• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกา ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล และ มหาวิทยาลัย ของประเทศอเมริกา

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดได้เป็นว่าเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังดินแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศอเมริกา สามารถแบ่งชั้นเรียนตามอายุได้เป็น

ชั้นเรียนอเมริกา อายุ (ปี) หมายเหตุ
Grade 1 6/7 Grade 1-5 เรียกว่า "Elementary or Primary Schools" การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะใช้เวลาทั้งหมด 12 ปี โดยมีตั้งแต่เกรด 1 ไปจนถึงเกรด 12 นักเรียนชาวอเมริกันเริ่มต้นเข้าเรียนเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ โดยเริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนหรือที่เรียกกัน ว่า “Elementary School” ใช้เวลาศึกษาเรียนทั้งหมด ประมาณ 5-6 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษา
Grade 2 7/8
Grade 3 8/9
Grade 4 9/10
Grade 5 10/11
Grade 6 11/12 Grade 6-9 เรียกว่า “Middle School” หรือ "Junior High Schools"
Grade 7 12/13
Grade 8 13/14
Grade 9 14/15
Grade 10 15/16 Grade 10-12 เรียกว่า "Senior High Schools" หรือ “High School”
นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรก็ต่อเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าทำการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งเรียกกันว่า “Higher Education”
Grade 11 16/17
Grade 12 17/18

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนไฮสคูลในอเมริกา (High School in America) สามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทโรงเรียนอเมริกา (Type) โรงเรียนรัฐบาลอเมริกา
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชนอเมริกา
(Private Schools)
ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา
ชายล้วน ( Boys) - มี โดยมากจะเริ่มเรียนในเทอม Fall (ควรจะสมัครเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ก.พ. ของทุกปี) แต่บาง รร อาจจะรับเทอม Spring แต่นักเรียนที่อ่อนภาษาควรจะไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในช่วง Summer แบ่งออกเป็น เทอม ใน 1 ปี โดยแต่ละโรงเรียนมัธยมอเมริกา จะมีวันเปิดเรียนที่ใกล้เคียงกัน

เทอม 1 : Fall Term : ก.ย. - ธ.ค.
เทอม 2 : Spring Term : ม.ค. - เม.ย.
เทอม 3 : Summer Term : มิ.ย. - ส.ค.
หญิงล้วน (Girls) - มี
สหศึกษา ( Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเรียนระยะยาว
ในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกาได้
สามารถไปเรียนแบบแลกเปลี่ยนได้ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น
มีหอพัก และ โฮมสเตย์


นักศึกษาต่างชาติที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา มักจะเข้าเรียนกับโรงเรียนเอกชน เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาหอพัก หรือโฮมสเตย์ให้ได้ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่อ มักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว และเข้าไปเรียนต่อ Grade 10

โดยส่วนมากโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา มักรับสมัครนักเรียนใน Grade 7,8,9,10 และ 11 มากกว่า ไม่รับนักเรียน Grade 12 เพราะ นักเรียน Grade 12 จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศอเมริกา

✅ เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEFL junior แล้วแต่ละโรงเรียนกำหนดคะแนนขั้นต่ำ
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)
✅ ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ จะสามารถทำการสมัครเรียนได้
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

บางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEFL junior ในการสมัครเรียน เพราะทางโรงเรียนมีคลาส ESL หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่งชาติ ให้กับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว อาจจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน Skype เพื่อดูความตั้งใจของนักเรียน เช่น Wasatch Academy (Utah), St. Johmsbury Academy (Vermont), Thornton Academy (Maine)

สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ควรจะไปเริ่มเรียนในช่วง Summer เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงในเทอมต้น (Fall term)

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในอเมริกาสามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

Online USA High School Completion (fls) เรียนจบหลักสูตรไฮสคูลอเมริกาได้ภายใน 3 เดือน!!!!
น้องๆ สามารถทำได้ค่ะ ถ้าขยันและมุ่งมั่นค่ะ ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์
(เลือกเรียนที่ไทย) - ค่าเรียน เริ่มที่ 144,000 บาท

