• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศจีน

เรียนต่อจีน ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศจีน

Zhuji Ronghuai School (Hangzhou, Zhejiang)

จุดเด่นของโรงเรียนมัธยมที่จีน ✅ โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนแบบอยู่ประจำขนาดใหญ่ ทีเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (Grade 1-12)
✅ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง จูจี้ (Zhuji) ห่างจากเมืองหางโจว (Hangzhou) ประมาณ 1 ชั่วโมง ในมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ทางตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)
✅ มีนักเรียนทั้งประมาณ 16,500 คน และมีนักเรียนนานาชาติราว 200 คน รวมถึงนักเรียนไทยประมาณ 40-50 คน
✅ เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 8-17 ปี (Grade 1-12)
✅ มีหอพักภายในโรงเรียน ห้องละ 2 คน แยกชาย-หญิง พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ ทางโรงเรียนสอนด้วยหลักสูตร 2 ภาษา คือ จีน-อังกฤษ
✅ หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครเรียนได้
✅ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน เลข อังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ
✅ หากนักเรียนสามารถสอบ HSK4 ได้แล้ว สามารถลงเรียนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมได้
✅ มีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน เล่นกีฬา กิจกรรมภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
เทอมการศึกษา
โรงเรียนมัธยมจีน
1 ปีการศึกษา โรงเรียนมัธยมจีน แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา คือ
✅ เทอม 1 ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - มกราคมของปีถัดไป)
✅ เทอม 2 ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - มิถุนายน)
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
การสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมที่จีน
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ พาสปอร์ต
✅ รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)
✅ ใบเกรด หรือทรานสคริปภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนมัธยมจีน
✅ ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปีการศึกษา เริ่มที่ 65,000 RMB (ประมาณ 325,000 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่ากิจกรรม ค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ามัดจำเฟอร์นิเจอร์ ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าชุดนักเรียน ค่าทำพาสปอร์ต ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 RMB ประมาณ 5 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
 

Hailiang International Students College (HISC) (Hangzhou, Zhejiang)
มีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ของโรงเรียน ได้ผลคะแนนดี

