เรียนหลักสูตรวิชาชีพ นิวซีแลนด์ Vocational Course in New Zealand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เรียนต่อในหลักสูตร Diploma ในนิวซีแลนด์ สามารถทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/ 1 อาทิตย์ และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา


Auckland Institute of Studeis (AIS) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma, Bachelor, Graduate Diploma, MBA

 

Auckland Institute of Studeis (AIS) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ระยะเวลา
(Duration)

แคมปัส
(Campus)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

Business Administration

Postgraduate Diploma in Business Administration

12 months 

Auckland

NZD$ 20,000

Master of Business Administration

18 months 

Auckland

NZD$ 18,,000

International Business

Diploma in International Business (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in International Business (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of International Business

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in International Business

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses

Hospitality Management

Diploma in Hospitality Operations (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in Hospitality Operations Management (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of Hospitality Management

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in Hospitality Management

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses

Information Technology

Diploma in Information Technology (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Diploma in Information Technology (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Bachelor of Information Technology

7-9 semesters

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Graduate Diploma in Information Technology

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,840

Tourism Management

Diploma in Tourism Management (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in Tourism Management (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of Tourism Management

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in Tourism Management

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 5
► เรียนจบ Diploma Level 5 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 6
► เรียนจบ Diploma Level 6 หรือ ปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseedsACG Yoobee School of Design เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนเครือ ACG ใน Auckland (A), Wellington (W), และ Chirstchurch (C) เปิดสอนในหลักสูตร Media

 

ACG Yoobee School of Design เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

ลำดับ
(No.)

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

ระยะเวลา
อาทิตย์
(Duration)

แคมปัส
(Campus)

IELTS
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

1

Certificate in English & Digital Design

3

12

Auckland

5.0

NZ$ 4,800

2

Certificate in Digital Media (iCreate)

3

15

Auckland
Wellington
Christchurch

5.5

NZ$ 6,750

3

Diploma in Digital Design
- Animation and Film Production

5

40

Auckland
Wellington
Christchurch

5.5

NZ$ 18,950

4

Diploma in Digital Design
- Web and Graphic

5

40

Auckland
Wellington
Christchurch

5.5

NZ$ 18,950

5

Diploma of Computer Graphic Design

6

41

Auckland
Wellington
Christchurch

6.0

NZ$ 18,950

6

Diploma of Web Development

6

41

Auckland
Wellington
Christchurch

6.0

NZ$ 18,950

7

Diploma of Animation (Advanced)

6

41

Auckland
Wellington
Christchurch

6.0

NZ$ 18,950

8

Diploma of Digital Filmaking (Advanced)

6

41

Auckland
Wellington

6.0

NZ$ 18,950

9

Diploma of Game Art (1st Year)

6

37

Wellington

6.0

NZ$ 18,950

10

Diploma of Game Art (2nd Year)

7

37

Wellington

6.0

NZ$ 18,950

11

Diploma of Digital Media (Advanced)

7

37

Auckland
Wellington
Christchurch

6.0

NZ$ 18,950

12

Diploma in Advanced 3D Graphics

7

41

Auckland

6.0

NZ$ 18,950

 

แผนการเรียน

► Graphic Design : เลือกเรียน 2 -> 4 -> 5 -> 11
► Web Development : เลือกเรียน 2 -> 4 -> 6 -> 11
► Animation & 3D Graphics : เลือกเรียน 2 -> 3 -> 7 -> 12 หรือ เลือกเรียน 2 -> 3 -> 7 -> 9 -> 10 หรือ เลือกเรียน 2 -> 3 -> 9 -> 10
► Game Art : เลือกเรียน 2 -> 3 -> 7 -> 12 หรือ เลือกเรียน 2 -> 3 -> 7 -> 9 -> 10 หรือ เลือกเรียน 2 -> 3 -> 9 -> 10
► Film Making : เลือกเรียน 2 -> 3 -> 8 -> 11 หรือ เลือกเรียน 2 -> 3 -> 7 -> 12

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 5
► เรียนจบ Diploma Level 5 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 6
► เรียนจบ Diploma Level 6 หรือ ปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseedsAir New Zealand Aviation Institute เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Chirstchurch ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวการบิน การขับเครื่องบิน โดยเฉพาะ

International Aviation Academy of New Zealand เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Chirstchurch ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวการบิน การขับเครื่องบิน โดยเฉพาะ

 

หลักสูตร
(Course)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา
(Duration)