ข้อดีการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ของอเมริกาไทย

✅ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนในโรงเรียนไฮสคูลอเมริกาปกติ
✅ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สามารถเรียนจบหลักสูตรและได้ใบประกาศนียบัตรมัธยมอเมริกา ภายใน 3 เดือน (นักเรียนจะต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ตั้งใจเรียน ไม่ขาดเรียน ทำรายงานส่งตามกำหนด และอื่นๆ จึงจะสามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถยืดระยะเวลาออกไปได้ ตามความสามารถของนักเรียนค่ะ )
✅ นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ถ้าหากไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์นี้ได้
✅ นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School สามารถนำไปสมัครเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกาได้
✅ หลักสูตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 1890
✅ หลักสูตรการเรียน โดยเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 2 ชั่วโมง) เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถติดต่อกับทางติวเตอร์ได้

ค่าใช้จ่ายการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ของอเมริกาที่ไทย

✅ ค่าเรียนหลักสูตร Online USA High School Completion ระยะเวลา 3 เดือน (12 อาทิตย์) เริ่มที่ USD$ 4,000 (ประมาณ 144,000 บาท)
✅ ค่าเรียน เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่ลงทะเบียนเรียน
✅ ค่าเรียน รวม เรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์
✅ ค่าเรียน ไม่รวม ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริมก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ หรือ ระหว่างเรียนหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ และรวมถึงหากนักเรียนไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรไฮสคูลออนไลน์ได้ ภายใน 3 เดือน สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะจบหลักสูตร โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
✓ ค่าเรียนหลักสูตร Online USA High School Completion 4 อาทิตย์ เริ่มที่ USD$ 800 (ประมาณ 32,000 บาท)
✓ ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม 4 อาทิตย์ เริ่มที่ USD$ 800 (ประมาณ 32,000 บาท)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15 ปีขึ้นไป
✅ จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
✅ ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสมัคร แต่ต้องสอบ FLS English Placement Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ระยะเวลาในการเรียน

 

High School Completion (fls) เรียนจบหลักสูตรไฮสคูลอเมริกาได้ภายใน 3 เดือน!!!!
น้องๆ สามารถทำได้ค่ะ ถ้าขยันและมุ่งมั่นค่ะ ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์
(เรียนที่อเมริกา)

ข้อดีการเรียนไฮสคูลแบบออนไลน์ที่อเมริกา

✅ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนในโรงเรียนไฮสคูลอเมริกาปกติ
✅ ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สามารถเรียนจบหลักสูตรและได้ใบประกาศนียบัตรมัธยมอเมริกา ภายใน 3 เดือน*
✅ นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษาที่เลือก จำนวน 4 ชั่วโมงต่อวัน และเรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์
✅ นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ถ้าหากไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์นี้ได้
✅ นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School สามารถนำไปสมัครเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกาได้
✅ หลักสูตร USA High School Diploma จาก Penn Foster High School ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 1890
✅ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
✅ จำนวนนักเรียน ประมาณ 10 คน ต่อ ห้องเรียน
✅ นักเรียนจะต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 12 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 12) ตั้งใจเรียน ไม่ขาดเรียน ทำรายงานส่งตามกำหนด และอื่นๆ จึงจะสามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถยืดระยะเวลาออกไปได้ ตามความสามารถของนักเรียนค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15 ปีขึ้นไป
✅ จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL ในการสมัคร แต่ต้องสอบ FLS English Placement Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ระยะเวลาในการเรียน
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

สถาบันการศึกษาอเมริกา แคมปัสที่สามารถเลือกเรียนได้ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เริ่มที่
✅ Boston Commons** (Boston)
✅ Saint Peter's University (New York)
✅ Citrus College (Los Angeles - California)
✅ Saddleback College (Orange County - California)
12 สัปดาห์ USD$ 13,000 (455,000 บาท)
24 สัปดาห์  USD$ 25,000 (875,000 บาท)
36 สัปดาห์  USD$ 36,000 (1,260,000 บาท)
48 สัปดาห์  USD$ 49,000 (1,720,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (High School Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 32.5 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าเรียน รวม ค่าเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชั่วโมงต่อวัน และเรียนไฮสคูลอเมริกาแบบออนไลน์จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ และ ค่าโฮมสเตย์ เป็นแบบ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหาร 2 มื้อ ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 3 มื้อ ในวันเสาร์-วันอาทิตย์
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าแปลเอกสาร ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

