• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกา ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล และ มหาวิทยาลัย ของประเทศอเมริกา

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดได้เป็นว่าเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังดินแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศอเมริกา สามารถแบ่งชั้นเรียนตามอายุได้เป็น

ชั้นเรียนอเมริกา อายุ (ปี) หมายเหตุ
Grade 1 6/7 Grade 1-5 เรียกว่า "Elementary or Primary Schools" การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะใช้เวลาทั้งหมด 12 ปี โดยมีตั้งแต่เกรด 1 ไปจนถึงเกรด 12 นักเรียนชาวอเมริกันเริ่มต้นเข้าเรียนเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ โดยเริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนหรือที่เรียกกัน ว่า “Elementary School” ใช้เวลาศึกษาเรียนทั้งหมด ประมาณ 5-6 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษา
Grade 2 7/8
Grade 3 8/9
Grade 4 9/10
Grade 5 10/11
Grade 6 11/12 Grade 6-9 เรียกว่า “Middle School” หรือ "Junior High Schools"
Grade 7 12/13
Grade 8 13/14
Grade 9 14/15
Grade 10 15/16 Grade 10-12 เรียกว่า "Senior High Schools" หรือ “High School”
นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรก็ต่อเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าทำการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งเรียกกันว่า “Higher Education”
Grade 11 16/17
Grade 12 17/18

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนไฮสคูลในอเมริกา (High School in America) สามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทโรงเรียนอเมริกา (Type) โรงเรียนรัฐบาลอเมริกา
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชนอเมริกา
(Private Schools)
ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา
ชายล้วน ( Boys) - มี โดยมากจะเริ่มเรียนในเทอม Fall (ควรจะสมัครเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ก.พ. ของทุกปี) แต่บาง รร อาจจะรับเทอม Spring แต่นักเรียนที่อ่อนภาษาควรจะไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในช่วง Summer แบ่งออกเป็น เทอม ใน 1 ปี โดยแต่ละโรงเรียนมัธยมอเมริกา จะมีวันเปิดเรียนที่ใกล้เคียงกัน

เทอม 1 : Fall Term : ก.ย. - ธ.ค.
เทอม 2 : Spring Term : ม.ค. - เม.ย.
เทอม 3 : Summer Term : มิ.ย. - ส.ค.
หญิงล้วน (Girls) - มี
สหศึกษา ( Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเรียนระยะยาว
ในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกาได้
สามารถไปเรียนแบบแลกเปลี่ยนได้ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น
มีหอพัก และ โฮมสเตย์


นักศึกษาต่างชาติที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา มักจะเข้าเรียนกับโรงเรียนเอกชน เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาหอพัก หรือโฮมสเตย์ให้ได้ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่อ มักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว และเข้าไปเรียนต่อ Grade 10

โดยส่วนมากโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา มักรับสมัครนักเรียนใน Grade 7,8,9,10 และ 11 มากกว่า ไม่รับนักเรียน Grade 12 เพราะ นักเรียน Grade 12 จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศอเมริกา

✅ เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEFL junior แล้วแต่ละโรงเรียนกำหนดคะแนนขั้นต่ำ
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)
✅ ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ จะสามารถทำการสมัครเรียนได้

บางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEFL junior ในการสมัครเรียน เพราะทางโรงเรียนมีคลาส ESL หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่งชาติ ให้กับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว อาจจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน Skype เพื่อดูความตั้งใจของนักเรียน เช่น Wasatch Academy (Utah), St. Johmsbury Academy (Vermont), Thornton Academy (Maine)

สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ควรจะไปเริ่มเรียนในช่วง Summer เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงในเทอมต้น (Fall term)

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในอเมริกาสามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

Online USA High School Completion (fls) เรียนจบหลักสูตรไฮสคูลอเมริกาได้ภายใน 3 เดือน!!!!
น้องๆ สามารถทำได้ค่ะ ถ้าขยันและมุ่งมั่นค่ะ ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์
(เลือกเรียนที่ไทย) - ค่าเรียน เริ่มที่ 144,000 บาท