IELTS
(Entry)

New Zealand Diploma in Aviation Private Pilot Licence (PPL)
- Private Pilot Licence (PPL)
- Commercial Pilot Licence (CPL)
- Multi-engine Instrument Rating (MEIR)
- Airline Transport Pilot Licence (ATPL) theory subjects
- Airline Integration Course (AIC)

Christchurch

2 ปี

6.0

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Edenz College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา
(Duration)

IELTS
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

TESOL

Edenz Certificate DLM preparation

4

Auckland

 

5.5

NZ$ 2,400

Trinity Certificate DLM preparation

4

Auckland

 

7.0

NZ$ 2,700

Trinity Moderation fee

 

Auckland

 

 

NZ$ 800

TECSOL

 

Auckland

 

 

NZ$ 2,400

Edenz Diploma in TESOL

5

Auckland

1 ปี

 

NZ$ 9,945

Edenz Diploma in TESOL

7

Auckland

1 ปี

 

NZ$ 10,500

Film

5 Days - Film Making Camp

 

Auckland

5 วัน

 

NZ$ 870

Certificate in Applied Filmmaking & TV Production

4

Auckland

16 อาทิตย์

 

NZ$ 9,650

Diploma in Film Making

7

Auckland

 

6.0

NZ$ 14,500

Bachelor in Applied Arts (Film Production)

7

Auckland

3 ปี

6.0

NZ$ 17,500/ปี

Digital Media

5 Days - 3D Animation Camp

 

Auckland

5 วัน

 

NZ$ 870

Diploma in 3D Animation

6

Auckland

1 ปี

6.0

NZ$ 14,500

Diploma in Arts & Design

7

Auckland

1 ปี

6.0

NZ$ 14,500

Bachelor in Applied Arts (Digital Media)

7

Auckland

3 ปี

6.0

NZ$ 17,500/ปี

Technology

Diploma in Software Development
- Clound Application Development
- Desktop Application Development
- Web Application Development
- Mobile Application Development

7

Auckland

1 ปี

6.0

NZ$ 14,500

Business

Diploma in Business

5

Auckland

1 ปี

5.5

NZ$ 12,500

Diploma in Business

6

Auckland

1 ปี

6.0

NZ$ 10,500/ปี

Diploma in Applied Management
- Tourism
- Accounting
- Project Management
- Business Reserch
- Health Science

7

Auckland

1 ปี

6.0

NZ$ 14,500

Bachelor in Applied Management (Business)

7

Auckland

3 ปี

6.0

NZ$ 17,500/ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 5
► เรียนจบ Diploma Level 5 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 6
► เรียนจบ Diploma Level 6 หรือ ปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Newton College of Business and Technology (NCBT) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Business Management, Computing & IT, Media

Newton College of Business and Technology (NCBT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา
(Duration)

คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเรียน
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

Business

National Diploma in Business

5

Auckland

41 อาทิตย์

IELTS 5.5

NZ$ 13,200

National Diploma in Business

6

Auckland

41 อาทิตย์

IELTS 6.0

NZ$ 13,500

Diploma in Advanced International Business
- Applied Exporting & Importing

7

Auckland

1 ปี

IELTS 6.0

NZ$ 14,200

Computing & IT

National Diploma in Computing

5

Auckland

41 อาทิตย์

IELTS 5.5

NZ$ 13,200

Diploma in Computer Networking & Security

6

Auckland

41 อาทิตย์

IELTS 6.0

NZ$ 13,500

Diploma in Computing (Networking & Security)

7

Auckland

1 ปี

IELTS 6.0

NZ$ 14,200

Media

Diploma in Film and Television (Production)

5

Auckland

41 อาทิตย์

IELTS 5.5

NZ$ 13,500

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 5
► เรียนจบ Diploma Level 5 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 6
► เรียนจบ Diploma Level 6 หรือ ปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7
► วันเปิดเรียนปี 2016 January, March, April, June, July, September, October and November

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


New Zealand Career College (NZCC) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนเครือ ACG ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Hospitality, Cookery, Hotel Management

 

New Zealand Career College (NZCC)เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร เรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา
อาทิตย์
(Duration)

IELTS
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

Diploma in Applied Management
- Professional Retailing*
- Project Management**
- Procurement & Supply Chain Management**

7

Auckland

40

6.0

NZ$ 17,750

 