จุดเด่นของโรงเรียนมัธยมที่จีน ✅ โรงเรียนนานาชาติไฮ่เลี่ยง เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนแบบอยู่ประจำ ทีเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา(Grade 1-12)
✅ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง จูจี้ (Zhuji) ห่างจากเมืองหางโจว (Hangzhou) ประมาณ 1 ชั่วโมง ในมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ทางตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)
✅ มีนักเรียนทั้งประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนจีนที่เคยไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศ
✅ เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 8 -17 ปี (Grade 2-12)
✅ มีหอพักภายในโรงเรียน ห้องละ 2-3 คน แยกชาย-หญิง พร้อมครูผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ ทางโรงเรียนสอนด้วยหลักสูตร 2 ภาษา คือ จีน-อังกฤษ รวมถึงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของประเทศจีนทั้ง 4 แห่ง เช่น Tsinghua University, Peking University, Fudan University และ Shanghai Jiaotong Univeristy (SJTU)
✅ หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครเรียนได้
✅ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน อังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ
✅ มีโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน
✅ มีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน เล่นกีฬา กิจกรรมภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
การแบ่งชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมจีน Hailiang International Students College (HISC) แบ่งเป็น 3 โรงเรียน คือ
✅ Primary School (Grade 1-6) อายุ 7 - 11 ปี : นักเรียนต่างชาติสมัครเรียนได้ตั้งแต่อายุ 8 ปี (Grade 2)
✅ Middle School (Grade 7-9) อายุ 12 - 14 ปี
✅ High School (Grade 10-12) อายุ 15 - 17 ปี
หลักสูตรการเรียน โรงเรียนมัธยมจีน Hailiang International Students College (HISC) แบ่งหลักสูตรการศึกษาเป็นดังนี้
✅ Primary School (Grade 1-6) : เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน
✅ Middle School (Grade 7-9) : เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน
✅ High School (Grade 10-12) : แบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ
1. HSK Class : เน้นการเรียนด้วยหลักสูตรจีน เพื่อเข้าสมัครเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีน
2. International Class : เน้นการเรียนด้วยหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน เพื่อเข้าสมัครเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของประเทศจีนทั้ง 4 แห่ง เช่น Tsinghua University, Peking University, Fudan University และ Shanghai Jiaotong Univeristy (SJTU)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับการเรียนภาษาจีนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา มี 2 หลักสูตร คือ
✅ หลักสูตร 1 ปี เรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการค้า (Chinese Lanague Course with Businss Chinese) เหมาะสำหรับผู้สมัครต้องการเรียนภาษาจีนอย่างเดียว เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ดีขึ้น และอาจรวมถึงการทำธุรกิจการค้ากับจีนในอนาคต
✅หลักสูตร 1 ปี เรียนภาษาจีนเพื่อการสอบ (HSK Certificate Course) เหมาะสำหรับผู้สมัครต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK สำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เทอมการศึกษา
โรงเรียนมัธยมจีน
1 ปีการศึกษา โรงเรียนมัธยมจีน แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา คือ
✅ เทอม 1 ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - มกราคมของปีถัดไป)
✅ เทอม 2 ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - มิถุนายน)
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนเทอมการศึกษาใดก็ได้ เช่น กันยายน หรือ มีนาคม/เมษายน เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
การสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมที่จีน
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ พาสปอร์ต
✅ รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)
✅ ใบเกรด หรือทรานสคริปภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี
✅ ใบสมัครและค่าสมัคร 1,000 บาท
✅ นัดสอบข้อเขียนวิชาเลข ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อประเมินความรู้และการจัดชั้นเรียน
✅ นัดสอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษา
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนเทอมการศึกษาใดก็ได้ เช่น กันยายน หรือ มีนาคม/เมษายน เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
ทางโรงเรียน Hailiang International Students College (HISC) มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้คะแนนดี ซึ่งทางโรงเรียนจะพิจารณาทุนการศึกษาตามผลคะแนนสอบ
ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนมัธยมจีน
✅ ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปีการศึกษา
✓ Grade 1-6 เริ่มที่ 94,000 RMB (ประมาณ 470,000 บาท)
✓ Grade 7-9 เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✓ Grade 10-12 เริ่มที่ 124,000 RMB (ประมาณ 620,000 บาท)
✓ ค่าเงินมัดจำ 10,000 RMB (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งจะได้รับเงินคืน เมื่อเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
✓ หลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการค้า (Chinese Lanague Course with Businss Chinese) เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✓ หลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการสอบ (HSK Certificate Course) เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเรียน ค่าหอพักช่วงเปิดเทอมและปิดเบรกย่อย ค่าชุดนักเรียน ค่าซิมมือถือ ค่าประกัน ค่าตรวจสุขภาพที่จีน ค่ากระเป๋านักเรียน ค่ากิจกรรม เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าทำพาสปอร์ต ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าอาหารทุกมื้อ โดยนักเรียนจะต้องซื้อบัตรเติมเงินสำหรับค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่โรงอาหารของโรงเรียน ซึ่งค่าอาหารเริ่มที่ 35 บาท ต่อ 1 มื้อ (เช่น ข้าว 1 ถ้วย กับข้าวประเภท ผัก 2 ถ้วย และซุป) หรือ 60 บาท ต่อ 1 มื้อ (เช่น ข้าว 1 ถ้วย กับข้าวประเภท เนื้อสัตว์ 1 ถ้วย ผัก 1 ถ้วย และซุป)
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 RMB ประมาณ 5 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด


Hailiang International Students College (HISC) (Hangzhou, Zhejiang)
มีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ของโรงเรียน ได้ผลคะแนนดี