ข้อดีการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ของอเมริกาไทย

✅ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนในโรงเรียนไฮสคูลอเมริกาปกติ
✅ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สามารถเรียนจบหลักสูตรและได้ใบประกาศนียบัตรมัธยมอเมริกา ภายใน 3 เดือน (นักเรียนจะต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ตั้งใจเรียน ไม่ขาดเรียน ทำรายงานส่งตามกำหนด และอื่นๆ จึงจะสามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถยืดระยะเวลาออกไปได้ ตามความสามารถของนักเรียนค่ะ )
✅ นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ถ้าหากไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์นี้ได้
✅ นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School สามารถนำไปสมัครเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกาได้
✅ หลักสูตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 1890
✅ หลักสูตรการเรียน โดยเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 2 ชั่วโมง) เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถติดต่อกับทางติวเตอร์ได้

ค่าใช้จ่ายการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ของอเมริกาที่ไทย

✅ ค่าเรียนหลักสูตร Online USA High School Completion ระยะเวลา 3 เดือน (12 อาทิตย์) เริ่มที่ USD$ 4,000 (ประมาณ 144,000 บาท)
✅ ค่าเรียน เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่ลงทะเบียนเรียน
✅ ค่าเรียน รวม เรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์
✅ ค่าเรียน ไม่รวม ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริมก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ หรือ ระหว่างเรียนหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ และรวมถึงหากนักเรียนไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ได้ ภายใน 3 เดือน สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะจบหลักสูตร โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
✓ ค่าเรียนหลักสูตร Online USA High School Completion 4 อาทิตย์ เริ่มที่ USD$ 800 (ประมาณ 32,000 บาท)
✓ ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม 4 อาทิตย์ เริ่มที่ USD$ 800 (ประมาณ 32,000 บาท)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15 ปีขึ้นไป
✅ จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
✅ ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสมัคร แต่ต้องสอบ FLS English Placement Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ระยะเวลาในการเรียน

 

High School Completion (fls) เรียนจบหลักสูตรไฮสคูลอเมริกาได้ภายใน 3 เดือน!!!!
น้องๆ สามารถทำได้ค่ะ ถ้าขยันและมุ่งมั่นค่ะ ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์
(เรียนที่อเมริกา)

ข้อดีการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ที่อเมริกา

✅ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนในโรงเรียนไฮสคูลอเมริกาปกติ
✅ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สามารถเรียนจบหลักสูตรและได้ใบประกาศนียบัตรมัธยมอเมริกา ภายใน 3 เดือน*
✅ นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษาที่เลือก จำนวน 4 ชั่วโมงต่อวัน และเรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์
✅ นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ถ้าหากไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์นี้ได้
✅ นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School สามารถนำไปสมัครเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกาได้
✅ หลักสูตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 1890
✅ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
✅ จำนวนนักเรียน ประมาณ 10 คน ต่อ ห้องเรียน
✅ นักเรียนจะต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ตั้งใจเรียน ไม่ขาดเรียน ทำรายงานส่งตามกำหนด และอื่นๆ จึงจะสามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถยืดระยะเวลาออกไปได้ ตามความสามารถของนักเรียนค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15 ปีขึ้นไป
✅ จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
✅ ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสมัคร แต่ต้องสอบ FLS English Placement Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ระยะเวลาในการเรียน

สถาบันการศึกษาอเมริกา แคมปัสที่สามารถเลือกเรียนได้ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เริ่มที่
✅ Boston Commons** (Boston)
✅ Saint Peter's University (New York)
✅ Citrus College (Los Angeles - California)
✅ Saddleback College (Orange County - California)
12 สัปดาห์ USD$ 13,000 (455,000 บาท)
24 สัปดาห์  USD$ 25,000 (875,000 บาท)
36 สัปดาห์  USD$ 36,000 (1,260,000 บาท)
48 สัปดาห์  USD$ 49,000 (1,720,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (High School Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 32.5 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าเรียน รวม ค่าเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชั่วโมงต่อวัน และเรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ และ ค่าโฮมสเตย์ เป็นแบบ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหาร 2 มื้อ ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 3 มื้อ ในวันเสาร์-วันอาทิตย์
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าแปลเอกสาร ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