หมายเหตุ

► สาขาวิชา Professional Retailing* มีฝึกงานอย่างน้อย 9 อาทิตย์
► สาขาวิชา Project Management** และ Procurement & Supply Chain Management** มีโปรแกรม Career Managment 9 อาทิตย์ เตรียมความพร้อมในการหางานทำ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7
► วันเปิดเรียนปี 2016 :
- 2 กุมภาพันธ์ 2559
- 18 เมษายน 2559
- 11 กรกฎาคม 2559
- 26 กันยายน 2559

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 


New Zealand Management Academies (NZMA) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนเครือ ACG ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Hospitality, Cookery, Hotel Management

 

New Zealand Management Academies (NZMA) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 ระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือ เรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา อาทิตย์
(Duration)

IELTS
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

Diploma in Hospitality Management

5

Auckland

40

5.5

NZ$ 16,480

Diploma in Applied Hospitality Management*

6

Auckland

80 (2 ปี)

6.0

NZ$ 32,960

Diploma in Tourism & Hotel Management

7

Auckland

40

6.0

NZ$ 19,000

National Certificate in Hospitality (Cookery)

4

Auckland

40

5.0

NZ$ 19,200

Diploma in Professional Cookery**

5

Auckland

80 (2 ปี)

5.5

NZ$ 32,960

Diploma in Business (Advanced)

6

Auckland

80 (2 ปี)

6.0

NZ$ 22,660

 

หมายเหตุ

► Diploma in Applied Hospitality Management* มีฝึกงานอย่างน้อย 600 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง
► Diploma in Professional Cookery** มีฝึกงานอย่างน้อย 600 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Level 3, 4, 5
► วันเปิดเรียนปี 2016 :
- 22 กุมภาพันธ์ 2559
- 28 มีนาคม 2559
- 9 พฤษภาคม 2559
- 13 มิถุนายน 2559
- 5 กรกฎาคม 2559
- 29 สิงหาคม 2559
- 10 ตุลาคม 2559
- 14 พฤศจิกายน 2559

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


New Zealand School of Tourism (NZST) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนเครือ ACG ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Travel & Toursim, Airline

 

New Zealand School of Tourism (NZST)เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 ระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี

หลักสูตร
(Course)

ลีเวล
(Level)

แคมปัส

(Campus)

ระยะเวลา
อาทิตย์
(Duration)

IELTS
(Entry)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

The Tourism, Travel & Airline Industry

3

Auckland,

Hamilton,

Rotorua,

Wellington,

Christchurch,

Dunedin

22

5.5

NZ$ 11,850

Tourism, Hotel & Airline Operations

4

16

5.5

NZ$ 7,950

Certificate in International Flight Attending

4

14

5.5

NZ$ 7,650

Diploma in Tourism & Travel

5

32

5.5

NZ$ 18,100

Travel & Toursim Management Diploma*

5

70 (2 ปี)

5.5

NZ$ 29,100

 

แคมปัสที่สามารถเลือกเรียนได้

► Auckland, Hamilton, Rotorua, Wellington, Christchurch, Dunedin
► Travel & Toursim Management Diploma* มีฝึกงานอย่างน้อย 400 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้าง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Level 3, 4, 5

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 


Ntec เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Business Management, Accounting, Commerce, Hospitality, Cookery, Computing, Health Services Management

 

Ntec เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

ฟรี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซิมโทรศัพท์มือถือ ที่พักแบบแชร์ 2 อาทิตย์ รถไปรับที่สนามบิน ไวไฟที่สถาบัน

 

หลักสูตร

ลีเวล

ระยะเวลา (เดือน)

ค่าเรียน ปี 2016

Auckland Campus

Concordia Institute of Business

Diploma in Business

7

12

NZ$ 18,000

Diploma in Business Accounting

7

24

NZ$ 16,000 / NZ$ 9,000

Diploma in Accounting (เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบ Accounting มาแล้ว)

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Business Management

5 & 6

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,000

Certificate in University Preparation

3

12

NZ$ 16,000

BA (Hons) Business and Management (final year) by University of Northampton, UK
(เหมาะสำหรับคนที่จบ ป ตรี บริหาร หรือ ใกล้เคียง)

7

12

NZ$ 18,000

National Technology Institute

Graduate Diploma in Computing (with Specialisations)

- Standard GradDip IT / Internet Development and Digital Media / Mobile and Pervasive Technologies

7

12

NZ$ 16,500

Diploma in Computing (with Specialisations)

