• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย ในระดับประถม มัธยมศึกษา ของประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) ออสเตรเลีย โรงเรียนประถม ออสเตรเลีย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ออสเตรเลีย (หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาออสเตรเลีย) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ออสเตรเลีย (หรือวิทยาลัยออสเตรเลีย)

การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) และโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาปรัชญาการศึกษา เช่น Montessori และ Steiner โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

โรงเรียนออสเตรเลียทำมากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (LOTE) เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ พวกเขายังเชื่อมั่นในประโยชน์ของการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน

ในประเทศออสเตรเลียที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วยพัฒนาศัพยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนในออสเตรเลียจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าอะไรที่ทำให้การศึกษาในออสเตรเลียมีคุณค่ามาก:

✅ ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (มีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อชั้นเรียน)
✅ ครูผู้สอนผ่านการรับรองและได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยและเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
✅ สิ่งอำนวยความสะดวกมีมาตรฐานสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้ใช้
✅ มีโปรแกรมด้าน 'พรสวรรค์และมีความสามารถ' เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูง
✅ มีโปรแกรม 'ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง' ที่จะช่วยให้นักเรียนระดับแนวหน้าได้เรียนวิชาในระดับเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า
✅ มีโปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
✅ กรอบการประกันคุณภาพของโรงเรียนต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หลักสูตรของโรงเรียนออสเตรเลียจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้นักเรียน โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนรู้ที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ กับมุมมองที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จะเติบโตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นปีที่ 12 โรงเรียนในออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่การสร้างต้นทุนทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนและพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทุกสาขา

รูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมินโรงเรียนในออสเตรเลีย

โรงเรียนได้ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยตรงจากครูผู้สอน การวิจัยของนักเรียน โครงงานกลุ่มและการนำเสนอ การนำเสนองานด้วยภาพ การเรียนรู้แบบ e-learning และชั้นเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการทำงานวิจัยเดี่ยว การทำงานกลุ่ม การนำเสนองานด้วยการพูดและแสดงภาพ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เช่นการนำเสนองานด้วยการใช้พอดคาสท์ (Podcast) และ วอดคาสท์ (Vodcast) เช่นเดียวกับการใช้การทดสอบในห้องเรียนและการให้การบ้านแบบดั้งเดิม โปรแกรมการทดสอบระดับชาติและนานาชาติทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในมาตรฐานและการรักษามาตรฐาน

วุฒิการศึกษาของโรงเรียนออสเตรเลีย

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 11 และ 12) นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบและจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ชื่อของใบรับรองนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยขึ้นอยู่กับระบบการศึกษา แต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ใบรับรองดังกล่าวล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งหมด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบันในต่างประเทศ ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย จัดได้เป็นว่าเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เงียบสงบ ปลอดภัย ผู้คนอัธยาศัยดี เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่มีผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแห่งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและที่พักอาศัย ใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา

ข้อมูลจาก http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand/australian-education/schools-in-australia

โรงเรียนประถมและ โรงเรียนมัธยมศึกษาออสเตรเลีย สามารถแบ่งได้เป็น

ประเภท (Type) โรงเรียนรัฐบาลออสเตรเลีย
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชนออสเตรเลีย
(Private Schools)
ชายล้วน ( Boys) มี มี
หญิงล้วน (Girls) มี มี
สหศึกษา ( Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
✅ โฮมสเตย์
✅ ไม่มีหอพัก
✅ โฮมสเตย์
✅ ไม่มีหอพัก


ซึ่งโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย ทุกประเภท ในแต่ละรัฐ จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การดูแลจาก กระทรวงศึกษาออสเตรเลีย

การแบ่งชั้นเรียนของระบบการศึกษาออสเตรเลีย

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย มีนโยบายและระเบียบที่เคร่งครัดในการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ) หรือ การ์เดี้ยน (Guardian) ที่มีอายุเกิน 21 ปี ในการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ในบางโรงเรียนอาจจะแจ้งให้นักเรียน จัดหาการ์เดี้ยนเอง หรือ ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้แนะนำให้ได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชั้นเรียน (Grade) อายุ (ปี) รายละเอียดโรงเรียนออสเตรเลีย
K 5 โรงเรียนระดับประถมศึกษา (Elementary / Primary School)
✅ นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
✅ พ่อ หรือ แม่ จะต้องยื่นขอ Guardian Visa (S580) เพื่อดูแลบุตรตลอดระยะเวลาที่บุตรศึกษาที่ออสเตรเลีย และสามารถอยู่ดูแลบุตรได้จนถึงอายุ 18 ปี ซึ่งสามารถนำบุตรที่อายุไม่เกิน 6 ปีมามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ และ สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดก้ได้ ได้ถึง 3 เดือน
1 6/7
2 7/8
3 8/9
4 9/10
5 10/11
6 11/12
7 12/13 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School)
✅ นักเรียนสามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้
8 13/14
9 14/15
10 15/16
11 16/17