โปรแกรมพิเศษ USA High School Immersion in Boston ** สำหรับน้องๆ ที่เลือกเรียน หลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์ (USA High School Completion) ที่ Boston Commons เมืองบอสตัน (Boston)
✅ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนในชั้นเรียนนักเรียนอเมริกัน ในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา Josiah Quincy Upper School
✅ น้องๆ ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 10 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 10)
✅ เลือกระยะเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 1-8 อาทิตย์
✅ สามาถเรียนได้ในช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน
✅ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ โดยเรียนเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
✅ ค่าเรียน เริ่มที่ USD$ 425 ต่อ 1 อาทิตย์ (ประมาณ 13,900 บาท)

โปรแกรมเรียนต่อไฮสคูล Grade 12 (1 ปี) ในโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (โฮมสเตย์)
เริ่มที่ 699,000 บาท เรียนจบรับวุฒิบัตร USA High School Diploma

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่อเมริกามาแล้ว 1 ปี ใน Grade 11 และต้องการเรียนต่อ Grade 12 อีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิบัตร USA High School Diploma (Educatius)

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่
1 Cave Creek Unified School District Arizona (AZ), Cave Creek USD$ 23,950 (839,000 บาท)
2 Hamilton High School Arizona (AZ), Chandler USD$ 23,950 (839,000 บาท)
3 Higley Unified School District Arizona (AZ), Gilbert USD$ 22,950 (804,000 บาท)
4 Mesa Public Schools Arizona (AZ), Mesa USD$ 22,950 (804,000 บาท)
5 Mission Heights Preparatory High School Arizona (AZ), Casa Grande USD$ 20,950 (734,000 บาท)
6 Paradise Valley Unified School District Arizona (AZ), Scottsdale USD$ 24,950 (874,000 บาท)
7 Sequoia Schools - Secondary Charter School Arizona (AZ), Mesa USD$ 22,950 (804,000 บาท)
8 Sierra Vista Unified School District Arizona (AZ), Sierra Vista USD$ 22,950 (804,000 บาท)
9 Alameda Unified School District California (CA), Alameda USD$ 36,950 (1,294,000 บาท)
10 Birmingham Community Charter High School California (CA), Van Nuys USD$ 27,950 (979,000 บาท)
11 Chaffey Joint Union School District California (CA), Ontario USD$ 31,950 (1,119,000 บาท)
12 Chino Valley Unified School District California (CA), Chico USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
13 El Camino Real Charter High School California (CA), Woodland Hills USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
14 Escondido Charter High School California (CA), Escondido USD$ 46,000 (1,610,000 บาท)
15 Los Angeles Unified School District California (CA), Los Angeles USD$ 38,950 (1,364,000 บาท)
16 Placentia Yorba Linda Unified School District California (CA), Placentia USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
17 San Luis Coastal Unified School District California (CA), San Luis Obispo USD$ 29,950 (1,059,000 บาท)
18 Santa Barbara Unified School District California (CA), Santa Barbara USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
19 Torrance Unified School District California (CA), Torrance USD$ 29,950 (1,059,000 บาท)
20 Poudre School District Colorado (CO), Fort Collins USD$ 24,950 (874,000 บาท)
21 Indian River Charter High School Florida (FL), Vero Beach USD$ 27,950 (979,000 บาท)
22 Marion County School District Florida (FL), Ocala USD$ 25,950 (909,000 บาท)
23 Miami Dade County Schools Florida (FL), Miami USD$ 26,950 (944,000 บาท)
24 Orange County Public Schools Florida (FL), Orlando USD$ 25,950 (909,000 บาท)