โปรแกรมพิเศษ USA High School Immersion in Boston ** สำหรับน้องๆ ที่เลือกเรียน หลักสูตรมัธยมอเมริกาออนไลน์ (USA High School Completion) ที่ Boston Commons เมืองบอสตัน (Boston)
✅ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนในชั้นเรียนนักเรียนอเมริกัน ในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา Josiah Quincy Upper School
✅ น้องๆ ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยลีเวล 10 ขึ้นไป (fls English Placement Test Level 10)
✅ เลือกระยะเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 1-8 อาทิตย์
✅ สามาถเรียนได้ในช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน
✅ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ โดยเรียนเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
✅ ค่าเรียน เริ่มที่ USD$ 425 ต่อ 1 อาทิตย์ (ประมาณ 13,900 บาท)

โปรแกรมเรียนต่อไฮสคูล Grade 12 (1 ปี) ในโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (โฮมสเตย์)
เริ่มที่ 699,000 บาท เรียนจบรับวุฒิบัตร USA High School Diploma

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่อเมริกามาแล้ว 1 ปี ใน Grade 11 และต้องการเรียนต่อ Grade 12 อีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิบัตร USA High School Diploma (Educatius)

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ ปีละ
1 Cave Creek Unified School District Arizona (AZ), Cave Creek USD$ 23,950 (839,000 บาท)
2 Hamilton High School Arizona (AZ), Chandler USD$ 23,950 (839,000 บาท)
3 Higley Unified School District Arizona (AZ), Gilbert USD$ 22,950 (804,000 บาท)
4 Mesa Public Schools Arizona (AZ), Mesa USD$ 22,950 (804,000 บาท)
5 Mission Heights Preparatory High School Arizona (AZ), Casa Grande USD$ 20,950 (734,000 บาท)
6 Paradise Valley Unified School District Arizona (AZ), Scottsdale USD$ 24,950 (874,000 บาท)
7 Sequoia Schools - Secondary Charter School Arizona (AZ), Mesa USD$ 22,950 (804,000 บาท)
8 Sierra Vista Unified School District Arizona (AZ), Sierra Vista USD$ 22,950 (804,000 บาท)
9 Alameda Unified School District California (CA), Alameda USD$ 36,950 (1,294,000 บาท)
10 Birmingham Community Charter High School California (CA), Van Nuys USD$ 27,950 (979,000 บาท)
11 Chaffey Joint Union School District California (CA), Ontario USD$ 31,950 (1,119,000 บาท)
12 Chino Valley Unified School District California (CA), Chico USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
13 El Camino Real Charter High School California (CA), Woodland Hills USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
14 Escondido Charter High School California (CA), Escondido USD$ 46,000 (1,610,000 บาท)
15 Los Angeles Unified School District California (CA), Los Angeles USD$ 38,950 (1,364,000 บาท)
16 Placentia Yorba Linda Unified School District California (CA), Placentia USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
17 San Luis Coastal Unified School District California (CA), San Luis Obispo USD$ 29,950 (1,059,000 บาท)
18 Santa Barbara Unified School District California (CA), Santa Barbara USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
19 Torrance Unified School District California (CA), Torrance USD$ 29,950 (1,059,000 บาท)
20 Poudre School District Colorado (CO), Fort Collins USD$ 24,950 (874,000 บาท)
21 Indian River Charter High School Florida (FL), Vero Beach USD$ 27,950 (979,000 บาท)
22 Marion County School District Florida (FL), Ocala USD$ 25,950 (909,000 บาท)
23 Miami Dade County Schools Florida (FL), Miami USD$ 26,950 (944,000 บาท)
24 Orange County Public Schools Florida (FL), Orlando USD$ 25,950 (909,000 บาท)
