• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมหาวิทยาลัยมอลต้า

เรียนต่อมอลต้า เรียนมหาวิทยาลัยมอลต้า ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ประเทศมอลต้า

เรียนต่อมอลต้า ในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท (Bachelor and Master Degree) ในมอลต้า (Malta)

หลักสูตรเรียนต่อ ประเทศมอลต้า ระยะเวลาเรียน ที่ มอลต้า
ปริญญาเอก (Doctoral Degree) 3-4 ปี
ปริญญาโท (Master Degree) 2 ปี
ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 3-4 ปี
ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมอลต้า แบ่งระบบการศึกษา เป็น 2 เทอม คือ
เทอมที่ 1. Autumn Term เดือน ตุลาคม  ถึง กุมภาพันธ์
เทอมที่ 2. Spring Term เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม

ข้อดีของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master) ประเทศมอลต้า (Malta)
มอลต้าใช้ภาษามอลตีส (Maltese) และภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาหลัก
มอลต้ามีภูมิอากาศดีตลอดทั้งปี ไม่หนาวจนเกินไป เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรป
✅ ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย (University) ประมาณ €5,000-€10,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา (200,000-400,000 บาท)
✅ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป เริ่มที่เดือนละ 30,000 บาท (ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์)
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
✅ สามารถยื่นขอต่อวีซ่าเพื่อหางานทำ หลังเรียนจบได้ 6 เดือน หรือ หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานได้
 

BELS Malta English School - สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า

จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า BELS Malta English School ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ BELS Malta English School สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า โดยมี 2 แคมปัสให้เลือกเรียนคือ Malta (St. Paul’s Bay) และ Gozo
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมอลต้า ค่าเรียนมอลต้า โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (General English Intensive Course - 30 Lessons/week)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ (22.5 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์) เวลา 09:15-13:45 น.
✅ สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป และเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
✅ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 12 คน ต่อ ห้อง
12 อาทิตย์ : €1,920
(77,000 บาท)
24 อาทิตย์ : € 3,840
(154,000 บาท)
36 อาทิตย์ : € 5,760
(231,000 บาท)
48 อาทิตย์ : € 7,680
(308,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €980 (ประมาณ 39,500 บาท)
✓ ค่าห้องพัก ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €860 (ประมาณ 35,500 บาท)
✓ ค่าห้องพัก ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €660 (ประมาณ 26,500 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ BELS Malta English School
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ จบการศึกษา ม.6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 

Sprachcaffe Languages Plus - สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า

จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า Sprachcaffe Languages Plus ประเทศมอลต้า (Malta)
Sprachcaffe Languages Plus สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1991 โดยมีแคมปัสที่ St. Julian's
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
✅ มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแคมปัส เช่น ร้านอาหาร บาร์ สระว่ายน้ำ และหอพักภายในแคมปัส
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมอลต้า ค่าเรียนมอลต้า โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (General English Intensive Course - 30 Lessons/week)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ (22.5 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์)
✅ สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป และเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ หรือตามวันที่ทางสถาบันกำหนด
✅ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน ต่อ ห้อง
12 อาทิตย์ : €1,920
(77,000 บาท)
24 อาทิตย์ : € 3,840
(154,000 บาท)
36 อาทิตย์ : € 5,760
(231,000 บาท)
48 อาทิตย์ : € 7,680
(308,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €1,260 (ประมาณ 50,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักในแคมปัส แบบ Studio ห้องส่วนตัว มีห้องน้ำส่วนตัว และห้องครัว ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,580 (ประมาณ 63,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักในแคมปัส แบบ Studio ห้องส่วนตัว มีห้องน้ำส่วนตัว และห้องครัว ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,020 (ประมาณ 41,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักนอกแคมปัส แบบ Standard Apartment ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €900 (ประมาณ 36,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักนอกแคมปัส แบบ Standard Apartment ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €460 (ประมาณ 19,000 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ Sprachcaffe Languages Plus
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ จบการศึกษา ม.6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 

Learnkey Institute (Malta) - English Program

จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า Learnkey Institute ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ สถาบันการศึกษาของเอกชน ด้าน Business, Hospitality and Tourism และ Health Care
✅ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (English Program) และหลักสูตรเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Curriculum)
✅ ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ เรียนที่แคมปัส (On Campus) ณ Learnkey Institute ในประเทศมอลต้า และ ออนไลน์ที่ประเทศไทย (Online)
✅ ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น (Blended Programme) สามารถออกแบบการเรียนที่เหมาะสมกับเราได้ เช่น
✓ หลักสูตร 2 ปี : เรียนออนไลน์ 1 ปี + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 1 ปี
✓ หลักสูตร 1 ปี : เรียนออนไลน์ 6 เดือน + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 6 เดือน
✓ หลักสูตร 1 ปี : เรียนออนไลน์ 2 เดือน + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 9 เดือน
✅ มีโปรแกรมฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศมอลต้า (Paid internship opportunities with hotels in Malta)
✅ มีโปรแกรมฝึกงานด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพและสังคม Diploma in Health and Social Care Managment (Paid internship opportunities in Malta)
✅ สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษ (UK) ได้
✅ เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ (UK)

