrative Science
✅ Faculty of Architecture
✅ Faculty of Engineering
เริ่มที่ €8,200
(ประมาณ 304,000 บาท)
ค่าเรียน ค่าหอพัก 2 คน และอาหาร 3 มื้อ
เทอมการศึกษา มหาวิทยาลัยอเมริกา Near East University (North Cyprus)
✅ เทอมที่ 1. Fall Term ตุลาคม - ธันวาคม (ปิดช่วงคริสมาสต์และปีใหม่)
✅ เทอมที่ 2. Spring Term กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
✅ เทอมที่ 2. Summer Term มิถุนายน - สิงหาคม
✅ สมัครเรียนได้ทุกเทอมการศึกษา โดยสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน อย่างน้อย 4 เดือน

หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าหอพัก ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจิปาถะ เริ่มที่ €500/เดือน (ประมาณ 20,000 บาท)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน
✅ หลักสูตรปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ปี (Preparatory Language Course)
✓ จบ ม.6 (ไม่รับวุฒิ GED) หรือ ปริญญาตรี
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

✅ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (Bachelor’s Degree)
✓ จบ ม.6 (ไม่รับวุฒิ GED)
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5+ ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่นี่ก่อนได้
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

✅ หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี (Master’s Degree)
✓ จบปริญญาตรี
✓ ค่าสมัคร 300 € (ประมาณ 11,000 บาท)
✓ ทรานคริปส์ และวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
✓ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0+ ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่นี่ก่อนได้
✓ 2 Refference Letters
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
✓ ค่าดำเนินการ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