25 Kokomo Center Public Schools Indiana (IN), Kokomo USD$ 23,950 (839,000 บาท)
26 Scottsburg High School Indiana (IN), Scottsburg USD$ 21,950 (769,000 บาท)
27 Urbandale High School Iowa (IA), Overland Park USD$ 22,950 (804,000 บาท)
28 Blue Valley Public Schools Kansas (KS), Overland Park USD$ 24,950 (874,000 บาท)
29 Arlington High School Massachusetts (MA), Arlington USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
30 Beverly High School Massachusetts (MA), Beverly USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
31 Burlington School District Massachusetts (MA), Burlington USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
32 Groton-Dunstable Regional High School Massachusetts (MA), Groton USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
33 Hopkinton Public Schools Massachusetts (MA), Hopkinton USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
34 Marblehead High School Massachusetts (MA), Marblehead USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
35 Maynard High School Massachusetts (MA), Maynard USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
36 Nauset Regional High School Massachusetts (MA), Eastham USD$ 34,950 (1,224,000 บาท)
37 Newburyport High School Massachusetts (MA), Newburyport USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
38 Newton Public Schools - Newton South High School Massachusetts (MA), Newton Centre USD$ 41,950 (1,469,000 บาท)
39 Winthrop High School Massachusetts (MA), Winthrop USD$ 31,950 (1,119,000 บาท)
40 Adrian High School Michigan (MI), Adrian USD$ 19,950 (699,000 บาท)
41 Chelsea High School Michigan (MI), Chelsea USD$ 23,950 (839,000 บาท)
42 Dewitt High School Michigan (MI), DeWitt USD$ 22,950 (804,000 บาท)
43 Dexter High School Michigan (MI), Dexter USD$ 19,950 (699,000 บาท)
44 Lowell Area Public Schools - Kent ISD Michigan (MI), Kent USD$ 19,950 (699,000 บาท)
45 Oakland Schools Michigan (MI), Waterford USD$ 19,950 (699,000 บาท)
46 Rochester Public Schools Michigan (MI), Rochester USD$ 22,950 (804,000 บาท)
47 Shore Regional High School New Jersey (NJ), West Long Branch USD$ 36,950 (1,294,000 บาท)
48 Mt. Lebanon High School Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 37,950 (1,329,000 บาท)
49 Mt. Hope High School Rhode Island (RI), Bristol USD$ 32,950 (1,154,000 บาท)
50 Rockwell Charter High School Utah (UT), Eagle Mountain USD$ 19,950 (699,000 บาท)
51 Montpelier Public Schools Vermont (VT), Montpelier USD$ 33,950 (1,189,000 บาท)
52 Tacoma Public Schools Washington (WA), Tacoma USD$ 25,950 (909,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (USA High School Diploma Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15-18 ปี
✅ ใบสมัครและค่ายื่นเอกสาร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ เคยไปเรียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนไฮสคูล J1 ที่อเมริกาใน Grade 11 มาแล้ว 1 ปีการศึกษา
✅ ทรานสคริปส์โรงเรียนที่ประเทศไทย และที่อเมริกา
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/ELTiS ในการสมัคร
✅ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ Online Skype Interview
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

โปรแกรมเรียนต่อไฮสคูล Grade 12 (1 ปี) ในโรงเรียนสหศึกษาเอกชนอเมริกา (โฮมสเตย์)
เริ่มที่ 699,000 บาท เรียนจบรับวุฒิบัตร USA High School Diploma

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่อเมริกามาแล้ว 1 ปี ใน Grade 11 และต้องการเรียนต่อ Grade 12 อีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิบัตร USA High School Diploma (Educatius)