25 Kokomo Center Public Schools Indiana (IN), Kokomo USD$ 23,950 (839,000 บาท)
26 Scottsburg High School Indiana (IN), Scottsburg USD$ 21,950 (769,000 บาท)
27 Urbandale High School Iowa (IA), Overland Park USD$ 22,950 (804,000 บาท)
28 Blue Valley Public Schools Kansas (KS), Overland Park USD$ 24,950 (874,000 บาท)
29 Arlington High School Massachusetts (MA), Arlington USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
30 Beverly High School Massachusetts (MA), Beverly USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
31 Burlington School District Massachusetts (MA), Burlington USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
32 Groton-Dunstable Regional High School Massachusetts (MA), Groton USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
33 Hopkinton Public Schools Massachusetts (MA), Hopkinton USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
34 Marblehead High School Massachusetts (MA), Marblehead USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
35 Maynard High School Massachusetts (MA), Maynard USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
36 Nauset Regional High School Massachusetts (MA), Eastham USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
37 Newburyport High School Massachusetts (MA), Newburyport USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
38 Newton Public Schools - Newton South High School Massachusetts (MA), Newton Centre USD$ 41,950 (1,469,000 บาท)
39 Winthrop High School Massachusetts (MA), Winthrop USD$ 31,950 (1,119,000 บาท)
40 Adrian High School Michigan (MI), Adrian USD$ 19,950 (699,000 บาท)
41 Chelsea High School Michigan (MI), Chelsea USD$ 23,950 (839,000 บาท)
42 Dewitt High School Michigan (MI), DeWitt USD$ 22,950 (804,000 บาท)
43 Dexter High School Michigan (MI), Dexter USD$ 19,950 (699,000 บาท)
44 Lowell Area Public Schools - Kent ISD Michigan (MI), Kent USD$ 19,950 (699,000 บาท)
45 Oakland Schools Michigan (MI), Waterford USD$ 19,950 (699,000 บาท)
46 Rochester Public Schools Michigan (MI), Rochester USD$ 22,950 (804,000 บาท)
47 Shore Regional High School New Jersey (NJ), West Long Branch USD$ 36,950 (1,294,000 บาท)
48 Mt. Lebanon High School Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 37,950 (1,329,000 บาท)
49 Mt. Hope High School Rhode Island (RI), Bristol USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
50 Rockwell Charter High School Utah (UT), Eagle Mountain USD$ 19,950 (699,000 บาท)
51 Montpelier Public Schools Vermont (VT), Montpelier USD$ 33,950 (1,189,000 บาท)
52 Tacoma Public Schools Washington (WA), Tacoma USD$ 25,950 (909,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (USA High School Diploma Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15-18 ปี
✅ ใบสมัครและค่ายื่นเอกสาร
✅ เคยไปเรียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนไฮสคูล J1 ที่อเมริกาใน Grade 11 มาแล้ว 1 ปีการศึกษา
✅ ทรานสคริปส์โรงเรียนที่ประเทศไทย และที่อเมริกา
✅ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/ELTiS ในการสมัคร
✅ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ Online Skype Interview
 

โปรแกรมเรียนต่อไฮสคูล Grade 12 (1 ปี) ในโรงเรียนสหศึกษาเอกชนอเมริกา (โฮมสเตย์)
เริ่มที่ 699,000 บาท เรียนจบรับวุฒิบัตร USA High School Diploma

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่อเมริกามาแล้ว 1 ปี ใน Grade 11 และต้องการเรียนต่อ Grade 12 อีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิบัตร USA High School Diploma (Educatius)