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School)
✅ นักเรียนสามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้

12 17/18


เทอมการศึกษาของโรงเรียนออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 เทอม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม (10 อาทิตย์) และปิดเทอมให้นักเรียนหยุดพัก 2 อาทิตย์ ในแต่ละรัฐ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย จะเปิดเรียนไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐเป็นผู้กำหนด แต่จะเปิดเรียนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

✅ เทอม 1 : ต้นเดือน ก.พ. - กลางเดือน เม.ย.
✅ เทอม 2 : ต้นเดือน พ.ค. - ต้นเดือน ก.ค.
✅ ทอม 3 : ปลายเดือน ก.ค. - ต้นเดือน ต.ค.
✅ เทอม 4 : กลางเดือน ต.ค. - กลางเดือน ธ.ค.

การสมัครเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย สามารถสมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลีย มักจะรับนักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ Year 7 (อายุ 12 ปี) เป็นต้นไป เนื่องจากสามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้ ตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย และจะไม่รับนักเรียนที่มาเรียนใน Year 12 เพราะ Year 11-12 เป็นหลักสูตรการเรียน 2 ปี เรียกว่า "Senior Secondary School" เพราะจะต้องมีการสอบเพื่อเก็บคะแนนในการจบการศึกษา และรับใบประกาศนียบัตร (Certificate) หากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ในบางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS Centre) ภายในโรงเรียน หรือ ภายนอกโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรไฮสคูล

เอกสารการสมัครเรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา
✅ หนังสือรับรองจากครู 2 ฉบับ
✅ ผลคะแนน AEAS Test* (ในบางโรงเรียน อาจจะต้องการผลคะแนน AEAS เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ ก่อนรับสมัครเข้าเรียน)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีการทำแบบทดสอบในวิชาเลข และภาษาอังกฤษ 
✅ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษผ่าน Skype
✅ หากภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากนัก สามารถเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเรียนต่อในระดับไฮสคูล (High School Preparation Program) ก่อนเริ่มเรียนมัธยมออสเตรเลียได้
โดยอาจจะต้องเรียนตั้งแต่ 10-20-30-40 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตัวนักเรียนเอง

AEAS Test* หรือ Australin Education Assessment Services Test เป็นแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ในด้านต่างๆ
ใช้ระยะเวลาในการสอบประมาณ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีค่าสอบประมาณ AUD$ 450
วิชา รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
Year 4-6 / Year 7-9 / Year 10-12
English Language Proficiency (2 hours)
Vocabulary, Reading Comprehension, Writing Skills, Listening Skills, Speaking
คณิตศาสตร์ Mathematical Reasoning Ability (30-45 minutes)
เชาว์ปัญญา Non-Verbal General Ability (30 minutes)


ซึ่งในบางโรงเรียนอาจจะขอผลสอบ AEAS Test นี้ เพื่อประเมินได้ว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรไฮสคูลได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลียอีกด้วย

การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วุฒิการศึกษา ออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนที่จบชั้น Year 12 จากประเทศออสเตรเลีย
รัฐ วุฒิการศึกษา
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory) ACT Year 12 Certificate
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) South Australia Certificate of Education
นิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) High School Cetificate
ควีนส์แลนด์ (Queensland) Senior Certificate
เซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) South Australia Certificate of Education
แทสเมเนีย (Tasmania) Tasmanian Certificate of Education
วิคตอเรีย (Victoria) Victorian Certificate of Education
เวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) Certificate of Secondary Education


นักเรียนสามารถยื่นเอกสารเพื่อเทียบวุฒิการศึกษา กับสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่

ฝ่ายตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น 1 อาคารสพฐ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 02 288 5789-91 (เวลา 8.30-16.30 น. หยุดพักเที่ยง)
โทรสาร 02 282 6837
เวบไซต์ www.bet.obec.go.th

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น


รายชื่อโรงเรียนเอกชนออสเตรเลีย (Private High School Lists in Australia)