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ ปีละ
1 St. John Paul II Catholic High School - AL Alabama (AL), Huntsville USD$ 25,950 (909,000 บาท)
2 Paradise Valley Christian College Preparatory Arizona (AZ), Phoenix USD$ 19,950 (699,000 บาท)
3 Rancho Solano Preparatory School Arizona (AZ), Scottsdale USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
4 Capistrano Valley Christian Schools California (CA), San Juan Capistrano USD$ 48,950 (1,714,000 บาท)
5 Georgiana Bruce Kirby Preparatory School California (CA), Santa Cruz USD$ 62,950 (2,204,000 บาท)
6 Lake Mary Preparatory School Florida (FL), Lake Mary USD$ 35,950 (1,259,000 บาท)
7 Trinity Christian Academy Florida (FL), Jacksonville USD$ 27,950 (979,000 บาท)
8 Althoff Catholic High School Illinois (IL), Belleville USD$ 19,950 (699,000 บาท)
9 Gibault Catholic High School Illinois (IL), Waterloo USD$ 25,950 (909,000 บาท)
10 Mater Dei Catholic High School Illinois (IL), Breese USD$ 19,950 (699,000 บาท)
11 Faith Christian School - Indiana Indiana (IN), Lafayette USD$ 23,950 (839,000 บาท)
12 Scecina Memorial High School Indiana (IN), Indianapolis USD$ 27,950 (979,000 บาท)
13 Gehlen Catholic School - DSC Iowa (IA), Le Mars USD$ 19,950 (699,000 บาท)
14 Heelan Catholic School - DSC Iowa (IA), Sioux City USD$ 19,950 (699,000 บาท)
15 Kuemper Catholic High School - DSC Iowa (IA), Carroll USD$ 19,950 (699,000 บาท)
16 Evangel Christian Academy Louisiana (LA), Shreveport USD$ 24,950 (874,000 บาท)
17 The Cambridge Matignon School Massachusetts (MA), Cambridge USD$ 39,950 (1,400,000 บาท)
18 The Newman School Massachusetts (MA), Boston USD$ 40,950 (1,434,000 บาท)
19 St. Philip Catholic Central High School Michigan (MI), Battle Creek USD$ 19,950 (699,000 บาท)
20 West Catholic High School - DGR Michigan (MI), Grand Rapids USD$ 28,950 (1,014,000 บาท)
21 Rutgers Preparatory School New Jersey (NJ), Somerset USD$ 62,950 (2,204,000 บาท)
22 Lawrence Woodmere Academy New York (NY), Woodmere USD$ 40,950 (1,434,000 บาท)
23 Northstar Christian Academy New York (NY), Rochester USD$ 19,950 (699,000 บาท)
24 Notre Dame Jr/Sr High School New York (NY), Utica USD$ 30,950 (1,084,000 บาท)
25 The Charles Finney School New York (NY), Penfield USD$ 19,950 (699,000 บาท)
26 Kennedy Catholic Pennsylvania (PA), Hermitage USD$ 19,950 (699,000 บาท)
27 Nativity BVM High School Pennsylvania (PA), Pottsville USD$ 19,950 (699,000 บาท)
28 St. John Paul II High School - TX Texas (TX), Corpus Christi USD$ 22,950 (804,000 บาท)
29 Layton Christian Academy Utah (UT), Layton USD$ 21,950 (769,000 บาท)
30 Norfolk Christian School Virginia (VA), Norfolk USD$ 37,950 (1,329,000บาท)
31 Concordia Christian Academy Washington (WA), Tacoma USD$ 26,950 (944,000 บาท)
32 St. Francis Xavier Catholic School Wisconsin (WI), Appleton USD$ 26,950 (944,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา (USA High School Diploma Completion)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 15-18 ปี
✅ ใบสมัครและค่ายื่นเอกสาร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ เคยไปเรียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนไฮสคูล J1 ที่อเมริกาใน Grade 11 มาแล้ว 1 ปีการศึกษา
✅ ทรานสคริปส์โรงเรียนที่ประเทศไทย และที่อเมริกา
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/ELTiS ในการสมัคร
✅ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ Online Skype Interview
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา (โฮมสเตย์ และ หอพัก)
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA)
- direct

