• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ในระดับประถม มัธยมศึกษา ของประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ จัดได้เป็นว่าเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ ยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เงียบสงบ ปลอดภัย ผู้คนอัธยาศัยดี เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะในระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ที่มีผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์แห่งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและที่พักอาศัย ไม่สูงมากนัก ค่าใช้จ่าย ประมาณ 600,000 บาท ต่อปี เมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา 

โรงเรียนประถมและ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศนิวซีแลนด์ มีอยู่ประมาณ เกือบ 500 แห่ง โดยแบ่งเป็น

ประเภท (Type) โรงเรียนรัฐบาล
(Government Schools)
โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน
(Integrated Schools)
โรงเรียนเอกชน
(Private Schools)
ชายล้วน ( Boys) มี มี มี
หญิงล้วน (Girls) มี มี มี
สหศึกษา ( Co-Ed) มี มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
✅ โฮมสเตย์
✅ หอพัก ต้องจองล่วงหน้า เพราะเต็มเร็ว
✅ โฮมสเตย์
✅ หอพัก ต้องจองล่วงหน้า เพราะเต็มเร็ว
✅ โฮมสเตย์
✅ หอพัก ต้องจองล่วงหน้า เพราะเต็มเร็ว


ซึ่งโรงเรียนนิวซีแลนด์ทุกประเภท จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ต้องได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualification Authority)

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 เทอม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม (10 อาทิตย์) และปิดเทอมให้นักเรียนหยุดพัก 2 อาทิตย์

ปีการศึกษา 2565 (2022)
✓  เทอม 1 : 31 ม.ค. - 14 เม.ย.
✓  เทอม 2 : 2 พ.ค. - 8 ก.ค.
✓  เทอม 3 : 25 ก.ค. - 30 ก.ย.
✓  เทอม 4 : 17 ต.ค. - 20 ธ.ค.

ปีการศึกษา 2566 (2023)
✓  เทอม 1 : 30 ม.ค. - 11 เม.ย.
✓  เทอม 2 : 24 เม.ย. - 30 มิ.ย.
✓  เทอม 3 : 17 ก.ค. - 22 ก.ย.
✓  เทอม 4 : 9 ต.ค. - 20 ธ.ค.

การสมัครเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะว่าทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มเติมด้วย โดยมักรวมอยู่ในค่าเทอมปกติค่ะ) แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน 

เอกสารการสมัครเรียน
สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2-3 ปี และ
สำเนาพาสปอร์ต

การแบ่งชั้นเรียนของนิวซีแลนด์

ชั้นเรียนนิวซีแลนด์ อายุ (ปี) ที่พัก โรงเรียนนิวซีแลนด์
Year 1 6/7 นักเรียน Year 1-6 (อายุ 5-10 ปี)
จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยสามารถทำวีซ่าการ์เดี้ยนดูแลลูกได้ หรือ
บางโรงเรียนอาจจะสามารถจัดหาที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียนได้ โดยส่วนมาก นักเรียนจะต้องมีอายุ 9 ปีเป็นต้นไป
Year 2 7/8
Year 3 8/9
Year 4 9/10
Year 5 10/11
Year 6 11/12
Year 7 12/13 นักเรียน Year 7-13 (อายุ 11-17 ปี) สามารถพักอยู่กับ
โฮมสเตย์ หรือ
หอพักของทางโรงเรียน หรือ
อยู่กับพ่อ หรือ แม่ โดยสามารถทำวีซ่าการ์เดี้ยนดูแลลูกได้
Year 8 13/14
Year 9 14/15
Year 10 15/16
Year 11 16/17
Year 12 17/18
Year 13 17/18


การเลือกวิชาเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา ต่อ 1 เทอม

Year 7 – 10 : วิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาบังคับทั้งหมด และเรียนเหมือนๆ กันทุกคน เช่น ภาษา อังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา และอาจจะมีวิชาเลือกเพิ่มเติม เช่น ศิลปะ ดนตรี ภาษาที่สอง (ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ลาติน สเปน เมารี) และ เทคโนโลยี (งานช่างประเภทต่างๆ คอมพิวเตอร์ )