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่
1 St. John Paul II Catholic High School - AL Alabama (AL), Huntsville USD$ 25,950 (909,000 บาท)
2 Paradise Valley Christian College Preparatory Arizona (AZ), Phoenix USD$ 19,950 (699,000 บาท)
3 Rancho Solano Preparatory School Arizona (AZ), Scottsdale USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
4 Capistrano Valley Christian Schools California (CA), San Juan Capistrano USD$ 48,950 (1,714,000 บาท)
5 Georgiana Bruce Kirby Preparatory School California (CA), Santa Cruz USD$ 62,950 (2,204,000 บาท)
6 Lake Mary Preparatory School Florida (FL), Lake Mary USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
7 Trinity Christian Academy Florida (FL), Jacksonville USD$ 27,950 (979,000 บาท)
8 Althoff Catholic High School Illinois (IL), Belleville USD$ 19,950 (699,000 บาท)
9 Gibault Catholic High School Illinois (IL), Waterloo USD$ 25,950 (909,000 บาท)
10 Mater Dei Catholic High School Illinois (IL), Breese USD$ 19,950 (699,000 บาท)
11 Faith Christian School - Indiana Indiana (IN), Lafayette USD$ 23,950 (839,000 บาท)
12 Scecina Memorial High School Indiana (IN), Indianapolis USD$ 27,950 (979,000 บาท)
13 Gehlen Catholic School - DSC Iowa (IA), Le Mars USD$ 19,950 (699,000 บาท)
14 Heelan Catholic School - DSC Iowa (IA), Sioux City USD$ 19,950 (699,000 บาท)
15 Kuemper Catholic High School - DSC Iowa (IA), Carroll USD$ 19,950 (699,000 บาท)
16 Evangel Christian Academy Louisiana (LA), Shreveport USD$ 24,950 (874,000 บาท)
17 The Cambridge Matignon School Massachusetts (MA), Cambridge USD$ 39,950 (1,400,000 บาท)
18 The Newman School Massachusetts (MA), Boston USD$ 40,950 (1,434,000 บาท)
19 St. Philip Catholic Central High School Michigan (MI), Battle Creek USD$ 19,950 (699,000 บาท)
20 West Catholic High School - DGR Michigan (MI), Grand Rapids USD$ 28,950 (1,014,000 บาท)
21 Rutgers Preparatory School New Jersey (NJ), Somerset USD$ 62,950 (2,204,000 บาท)
22 Lawrence Woodmere Academy New York (NY), Woodmere USD$ 40,950 (1,434,000 บาท)
23 Northstar Christian Academy New York (NY), Rochester USD$ 19,950 (699,000 บาท)
24 Notre Dame Jr/Sr High School New York (NY), Utica USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
25 The Charles Finney School New York (NY), Penfield USD$ 19,950 (699,000 บาท)
26 Kennedy Catholic Pennsylvania (PA), Hermitage USD$ 19,950 (699,000 บาท)
27 Nativity BVM High School Pennsylvania (PA), Pottsville USD$ 19,950 (699,000 บาท)
28 St. John Paul II High School - TX Texas (TX), Corpus Christi USD$ 22,950 (804,000 บาท)
29 Layton Christian Academy Utah (UT), Layton USD$ 21,950 (769,000 บาท)
30 Norfolk Christian School Virginia (VA), Norfolk USD$ 37,950 (1,329,000บาท)
31 Concordia Christian Academy Washington (WA), Tacoma USD$ 26,950 (944,000 บาท)
32 St. Francis Xavier Catholic School Wisconsin (WI), Appleton USD$ 26,950 (944,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (USA High School Diploma Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15-18 ปี
✅ ใบสมัครและค่ายื่นเอกสาร
✅ เคยไปเรียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนไฮสคูล J1 ที่อเมริกาใน Grade 11 มาแล้ว 1 ปีการศึกษา
✅ ทรานสคริปส์โรงเรียนที่ประเทศไทย และที่อเมริกา
✅ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/ELTiS ในการสมัคร
✅ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ Online Skype Interview
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา (โฮมสเตย์ และ หอพัก)
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA)
- direct