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ ปีละ
1 Baker High School *เรียนแลกเปลี่ยน 0.5-1 ปีเท่านั้น
✅ โรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Oregon (OR), Baker 1 เทอม USD$ 9,000
(315,000 บาท)
1 ปี (2 เทอม) USD$ 18,000
(630,000 บาท)
2 Oregon Episcopal School (OES)
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน TOELF และ SSAT
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Oregon (OR), Portland USD$ 69,100
(2,420,000 บาท)
3 Southwestern Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 6-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 12-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
California (CA), San Marino USD$ 53,500
(1,880,000 บาท)
4 The Gilbert School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี และคะแนน TOELF และ SLEP
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
Connecticut (CT), Winchester USD$ 50,000
(1,750,000 บาท)
5 Hawaiʻi Preparatory Academy (HPA)
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
Hawaiʻi, Waimea USD$ 69,500
(2,440,000 บาท)
6 Lincoln Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน Duolingo/IELTS/TOEFL iBT
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Maine (ME), Newcastle USD$ 53,500
(1,880,000 บาท)
7 Maine Central Institute (MCI)
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Maine (ME), Pittsfield USD$ 55,000
(1,925,000 บาท)
8 Thornton Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 12-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Maine (ME), Saco USD$ 55,000
(1,925,000 บาท)
9 Washington Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน IELTS/SLATE/TOEFL/JR. TOEFL
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
Maine (ME),  East Machias USD$ 48,000
(1,680,000 บาท)
10 West Nottingham Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน Duolingo/IELTS/TOEFL/SSAT/iTEP
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Maryland (MD), Corola USD$ 63,500
(2,223,000 บาท)
11 The Knox School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 12-18 ปี และคะแนน Duolingo/IELTS/SSAT
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
New York (NY), Saint James USD$ 70,000
(2,450,000 บาท)
12 The Brook Hill School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 8-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 14-18 ปี และคะแนน Duolingo/IELTS/TOEFL
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
Texas (TX), Tyler USD$ 58,500
(2,050,000 บาท)
13 Wasatch Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Utah (UT), Mount Pleasant USD$ 67,500
(2,363,000 บาท)
14 St. Johnsbury Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน TOEFL/SSAT
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Vermont (VT), St. Johnsbury USD$ 62,000
(2,170,000 บาท)
15 Wayland Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี และคะแนน Duolingo/IELTS/TOEFL/TOEFL Jr.
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
Wisconsin (WI), Beaver Dam USD$ 62,500
(2,188,000 บาท)

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA) - AEP

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษา USD$ 5,000-14,000 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
และพิจารณาทุนต่อเนื่องเป็นรายปีจนจบการศึกษา

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ ปีละ
1 San Joaquin Memorial High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่หอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
California (CA), Fresno USD$62,000
(2,170,000 บาท)
2 Classical Christian High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 5-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 11-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
✅ Grade 9-10 รับคะแนน TOEFL 52 / Grade 11 รับคะแนน TOEFL 75
✅ รับนักเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้ (5 เดือน)
Florida (FL), Pinellas Park USD$ 38,500
(1,348,000 บาท)
3 Father Lopez Catholic High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Florida (FL), Daytona Beach USD$45,000
(1,575,000 บาท)
4 Santa Fe Catholic High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Florida (FL), Pinellas Park USD$45,000
(1,575,000 บาท)
5 IC Catholic Prep High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียน
Illinois (IL), Elmhurse USD$ 52,500
(1,838,000 บาท)
6 Cardinal Spellman High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Massachusetts (MA), Brockton USD$ 49,000
(1,715,000 บาท)
7 Sacred Heart High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Massachusetts (MA), Kingston USD$ 53,500
(1,873,000 บาท)
8 Bangor Christian Schools
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 5-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 11-18 ปี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Maine (ME), Broadway Bangor USD$ 38,500
(1,348,000 บาท)
9 Cardinal Stritch Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Ohio (OH), Oregon USD$ 43,500
(1,523,000 บาท)
10 Notre Dame Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนหญิง อายุ 13-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Ohio (OH), Toledo USD$ 46,500
(1,628,000 บาท)
11 St. John's Jesuit High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนชาย อายุ 13-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Ohio (OH), Toledo USD$ 49,500
(1,698,000 บาท)
12 St. Vincent - St. Mary High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Ohio (OH), Akron USD$ 48,500
(1,698,000 บาท)
13 General Mclane School District *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น
✅ โรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Pennsylvania (PA), Edinboro USD$ 43,500
(1,523,000 บาท)
14 Sharpsville School District *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น
✅ โรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Pennsylvania (PA), Sharpsville USD$ 37,500
(1,313,000 บาท)
15 Champion Christian High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 7-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL และเตรียมสอบ TOEFL & SAT
Pennsylvania (PA), Donegal USD$ 34,500
(1,208,000 บาท)
16 Cathedral Prep School & Villa Maria Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Pennsylvania (PA), Erie USD$ 43,500
(1,523,000 บาท)
17 Mercyhurst Preparatory School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับหอพักของโรงเรียน
Pennsylvania (PA), Erie USD$ 48,000
(1,680,000 บาท)
18 Bishop Canevin High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี คะแนน TOEFL 62/SLEP 50
✅ พักอยู่กับหอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 49,900
(1,747,000 บาท)
19 North Catholic High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี คะแนน TOEFL 62/SLEP 50
✅ พักอยู่กับหอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 49,900
(1,747,000 บาท)
20 Our Lady of the Sacred Heart High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี คะแนน TOEFL 62/SLEP 50
✅ พักอยู่กับหอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 49,900
(1,747,000 บาท)
21 Vincentian Academy
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี คะแนน TOEFL 62/SLEP 50
✅ พักอยู่กับหอพักของโรงเรียน
✅ มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริม ESL
Pennsylvania (PA), Pittsburgh USD$ 49,900
(1,747,000 บาท)
22 Kennedy Catholic High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์
Pennsylvania (PA), Hermitage USD$ 39,500
(1,348,000 บาท)
23 O' Gorman High School
✅ โรงเรียนสหศึกษาของเอกชน Grade 9-12
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี
✅ พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียน
South Dakota (SD), Sioux Falls USD$ 39,500
(1,348,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมอเมริกา
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD$ 1 ประมาณ 35 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 11-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS (ถ้ามี)
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล รัฐบาล และ โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(Public High School and Private High School Lists in United State of America - USA) - fls