- Software Development / Computer Networking

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Computing

6 & 7

22

NZ$ 16,000 / NZ$ 10,500

Diploma in Computing

5 & 6

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 10,500

National Diploma in Hospitality (Management)

5

24

NZ$ 16,000 / NZ$ 10,500

National Diploma in Hospitality (Operational Management)

5

12

NZ$ 16,000

National Institute of Education

Diploma in Health Services Management

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Counselling & Family Therapy

6

18

NZ$ 12,000 / NZ$ 8,000

Diploma of Business Management (Evening Classes)

5 & 6

21

NZ$ 15,000 / NZ$ 7,000

Diploma of Business Management (Fri, Sat, Sun)

5 & 6

21

NZ$ 15,000 / NZ$ 7,000

Diploma in Business Management (with Specialisations) (Fri, Sat, Sun)
- Hospitality & Tourism / Information Technology / Small to Medium Enterprises

7

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,000

Diploma of Business (Fri, Sat, Sun)

7

12

NZ$ 16,000

National Institute of Education

Diploma in Communication

5

12

NZ$ 14,000

Diploma in Communication

6

24

NZ$ 14,000 / NZ$ 7,000

Diploma in Electronics(with Specialisations)
- Automotive Electromics Engineering / Electronics Manufacturing Engineering / Telecommunication Engineering

6

24

NZ$ 16,000 / NZ$ 10,000

Christchurch Campus

National Institute of Education

Diploma in Business

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Business Management (with Specialisations)
- Hospitality & Tourism / Small to Medium Enterprises

7

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,000

Diploma in Business Management

5 & 6

21

NZ$ 15,000 / NZ$ 8,000

Diploma in Health Services Management

7

12

NZ$ 16,000

National Technology Institute

Diploma in Computing (with Specialisations)

- Software Development / Computer Networking

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Computing

6 & 7

22

NZ$ 16,000 / NZ$ 9,000

Diploma in Computing

5 & 6

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 9,000

Hawke's Bay Campus

National Institute of Education

Diploma in Business

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Business Management

5 & 6

21

NZ$ 15,000 / NZ$ 7,000

The College of Future Learning NZ

Certificate in Hospitality (Professional Cookery)

4

18

NZ$ 14,000 / NZ$ 9,000

Diploma in Computing

5 & 6

21

NZ$ 14,000 / NZ$ 7,000

Tauranga Campus

National Institute of Education

Diploma in Business

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Business Management (with Specialisations)
- Hospitality & Tourism / Small to Medium Enterprises

7

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,000

Diploma in Business Management

5 & 6

21

NZ$ 15,000 / NZ$ 7,000

Diploma in Health Services Management

7

12

NZ$ 16,000

National Technology Institute

Diploma in Computing (with Specialisations)

- Software Development / Computer Networking

7

12

NZ$ 16,000

Diploma in Computing

6 & 7

22

NZ$ 16,000 / NZ$ 9,000

Diploma in Computing

5 & 6

21

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,000

National Diploma in Hospitality (Management)

5

24

NZ$ 16,000 / NZ$ 8,250

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียน Level 5
► จบ Level 5 สำหรับสมัครเรียน Level 6
► จบ Level 6 หรือ ปริญญญาตรี สำหรับสมัครเรียน Level 7
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ IELTS สามารถทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันได้ค่ะ

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 


Queenstown Resort College (QRC) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Queenstown ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Hospitality, Adventure Tourism

 

Queenstown Resort College (QRC) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

 

หลักสูตร

ลีเวล

แคมปัส

ระยะเวลา

ค่าเรียน ปี 2016

Diploma of Hospitality Management

5

Queenstown

21 months

NZ$ 20,000 / NZ$ 20,000

Diploma of Adventure Tourism Management

5

Queenstown

21 months

NZ$ 20,000 / NZ$ 20,000

The University of Otago Queenstown Resort College Foundation Studies Certificate 


Arts Course

  • Bachelor of Commerce

  • Bachelor of Theology

  • Bachelor of Education

 

Commerce Course

  • Bachelor of Commerce

  • Bachelor of Tourism

  • Bachelor of Arts

 

 

Queenstown

1 Year

NZ$ 21,798

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียน Level 5
► จบ Level 5 สำหรับสมัครเรียน Level 6
► จบ Level 6 หรือ ปริญญญาตรี สำหรับสมัครเรียน Level 7
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ IELTS สามารถทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันได้ค่ะ

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์