Year 9 -10 : นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ/หรือ วิทยาศาสตร์ และจะมีวิชาเลือกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนดูว่าถนัด หรือชอบ หรือไม่ ถ้าชอบก็สามารถเลือกเรียนต่อในระดับสูงต่อไปได้ เช่น ดนตรี  คอมพิวเตอร์ ตัดเย็บ ภาษาต่างชาติ  การแสดง  เทคโนโลยี (งานช่างประเภทต่างๆ เช่นงานไม้ เหล็ก เครื่องยนต์ ) ศิลปะ (กราฟฟิคดีไซน์ วาดภาพ งานปั้น การออกแบบเสื้อผ้า ถ่ายภาพ ) สื่อสารมวลชน พื้นฐานด้านกฎหมาย  การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ดนตรี พลศึกษาขั้นสูง วิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว การทำอาหาร

Year 11 : นักเรียนจะต้องเริ่มเลือกสาย หรือคณะที่สนใจ จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และจะต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศ ซึ่งจัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับประกาศนียบัตรที่เรียกว่า NCEA Level 1 เพื่อเก็บ "เครดิต หรือ หน่วยกิต" 

Year 12 : นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเลือกวิชาอื่นๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา  เป็นวิชาที่จะเป็นพื้นฐานเมื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เมื่อเรียนจบ Year 12 ต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศ NCEA Level 2

Year 13 : นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเลือกวิชาอื่นๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา  เป็นวิชาที่จะเป็นพื้นฐานเมื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เมื่อเรียนจบ Year 13 ต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศ NCEA Level 3

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

สำหรับ นักเรียนที่จบจาก โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ยกเลิกการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศทุกหลักสูตร ทุกประเทศ ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ Education Seeds จึงขอแนะนำให้น้องๆ เก็บเครดิตตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ

ระดับ และใบประกาศนียบัตรในระดับไฮสคูลของนิวซีแลนด์ (NCEA levels and certificates) - NCEA คือ การสอบเก็บเครดิต

สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับมัธยม Year 11-13 ของนิวซีแลนด์ จะต้องมีการสอบวัดผลประจำปี หรือที่เรียกว่า NCEA Exam ในการเรียนของแต่ละชั้น Year สามารถเลือกเรียนวิชาที่ Mix ในแต่ละ Level ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคน แต่จุดมุ่งหมายของนักเรียน คือ การได้ใบประกาศนียบัตร (Certficate) ในแต่ละ Level ให้ได้ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์นั้น ได้มีการกำหนดเกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตรในแต่ละระดับดังนี้

NCEA แบ่งเป็น 3 ระดับ แต่จะทำอย่างไรให้ได้ ใบประกาศนียบัตร (Certficate) ในแต่ละ Level ได้ละ?
NCEA Level 1
(Year 11)

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร NCEA Certificate Level 1 ก็ต่อเมื่อ
1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 80 เครดิต ใน 5-6 วิชารวมกัน
2. ใน 5-6 วิชารวมกันนั้น จะเป็น Level ใดก็ได้
จะเป็น level 1 อย่างเดียวก็ได้ หรือ
จะเป็น level 1 + level 2 ก็ได้ หรือ
จะเป็น level 1 + level 2 + level 3 ก็ได้
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (Literacy and Numeracy)

NCEA Level 2
(Year 12)

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร NCEA Certificate Level 2 ก็ต่อเมื่อ
1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ใน 5-6 วิชารวมกัน จะเป็น Level 2 หรือ level 3 ก็ได้
2. จะต้องสอบได้ เพิ่มอีก 20 เครดิต ใน Level ใดก็ได้
จะเป็น level 1 อย่างเดียวก็ได้ หรือ
จะเป็น level 1 + level 2 ก็ได้ หรือ
จะเป็น level 1 + level 2 + level 3 ก็ได้
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (Literacy and Numeracy)

NCEA Level 3
(Year 13)

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร NCEA Certificate Level 3 ก็ต่อเมื่อ
1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ในวิชาเฉพาะ Level 3 เท่านั้น
2. จะต้องสอบได้ เพิ่มอีก 20 เครดิต ใน Level 2 + level 3 เท่านั้น
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (Literacy and Numeracy)


*ยกเลิก* การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วุฒิการศึกษา นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต้นไป สำหรับนักเรียนที่จบชั้น Year 12 หรือสูงกว่า จากประเทศนิวซีแลนด์

1. ตามประกาศกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3 - 30 ก.ย. 53) นักเรียนต้องจบจากนิวซีแลนด์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เพื่อใช้ในการเทียบวุฒิ (นักเรียนจะต้องผ่านคุณสมบัติข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2)