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 Army and Navy Academy (ANA) California (CA), Carlsbad 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
2 Fairmont Private School California (CA), Anaheim 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
3 Quarry Lane School (QLS) California (CA), Dublin 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
4 Southwestern Academy California (CA), San Marino 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
5 St. John Bosco High School California (CA), Bellflower 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Lake Mary Preparatory School Florida (FL), Lake Mary 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
7 North Broward Preparatory School’s (NBPS)  Florida (FL), Coconut Creek 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
8 Windermere Preparatory School’s (WPA) Florida (FL), Windermere 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
9 Riverstone International School (RIS) Idaho (ID), Boise 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
10 MacDuffie School Massachusetts (MA), Granby 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
11 Newman School Massachusetts (MA), Boston 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
12 Lincoln Academy Maine (ME), Newcastle 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
13 Thornton Academy Maine (ME), Saco 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
14 St. Croix Lutheran High School Minnesota (MN), West St. Paul 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
15 Chaminade College Preparatory School (CCPS) Missouri (MO), St. Louis 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
16 Léman Manhattan Preparatory School New York (NY), New York City 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
17 Saint John’s High School New York (NY), West Islip 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
18 Canyonville Academy (CA) Oregon (OR), Canyonville 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
19 Ben Lippen School South Carolina (SC), Columbia 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
20 Village School Texas (TX), Houston 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
21 Lyndon Institute Vermont (VT), Lyndon Center 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
22 Stowe High School (SHS) Vermont (VT), Stowe 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
23 Kennedy Catholic High School Washington (WA), Burien 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
24 Green Lake High School *เรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น Wisconsin (WI), Green Lake 15-18 ปี / สหศึกษา / รัฐบาล / โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
25 Winnebago Lutheran Academy (WLA) Wisconsin (WI), Fond du Lac 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ สอนภาษาอังกฤษได้
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยม ไฮสคูล เอกชน อเมริกา
(High School Lists in United State of America - USA) - GE