วีดีโอแนะนำสถาบัน Learnkey Institute (Malta)
https://www.youtube.com/watch?v=jBSloNtBWK8
https://www.youtube.com/watch?v=LY42C3LqIUo
หลักสูตรการเรียนต่อมอลต้า ค่าเรียนมอลต้า 1 ปีการศึกษา โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Skills Programme - City & Guilds)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนในหลักสูตรอื่นๆ
✅ หลักสูตร General English Skills
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง (15 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์) เวลา 9.00-12.00 น.
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์
✅ จะต้องมีคะแนน IELTS ในการสมัคร และสมัครเรียนพร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ ของ Learnkey Institute (Malta)
24 อาทิตย์ :
€ 2,500 (100,000 บาท)
36 อาทิตย์ :
€ 3,500 (140,000 บาท)
48 อาทิตย์ :
€ 4,600 (185,000 บาท)
หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเรียนปริญญาตรี (Foundation Courses - Level 3) - ระยะเวลาเรียน 1 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ OTHM Level 3 Foundation Diploma for Higher Education Studies (เทียบเท่าปริญญาตรี ปีที่ 1)
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรี ที่ Univeristy of Sunderland (UK) ได้ หรือ เรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร Diploma Level 4-6
€ 4,500
(165,000 บาท)
ปริญญาตรี BA (Hons) Business Management (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ม.ค. / มิ.ย. / ส.ค. / ต.ค.
✅ Year 1 : OTHM Level 4 Diploma in Business Management - เรียน 1 ปี
✅ Year 2 : OTHM Level 5 Diploma in Business Management - เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : BA (Hons) Business Management (Top Up) - เรียน 1 ปี มี 2 ทางเลือก คือ
1. เรียนต่อที่ Learnkey Institute (Malta) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี จาก  BA (Hons) Business Management จาก University of Chichester (UK) หรือ
2. เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ ที่ประเทศอังกฤษ โดยชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม เช่น
✓  BA (Hons) Business at Arden University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Business Management at Middlesex University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Business Management at University of Sunderland (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Digital Marketing at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Global Business at Coventry University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) International Business at Middlesex University (UK) หรือ
✓  Bachelor of Science in Business Administration at Concordia University
Year 1 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 2 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 3 :
€ 6,700
(270,000 บาท)
ปริญญาตรี BA (Hons) Tourism & Hospitality Management (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ Year 1 : OTHM Level 4 Diploma in Tourism and Hospitality Management - เรียน 1 ปี
✅ Year 2 : OTHM Level 5 Diplomain Tourism and Hospitality Management - เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (Top Up) - เรียน 1 ปี มี 2 ทางเลือก คือ
1. เรียนต่อที่ Learnkey Institute (Malta) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี จาก BA (Hons) Tourism and Hospitality Management from University of Chichester (UK) หรือ
2. เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ ที่ประเทศอังกฤษ โดยชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม เช่น
✓  BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) International Hospitality Management at BPP University (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management at University of Sunderland (UK) หรือ
✓  BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management at Coventry University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Hospitality and Tourism Management at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) Travel Business Management - Online at Leeds Beckett University (UK) หรือ
✓  Extended BSc (Hons) International Hospitality Management at BPP University หรือ
✓  BSc (Hons) Professional Studies final year at University of Portsmouth (UK)
Year 1 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 2 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 3 :
€ 6,700
(270,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านไอที Diploma in Information Technology (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ม.ค. / มิ.ย. / ส.ค. / ต.ค.
✅ Year 1 : OTHM Level 5 Diploma in Information Technology (IT) - เรียน 1 ปี 
✅ Year 2 : OTHM Level 6 Diploma in Information Technology (IT) - เรียน 1 ปี 
✅ Year 3 : OTHM Level 7 Diploma in Information Technology (IT) - เรียน 1 ปี 
Year 1 : € 5,500 (220,000 บาท)
Year 2 : € 6,700 (270,000 บาท)
Year 3 : € 7,500 (300,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพและสังคม Diploma in Health and Social Care Managment (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน มิ.ย.
✅ Year 1 : OTHM Level 4/5 Diploma in Health and Social Care Managment - เรียน 1 ปี  มีโปรแกรมฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง
✅ Year 2 : OTHM Level 6 Diploma in Health and Social Care Managment - เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : OTHM Level 7 Diploma in Health and Social Care Managment - เรียน 1 ปี
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ (UK) ได้ เช่น University of Chichester, University of Sunderland ได้ โดยใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี
Year 1 :
€ 5,500 (220,000 บาท)

Year 2 :
€ 6,700 (270,000 บาท)

Year 3 :
€ 7,500 (300,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านบริหารทรัพยากรบุคคล Diploma in Human Resource Managment (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 1 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ OTHM Level 7 Diploma in Human Resource Managment - เรียน 1 ปี
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ (UK) ได้ เช่น University of Chichester, University of Northampton ได้ โดยใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี
€ 7,500
(300,000 บาท)
ปริญญาโท Master in Business Administration (MBA) (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 18 เดือน
✅ วันเปิดเรียน ก.พ. / พ.ค. / ส.ค. / ต.ค.
✅ เดือนที่ 1-12 : Diploma Level 7 Strategic Management & Leadership
✅ เดือนที่ 13-18 : Master of Business Administration (MBA) (Top-Up) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาโท จาก University of Chichester (UK)
€ 6,700
(270,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €1,120 (ประมาณ 44,800 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,020 (ประมาณ 41,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €680 (ประมาณ 27,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 3-4 คน เริ่มที่ เดือนละ €440 (ประมาณ 17,600 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ Learnkey Institute
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร € 200 (8,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✓ จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สำหรับการสมัครหลักสูตร English Skills, Foundation Level 3 หรือ Diploma Level 4
✓ จบ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สำหรับการสมัครหลักสูตร English Skills หรือ Diploma Level 7 หรือ MBA
✅ ผลคะแนน IELTS ตามที่โปรแกรมกำหนด
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