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 Baker High School *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น Oregon (OR), Baker 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์
2 Oregon Episcopal School (OES) Oregon (OR), Portland 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
3 Southwestern Academy California (CA), San Marino 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
4 The Gilbert School Connecticut (CT), Winchester 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
5 The Master's Academy (TMA)***** Florida (FL), Orlando 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Hawaiʻi Preparatory Academy (HPA) Hawaiʻi, Waimea 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
7 Lincoln Academy Maine (ME), Newcastle 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
8 Maine Central Institute (MCI) Maine (ME), Pittsfield 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
9 Thornton Academy Maine (ME), Saco 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
10 Washington Academy Maine (ME),  East Machias 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
11 West Nottingham Academy Maryland (MD), Corola 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
12 The Knox School New York (NY), Saint James 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
13 The Brook Hill School Texas (TX), Tyler 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
14 Wasatch Academy Utah (UT), Mount Pleasant 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
15 St. Johnsbury Academy Vermont (VT), St. Johnsbury 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
16 Wayland Academy Wisconsin (WI), Beaver Dam 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA) - AEP

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 San Joaquin Memorial High School California (CA), Fresno 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
2 Father Lopez Catholic High School Florida (FL), Daytona Beach 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
3 Classical Christian High School Florida (FL), Pinellas Park 11-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
4 IC Catholic Prep High School Illinois (IL), Elmhurse 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
5 Sacred Heart High School Massachusetts (MA), Kingston 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Bangor Christian Schools Maine (ME), Broadway Bangor 11-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
7 Cardinal Stritch Academy Ohio (OH), Oregon 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
8 Notre Dame Academy Ohio (OH), Toledo 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
9 St. John's Jesuit High School Ohio (OH), Toledo 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
10 St. Vincent - St. Mary High School Ohio (OH), Akron 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
11 General Mclane School District *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น Pennsylvania (PA), Edinboro 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์
12 Sharpsville School District *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น Pennsylvania (PA), Sharpsville 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์
13 Champion Christian High School Pennsylvania (PA), Donegal 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
14 Cathedral Prep School & Villa Maria Academy Pennsylvania (PA), Erie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
15 Mercyhurse Preparatory School Pennsylvania (PA), Erie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
16 Bishop Canevin High School Pennsylvania (PA), Pittsburgh 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
17 North Canevin High School Pennsylvania (PA), Pittsburgh 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
18 Our Lady of the Sacred Heart High School Pennsylvania (PA), Pittsburgh 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
19 Vincentian Academy Pennsylvania (PA), Pittsburgh 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
20 Kennedy Catholic High School Pennsylvania (PA), Hermitage 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์
21 O' Gorman High School South Dakota (SD), Sioux Falls 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 11-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA) - fls

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 Army and Navy Academy (ANA) California (CA), Carlsbad 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
2 Fairmont Private School California (CA), Anaheim 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
3 Quarry Lane School (QLS) California (CA), Dublin 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
4 Southwestern Academy California (CA), San Marino 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
5 St. John Bosco High School California (CA), Bellflower 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Lake Mary Preparatory School Florida (FL), Lake Mary 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
7 North Broward Preparatory School’s (NBPS)  Florida (FL), Coconut Creek 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
8 Windermere Preparatory School’s (WPA) Florida (FL), Windermere 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
9 Riverstone International School (RIS) Idaho (ID), Boise 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
10 MacDuffie School Massachusetts (MA), Granby 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
11 Newman School Massachusetts (MA), Boston 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
12 Lincoln Academy Maine (ME), Newcastle 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
13 Thornton Academy Maine (ME), Saco 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
14 St. Croix Lutheran High School Minnesota (MN), West St. Paul 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
15 Chaminade College Preparatory School (CCPS) Missouri (MO), St. Louis 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
16 Léman Manhattan Preparatory School New York (NY), New York City 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
17 Saint John’s High School New York (NY), West Islip 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
18 Canyonville Academy (CA) Oregon (OR), Canyonville 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
19 Ben Lippen School South Carolina (SC), Columbia 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
20 Village School Texas (TX), Houston 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
21 Lyndon Institute Vermont (VT), Lyndon Center 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
22 Stowe High School (SHS) Vermont (VT), Stowe 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
23 Kennedy Catholic High School Washington (WA), Burien 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
24 Green Lake High School *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น Wisconsin (WI), Green Lake 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
25 Winnebago Lutheran Academy (WLA) Wisconsin (WI), Fond du Lac 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ สอนภาษาอังกฤษได้
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(High School Lists in United State of America - USA) - GE