ลำดับ รายชื่อโรงเรียนอเมริกา รัฐ และ เมือง อายุ ประเภท และ ที่พัก
1 Subiaco Academy Arkansas (AR), Subiaco 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
2 Dunn School California (CA), Los Olivos 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
3 Monterey Bay Academy (MBA) California (CA), La Selva Beach 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
4 San Domenico School California (CA), San Anselmo 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
5 Belleview Christian School  Colorado (CO), Westminster 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
6 Cheshire Academy Connecticut (CT), Cheshire 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
7 Marianapolis Preparatory School Connecticut (CT), Thompson 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
8 The Woodstock Academy Connecticut (CT), Woodstock 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
9 Tallulah Falls School Georgia (GA), Tallulah Falls 11-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
10 Rivermont Collegiate Iowa (IA), Bettendorf 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
11 La Lumiere School Indiana (IN), La Porte 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
12 Academy of the Sacred Heart Louisiana (LA), Grand Coteau 14-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
13 Berchamans Academy of the Sacred Heart Louisiana (LA), Grand Coteau 11-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
14 Miss Hall’s School Massachusetts (MA), Pittsfield 15-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
15 West Nottingham Academy Maryland (MD), Colora 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
16 Fryeburg Academy Maine (ME), Fryeburg 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
17 Hebron Academy Maine (ME), Hebron 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
18 Hyde School Maine (ME), Bath 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
19 John Bapst Memorial High School Maine (ME), Bangor 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
20 Maine Central Institute Maine (ME), Pittsfield 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
21 Mercyhurst Preparatory School Maine (ME), Erie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
22 Thornton Academy Maine (ME), Saco 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
23 Washington Academy Maine (ME),  East Machias 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
24 Cotter Schools Minnesota (MN), Winona 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
25 Saint Stanislaus High School Mississippi (MS), Bay St Louis 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
26 Caminade College Preparatory School Missouri (MO), St. Louis 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
27 Missouri Military Academy Missouri (MO), Mexico 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
28 Saint Paul Lutheran High School Missouri (MO), Concordia 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
29 Allendale Columbia School New York (NY), Rochester 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
30 Buffalo Seminary (SEM) New York (NY), Hamburg 15-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
31 Houghton Academy New York (NY), Houghton 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
32 Northwood School New York (NY), Lake Placid 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
33 St. Francis High School New York (NY), Hamburg 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
34 Oakwood Friends School New York (NY), Poughkeepsie 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
35 The Darrow School  New York (NY), New Lebanon 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
36 The Whitestone Academy New York (NY), New York 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
37 St. John’s Jesuit High School Ohio (OH), Toledo 12-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
38 Canyonville Academy Oregon (OR), Canyonville 15-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
39 Perkiomen School Pennsylvania (PA), Peensburg 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
40 Solebury School Pennsylvania (PA), New Hope 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
41 Ashley Hall South Carolina (SC), Charleston 13-18 ปี / หญิงล้วน / เอกชน / หอพัก
42 Camden Military Academy South Carolina (SC), Camden 13-18 ปี / ชายล้วน / เอกชน / หอพัก
43 lBen Lippen School South Carolina (SC), Columbia 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
44 Hilton Head Preparatory Schoo South Carolina (SC), Hilton Head Island 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
45 King’s Academy Tennessee (TN), Seymour 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
46 St. Andrew's-Sewanee School Tennessee (TN), Sewanee 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
47 Christchurch School Virginia (VA), Christchurch 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
48 Hargrave Military Academy Virginia (VA), Chatham 13-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
49 Kenston Forest School  Virginia (VA), Blackstone 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
50 Norfolk Christian Grammar School Virginia (VA), Norfolk 14-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
51 Randolph-Macon Academy  Virginia (VA), Front Royal 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
52 Burr and Burton Academy Vermont (VT), Manchester 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
53 Long Trail School (LTS) Vermont (VT), Dorset 12-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / โฮมสเตย์
54 Lyndon Institute Vermont (VT), Lyndon Center 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
55 Vermont Academy Vermont (VT), Saxtons River 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
56 Northwest School (NWS) Washington (WA), Seattle 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
57 Wisconsin Lutheran High School Wisconsin (WI), Milwaukee 15-18 ปี / สหศึกษา / เอกชน / หอพัก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ อายุ 12-18 ปี
✅ ใบสมัคร และค่าสมัคร
✅ พาสปอร์ต และสูติบัตร (ใบเกิด) เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ทรานสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี
✅ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Health report and updated immunization records)
✅ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, SSAT หรือ ELTiS
✅ หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Skype Interview)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีสอบข้อเขียน เช่น วิชาเลข และภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