จุดเด่นของโรงเรียนมัธยมที่จีน ✅ โรงเรียนนานาชาติไฮ่เลี่ยง เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนแบบอยู่ประจำ ทีเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา(Grade 1-12)
✅ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง จูจี้ (Zhuji) ห่างจากเมืองหางโจว (Hangzhou) ประมาณ 1 ชั่วโมง ในมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ทางตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)
✅ มีนักเรียนทั้งประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนจีนที่เคยไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศ
✅ เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 8 -17 ปี (Grade 2-12)
✅ มีหอพักภายในโรงเรียน ห้องละ 2-3 คน แยกชาย-หญิง พร้อมครูผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ ทางโรงเรียนสอนด้วยหลักสูตร 2 ภาษา คือ จีน-อังกฤษ รวมถึงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของประเทศจีนทั้ง 4 แห่ง เช่น Tsinghua University, Peking University, Fudan University และ Shanghai Jiaotong Univeristy (SJTU)
✅ หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครเรียนได้
✅ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน อังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ
✅ มีโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน
✅ มีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน เล่นกีฬา กิจกรรมภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
การแบ่งชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมจีน Hailiang International Students College (HISC) แบ่งเป็น 3 โรงเรียน คือ
✅ Primary School (Grade 1-6) อายุ 7 - 11 ปี : นักเรียนต่างชาติสมัครเรียนได้ตั้งแต่อายุ 8 ปี (Grade 2)
✅ Middle School (Grade 7-9) อายุ 12 - 14 ปี
✅ High School (Grade 10-12) อายุ 15 - 17 ปี
หลักสูตรการเรียน โรงเรียนมัธยมจีน Hailiang International Students College (HISC) แบ่งหลักสูตรการศึกษาเป็นดังนี้
✅ Primary School (Grade 1-6) : เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน
✅ Middle School (Grade 7-9) : เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน
✅ High School (Grade 10-12) : แบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ
1. HSK Class : เน้นการเรียนด้วยหลักสูตรจีน เพื่อเข้าสมัครเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีน
2. International Class : เน้นการเรียนด้วยหลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาษาอังกฤษและจีน เพื่อเข้าสมัครเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของประเทศจีนทั้ง 4 แห่ง เช่น Tsinghua University, Peking University, Fudan University และ Shanghai Jiaotong Univeristy (SJTU)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับการเรียนภาษาจีนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา มี 2 หลักสูตร คือ
✅ หลักสูตร 1 ปี เรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการค้า (Chinese Lanague Course with Businss Chinese) เหมาะสำหรับผู้สมัครต้องการเรียนภาษาจีนอย่างเดียว เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ดีขึ้น และอาจรวมถึงการทำธุรกิจการค้ากับจีนในอนาคต
✅หลักสูตร 1 ปี เรียนภาษาจีนเพื่อการสอบ (HSK Certificate Course) เหมาะสำหรับผู้สมัครต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK สำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เทอมการศึกษา
โรงเรียนมัธยมจีน
1 ปีการศึกษา โรงเรียนมัธยมจีน แบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา คือ
✅ เทอม 1 ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - มกราคมของปีถัดไป)
✅ เทอม 2 ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - มิถุนายน)
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนเทอมการศึกษาใดก็ได้ เช่น กันยายน หรือ มีนาคม/เมษายน เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
การสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมที่จีน
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ พาสปอร์ต
✅ รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)
✅ ใบเกรด หรือทรานสคริปภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี
✅ ใบสมัครและค่าสมัคร 1,000 บาท
✅ นัดสอบข้อเขียนวิชาเลข ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อประเมินความรู้และการจัดชั้นเรียน
✅ นัดสอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านภาษา
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียนเทอมการศึกษาใดก็ได้ เช่น กันยายน หรือ มีนาคม/เมษายน เนื่องจากจะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและอังกฤษก่อน เข้าเรียนในชั้นวิชาการตามปกติ
ทางโรงเรียน Hailiang International Students College (HISC) มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้คะแนนดี ซึ่งทางโรงเรียนจะพิจารณาทุนการศึกษาตามผลคะแนนสอบ
ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนมัธยมจีน
✅ ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปีการศึกษา
✓ Grade 1-6 เริ่มที่ 94,000 RMB (ประมาณ 470,000 บาท)
✓ Grade 7-9 เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✓ Grade 10-12 เริ่มที่ 124,000 RMB (ประมาณ 620,000 บาท)
✓ ค่าเงินมัดจำ 10,000 RMB (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งจะได้รับเงินคืน เมื่อเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
✓ หลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการค้า (Chinese Lanague Course with Businss Chinese) เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✓ หลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการสอบ (HSK Certificate Course) เริ่มที่ 104,000 RMB (ประมาณ 520,000 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเรียน ค่าหอพักช่วงเปิดเทอมและปิดเบรกย่อย ค่าชุดนักเรียน ค่าซิมมือถือ ค่าประกัน ค่าตรวจสุขภาพที่จีน ค่ากระเป๋านักเรียน ค่ากิจกรรม เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าทำพาสปอร์ต ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าอาหารทุกมื้อ โดยนักเรียนจะต้องซื้อบัตรเติมเงินสำหรับค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่โรงอาหารของโรงเรียน ซึ่งค่าอาหารเริ่มที่ 35 บาท ต่อ 1 มื้อ (เช่น ข้าว 1 ถ้วย กับข้าวประเภท ผัก 2 ถ้วย และซุป) หรือ 60 บาท ต่อ 1 มื้อ (เช่น ข้าว 1 ถ้วย กับข้าวประเภท เนื้อสัตว์ 1 ถ้วย ผัก 1 ถ้วย และซุป)
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 RMB ประมาณ 5 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

 

 

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