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 Subiaco Academy Arkansas (AR), Subiaco 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
2 Dunn School California (CA), Los Olivos 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
3 Monterey Bay Academy (MBA) California (CA), La Selva Beach 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
4 San Domenico School California (CA), San Anselmo 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
5 Belleview Christian School  Colorado (CO), Westminster 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Cheshire Academy Connecticut (CT), Cheshire 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
7 Marianapolis Preparatory School Connecticut (CT), Thompson 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
8 The Woodstock Academy Connecticut (CT), Woodstock 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
9 Tallulah Falls School Georgia (GA), Tallulah Falls 11-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
10 Rivermont Collegiate Iowa (IA), Bettendorf 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
11 La Lumiere School Indiana (IN), La Porte 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
12 Academy of the Sacred Heart Louisiana (LA), Grand Coteau 14-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
13 Berchamans Academy of the Sacred Heart Louisiana (LA), Grand Coteau 11-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
14 Miss Hall’s School Massachusetts (MA), Pittsfield 15-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
15 West Nottingham Academy Maryland (MD), Colora 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
16 Fryeburg Academy Maine (ME), Fryeburg 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
17 Hebron Academy Maine (ME), Hebron 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
18 Hyde School Maine (ME), Bath 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
19 John Bapst Memorial High School Maine (ME), Bangor 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
20 Maine Central Institute Maine (ME), Pittsfield 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
21 Mercyhurst Preparatory School Maine (ME), Erie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
22 Thornton Academy Maine (ME), Saco 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
23 Washington Academy Maine (ME),  East Machias 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
24 Cotter Schools Minnesota (MN), Winona 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
25 Saint Stanislaus High School Mississippi (MS), Bay St Louis 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
26 Caminade College Preparatory School Missouri (MO), St. Louis 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
27 Missouri Military Academy Missouri (MO), Mexico 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
28 Saint Paul Lutheran High School Missouri (MO), Concordia 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
29 Allendale Columbia School New York (NY), Rochester 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
30 Buffalo Seminary (SEM) New York (NY), Hamburg 15-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
31 Houghton Academy New York (NY), Houghton 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
32 Northwood School New York (NY), Lake Placid 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
33 St. Francis High School New York (NY), Hamburg 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
34 Oakwood Friends School New York (NY), Poughkeepsie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
35 The Darrow School  New York (NY), New Lebanon 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
36 The Whitestone Academy New York (NY), New York 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
37 St. John’s Jesuit High School Ohio (OH), Toledo 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
38 Canyonville Academy Oregon (OR), Canyonville 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
39 Perkiomen School Pennsylvania (PA), Peensburg 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
40 Solebury School Pennsylvania (PA), New Hope 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
41 Ashley Hall South Carolina (SC), Charleston 13-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
42 Camden Military Academy South Carolina (SC), Camden 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
43 lBen Lippen School South Carolina (SC), Columbia 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
44 Hilton Head Preparatory Schoo South Carolina (SC), Hilton Head Island 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
45 King’s Academy Tennessee (TN), Seymour 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
46 St. Andrew's-Sewanee School Tennessee (TN), Sewanee 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
47 Christchurch School Virginia (VA), Christchurch 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
48 Hargrave Military Academy Virginia (VA), Chatham 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
49 Kenston Forest School  Virginia (VA), Blackstone 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
50 Norfolk Christian Grammar School Virginia (VA), Norfolk 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
51 Randolph-Macon Academy  Virginia (VA), Front Royal 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
52 Burr and Burton Academy Vermont (VT), Manchester 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
53 Long Trail School (LTS) Vermont (VT), Dorset 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
54 Lyndon Institute Vermont (VT), Lyndon Center 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
55 Vermont Academy Vermont (VT), Saxtons River 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
56 Northwest School (NWS) Washington (WA), Seattle 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
57 Wisconsin Lutheran High School Wisconsin (WI), Milwaukee 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