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ประเภท รัฐ และ เมือง ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ ปีละ
1 Kincoppal-Rose Bay School*
✅ ELICOS Centre : SCE
1-12 หญิงล้วน New South Wales
Sydney
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 74,000
(1,850,000 บาท)
2 St. Catherine's School*
✅ ELICOS Centre : SCE
1-12 หญิงล้วน
New South Wales
Waverley, Sydney
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 71.000
(1,755,000 บาท)
3 The Illawarra Grammar School*
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
New South Wales
Wollongong, Sydney
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 44,000
(1,100,000 บาท)
4 Prince Alfred College for Boys*
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 ชายล้วน
South Australia
Adelaide
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 63,000
(1,580,000 บาท)
5 Woodcroft College
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
South Australia
Adelaide
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 40,000
(1,000,000 บาท)
6 Launceston Church Grammar School*
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
Tasmania
Mowbray, Heights
Year 1-4: พ่อหรือแม่
Year 5-12: หอพัก
AUD$ 54,000
(1,350,000 บาท)
7 The Friends’ School
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 สหศึกษา
Tasmania
Hobart
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 58,000
(1,450,000 บาท)
8 John Paul International School
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
Queensland
Daisy Hill, Brisbane
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 45,000
(1,130,000 บาท)
9 Moreton Bay College
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 หญิงล้วน
Queensland
Moreton Bay, Brisbane
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 46,000
(1,150,000 บาท)
10 Moreton Bay Boys' College
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 ชายล้วน
Queensland
Moreton Bay, Brisbane
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 46,000
(1,150,000 บาท)
11 St Margaret's Anglican Girls School*
✅ ELICOS Centre : Brown
1-12 หญิงล้วน
Queensland
Ascot, Brisbane
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 59,000
(1,500,000 บาท)
12 St Paul's School
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
Queensland
Bald Hill, Brisbane
Year 1-8: พ่อหรือแม่
Year 9-12: โฮมสเตย์
AUD$ 46,000
(1,150,000 บาท)
13 Billanook College*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 สหศึกษา
Victoria
Mooroolbark, Melbourne
Year 1-8: พ่อหรือแม่
Year 9-12: โฮมสเตย์
AUD$ 53,000
(1,330,000 บาท)
14 Firbank Grammar School*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 หญิงล้วน
Victoria
Brighton, Melbourne
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์/หอพัก
AUD$ 72,000
(1,800,000 บาท)
15 Melbourne Grammar School*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 ชายล้วน
Victoria
Melbourne
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 93,000
(2,330,000 บาท)
16 St Margaret's & Berwick Grammar School*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 สหศึกษา
Victoria
Berwick, Melbourne
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 57,000
(1,425,000 บาท)
17 The Geelong College*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 สหศึกษา
Victoria
Geelong, Melbourne
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: หอพัก
AUD$ 67,000
(1,675,000 บาท)
18 Trinity Grammar School*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 ชายล้วน
Victoria
Melbourne
Year 10-12: โฮมสเตย์/หอพัก AUD$ 71,000
(1,775,000 บาท)
19 Wesley College*
✅ ELICOS Centre : มีในโรงเรียน
1-12 สหศึกษา
Victoria
Melbourne
Year 1-8: พ่อหรือแม่
Year 9-12: โฮมสเตย์/หอพัก
AUD$ 70,000
(1,750,000 บาท)
20 Whitefriars College for Boys*
✅ ELICOS Centre : Avalon College
1-12 ชายล้วน
Victoria
Melbourne
Year 1-6: พ่อหรือแม่
Year 7-12: โฮมสเตย์
AUD$ 44,000
(1,100,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ *โรงเรียนต้องการผลคะแนน AEAS เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ ก่อนรับสมัครเข้าเรียน

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ หลักสูตรเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย (Australia High School)
✅ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ AUD$ 1 ประมาณ 25 บาท
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางไปเรียน
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนและค่าที่พักพร้อมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ ค่าชุดนักเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

เอกสารการสมัครเรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

✅ สำเนาพาสปอร์ตและค่าสมัคร
✅ สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา
✅ หนังสือรับรองจากครู 2 ฉบับ
✅ ผลคะแนน AEAS Test* (ในบางโรงเรียน อาจจะต้องการผลคะแนน AEAS เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ ก่อนรับสมัครเข้าเรียน)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะต้องมีการทำแบบทดสอบในวิชาเลข และภาษาอังกฤษ 
✅ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษผ่าน Skype
✅ หากภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากนัก สามารถเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเรียนต่อในระดับไฮสคูล (High School Preparation Program) ก่อนเริ่มเรียนมัธยมออสเตรเลียได้
โดยอาจจะต้องเรียนตั้งแต่ 10-20-30-40 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตัวนักเรียนเอง

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