คุณสมบัติที่ 1 :
จบการศึกษาโดยสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาใน level 2 (Year 12) หรือ สูงกว่า (Year 13) จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต
วิชาใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า (Year 12) จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ
✓ คณิตศาสตร์ (Mathematics - Numeracy) ใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต และ
✓ ภาษาอังกฤษ (English - literacy) ใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต
วิชา English for Speakers of other Language (ESOL) สามารถใช้เทียบวุฒิได้
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement - ROA) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก NCEA (ORN)

 ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 1 ดังกล่าว ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

คุณสมบัติที่ 2 :
 มี Record of Achievement ประกาศนียบัตรระบุรายวิชา จาก NCEA
✅ ได้ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต จากวิชาใน (Year 12) หรือ สูงกว่า (Year 13) ในอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ
✓ คณิตศาสตร์ (Mathematics - Numeracy) ใน Level 2 (Year 12) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต และ
✓ ภาษาอังกฤษ (English - literacy) ใน Level 2 (Year 12) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต
วิชา English for Speakers of other Language (ESOL) ไม่สามารถใช้เทียบวุฒิได้
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement - ROA) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก NCEA (ORN)

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 2 ดังกล่าว ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

2. นักเรียนจะได้รับ จดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียน พร้อม แจ้งจำนวนหน่วยกิตที่ได้ในแต่ละวิชา ที่ได้ในแต่ละวิชาจากโรงเรียน ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้จะช่วยยืนยันรายวิชาที่เรียนให้ได้ครบ 5 วิชา (หรือมากกว่า) โดยโรงเรียนจะออกจดหมายตามรูปแบบที่ NZQA ออกไว้ให้

3. นักเรียนควรตรวจสอบว่าได้ระบุที่อยู่ในการส่ง National Qualifications Framework (NQF) Result Notice ตัวจริง และ Record of Achievement ตัวจริง ไปที่ที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ที่อยู่บ้านพักนิวซีแลนด์ หากส่งไปที่บ้านพักที่นิวซีแลนด์ ควรติดต่อบ้านพักให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ประเทศไทยทันทีที่ได้รับ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการเทียบวุฒิ

4.นักเรียนสามารถยื่นเอกสารทั้ง 2 นี้ กับสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ โดย

ผลการเรียนที่เป็น NQF Result Notic หรือ Record of Achievement (ROA) ทั้งที่เป็นตัวจริงและที่พิมพ์จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถทำได้โดย นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบ Online ผ่านทาง www.nzqa.govt.nz โดยใช้ NSN and password ของนักเรียนแต่ละคน ในช่วงประมาณช่วงกลางเดือนมกราคม จดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียนจากโรงเรียน ตัวจริง เมื่อทราบผล และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และหลักฐานอื่นๆ มายื่นคำร้องที่

ฝ่าย ตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น 1 อาคารสพฐ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 02 288 5789-91 (เวลา 8.30-16.30 น. หยุดพักเที่ยง)
โทรสาร 02 282 6837
เวบไซต์ www.bet.obec.go.th

5. เมื่อยื่นเอกสารที่ฝ่ายตรวจสอบฯ แล้วนักเรียนจะได้รับเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับชั่วคราว เพื่อนำไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

6. นักเรียนจะได้รับ NQF Result Notice ตัวจริง เพื่อนำไปออกเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับจริงที่ฝ่ายตรวจสอบฯ และพร้อมนำเอกสารตัวจริงอื่นๆ จาก นิวซีแลนด์ นำไปยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

NCEA results are on-line now and students can log in to get their results - they will need their NSN number and their password to access them. Log in to the Learner Home page, https://secure.nzqa.govt.nz/for-learners/records/login.do (to do this you need your NSN and password/PIN)

นักเรียนที่จบชั้น Year 12 จาก New Zealand. นักเรียนควรจดจำ NSN: National Student Number และ PIN หรือระหัส Password เพื่อใช้ในการ Log-on ใน website ข้างบน เพื่อขอผลการเรียน

หลักฐานประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

1. แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
2. ค่าธรรมเนียม 500 บาท
3. NCEA Level 2, Certificate Record of Achievement (ROA), ORN ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด Report จากโรงเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์
4. ต้นฉบับใบประกาศนียบัตร หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสุดท้ายในประเทศไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก พื้นหลังสีฟ้า หรือ ขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. ต้นฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นักเรียนควรเตรียมเอกสารให้ครบ เรียบร้อย และ ไปติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเอง หลังจากยื่นเอกสารแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์


รายชื่อโรงเรียนประถมนิวซีแลนด์ ในเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
(Primary & Intermediate School Lists in North Island, New Zealand)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน เมือง ประเภท ประเภท ที่พัก
1 Belmont Intermediate 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
2 Buckland Beach Intermediate 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
3 Campbell Bay School 1-6 Auckland สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
4 Devonport Primary School 1-6 Auckland สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
5 Glendowie Primary School 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
6 Glen Eden Intermediate School 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
7 Murray Bay Intermediate 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
8 Rumuera Primary School 1-6 Auckland สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
9 Takapuna Normal Intermediate 7-8 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
10 Vauxhall Primary School 1-6 Auckland สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
11 Southwell School 1-8 Hamilton สหศึกษา เอกชน Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : หอพัก
12 Greenpark School 1-6 Tauranga สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
13 Tauranga Intermediate School 7-8 Tauranga สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
14 Otumoetai Intermediate School 7-8 Tauranga สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
15 Cancot School 1-8 Palmerston North สหศึกษา เอกชน Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : โฮมสเตย์
16 Huntly School 1-8 Marton ชายล้วน เอกชน Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : หอพัก
17 Reignier Catholic School 1-9 Napier สหศึกษา กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : โฮมสเตย์
18 Chilton Saint James School 1-6 Wellington หญิงล้วน เอกชน อยู่กับพ่อ หรือ แม่
19 Samuel Marsden Collegiate 1-6 Wellington หญิงล้วน เอกชน อยู่กับพ่อ หรือ แม่
20 Scots College 1-6 Wellington ชายล้วน เอกชน อยู่กับพ่อ หรือ แม่
 
รายชื่อโรงเรียนประถมนิวซีแลนด์ ในเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
(Primary & Intermediate School Lists in South Island, New Zealand)
นักเรียน Year 1-6 (อายุ 5-10 ปี) จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือ
บางโรงเรียนอาจจะสามารถจัดหาที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียนได้ โดยส่วนมาก นักเรียนจะต้องมีอายุ 9 ปีเป็นต้นไป
ลำดับ
No.
ชื่อโรงเรียน
School Name Lists
ชั้นเรียน
Year
เมือง
City
ประเภท
Type
ประเภท
Type
ที่พัก
Accomodation
1 Casebrook Intermediate School 7-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
2 Chisnallwood Intermediate 7-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
3 Christchurch South Intermediate 7-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
4 Fendalton School 1-6 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
5 Halswell School 1-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : โฮมสเตย์
6 Kirkwood Intermediate School 7-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
7 Merrin School 1-8 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : โฮมสเตย์
8 Ashburton Borough School 1-8 Ashburton สหศึกษา รัฐบาล Year 1-6 : อยู่กับพ่อ หรือ แม่
Year 7-8 : โฮมสเตย์
9 Queenstown Primary School 1-6 Queenstown สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
10 Waihopai School 1-6 Invercargill สหศึกษา รัฐบาล อยู่กับพ่อ หรือ แม่
 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ในเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
(High School Lists in North Island, New Zealand)
ลำดับ
No.
ชื่อโรงเรียน
School Name Lists
ชั้นเรียน
Year
เมือง
City
ประเภท
Type
ประเภท
Type
ที่พัก
Accomodation
1 Kerikeri High School 7-13 Kerikeri สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
2 Albany Junior High School 7-10 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
3 Auckland Grammar School 9-13 Auckland ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
4 Epsom Girls Grammar School 9-13 Auckland หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
5 Lynfield College 9-13 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
6 Sacred Heart Collge (Auckland) 9-13 Auckland ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
7 Selwyn Cllege 9-13 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
8 St Mary's College (Auckland)  7-13 Auckland หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
9 Takapuna Grammar School 9-13 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
10 Waitakere College 9-13 Auckland สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
11 Pukekohe High School 9-13 Pukekohe สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
12 Hamilton Boys' High School 9-13 Hamilton ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
13 Sacred Heart Girls' Collge (Hamilton) 9-13 Hamilton หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
14 St. John's College 9-13 Hamilton ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
15 St. Paul Collegiate School 9-13 Hamilton สหศึกษา เอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
16 Cambridge High School 9-13 Cambridge สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
17 St. Peter School (Cambridge) 9-13 Cambridge สหศึกษา เอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
18 Mount Maunganui College 9-13 Mount Maunganui สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
19 Tauranga Boys' College 9-13 Tauranga ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
20 Tauranga Girls' College 9-13 Tauranga หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
21 Otumoetai College 9-13 Tauranga สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
22 Te Puke High School 9-13 Te Puke สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
23 Thames High School 9-13 Thames สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
24 Napier Boys' High School 9-13 Napier ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
25 Napier Girls' High School 9-13 Napier หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
26 Iona College 7-13 Napier หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก
27 St. John College (Hasting) 9-13 Napier ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
28 Woodford House 7-13 Napier หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก
29 Francise Douglas Memorial College 7-13 New Plymouth ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
30 New Plymouth Boys' High School 9-13 New Plymouth ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
31 New Plymouth Girls' High School 9-13 New Plymouth หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
32 Freyberg High School 9-13 Palmerston North สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
33 Palmerston North Boys' High School 9-13 Palmerston North ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
34 Palmerston North Girls' High School 9-13 Palmerston North หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
35 Rathkeale College 9-13 Masterton ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก
36 St. Matthew's Collegiate School 9-13 Masterton หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หอพัก
37 Chilton Saint James School 9-13 Wellington หญิงล้วน เอกชน โฮมสเตย์
38 Heretaunga College 9-13 Wellington สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
39 Newlands College 9-13 Wellington สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
40 Onslow College 9-13 Wellington สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
41 Rongotai College 9-13 Wellington สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
42 Sacred Heart Girls' Collge (Lower Hutt) 9-13 Wellington หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
43 Samual Masden Collegiate 9-13 Wellington หญิงล้วน เอกชน โฮมสเตย์
44 Scots College 9-13 Wellington ชายล้วน เอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
45 St. Patrick's College (Kibirnie) 9-13 Wellington ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
46 Upper Hutt College 9-13 Wellington สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
47 Wellington College 9-13 Wellington ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
48 Wellington Girls' College 9-13 Wellington หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ในเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
(High School Lists in South Island, New Zealand)
ลำดับ
No.
ชื่อโรงเรียน
School Name Lists
ชั้นเรียน
Year
เมือง
City
ประเภท
Type
ประเภท
Type
ที่พัก
Accomodation
1 Nelson College 9-13 Nelson ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
2 Nelson College for Girls 9-13 Nelson หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
3 Avonside Girls' High School 9-13 Christchurch หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
4 Burnside High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
5 Cashmere High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
6 Christchurch Boys' High School 9-13 Christchurch ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
7 Christchurch Girls' High School 9-13 Christchurch หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
8 Hillmoreton High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
9 Lincoln High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
10 Middleton Grange School 1-13 Christchurch สหศึกษา กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
11 Papanui High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
12 Rangiora High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
13 Rangi Ruru Girls School 1-13 Christchurch หญิงล้วน เอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
14 Riccarton High School 9-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
15 Shirley Boys' High School 9-13 Christchurch ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
16 St. Bede's College 9-13 Christchurch ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
17 St. Margaret's College 1-13 Christchurch หญิงล้วน เอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
18 Villa Maria College 7-13 Christchurch หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
19 Rangiora New Life School 1-13 Christchurch สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
20 Kaiapol High School 9-13 Kaiapol สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
21 Darfield High School 9-13 Darfield สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
22 Oxford Area School 1-13 Oxford สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
23 Ashburton College 9-13 Ashburton สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
24 Mount Hutt College 7-13 Methven สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
25 Craighead Diocesan School 7-13 Timaru หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
26 Roncalli College 9-13 Timaru สหศึกษา กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
27 Timaru Boys' High School 9-13 Timaru ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
28 Timaru Girls' High School 9-13 Timaru หญิงล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
29 Bayfield High School 9-13 Dunedin สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
30 Columba College 7-13 Dunedin หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
31 John McGlashan College 7-13 Dunedin ชายล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์ หรือ หอพัก
32 Kavanah College 7-13 Dunedin สหศึกษา กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
33 King's High School 9-13 Dunedin ชายล้วน รัฐบาล โฮมสเตย์
34 St. Hilda's Collegiate School 7-13 Dunedin หญิงล้วน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน โฮมสเตย์
35 Mount Aspiring College 7-13 Wanaka สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์
36 Wakatipu High School 7-13 Queenstown สหศึกษา รัฐบาล โฮมสเตย์

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