เรียนหลักสูตรวิชาชีพ ออสเตรเลีย Vocational Course in Australia

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โปรโมชั่นเรียนวิชาชีพในต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษในประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

 

เรียนต่อในหลักสูตร Certificate, Diploma ในออสเตรเลีย สามารถทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได


AIBT Global เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนขนาดใหญ่ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 90 หลักสูตร ใน Brisbane, Sydney, Hobart ประเทศออสเตรเลีย

 

AIBT Global เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

 

ผู้สมัครเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS Academic ในการสมัครเรียน ตามที่กำหนดไว้ หากนักเรียน ได้ผลภาษา IELTS Academic ไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

ผู้ที่สนใจเรียน จะต้องทำเอกสาร Pre-Enrolment Form ส่งให้ทางสถาบันพิจารณาก่อนทำการสมัครเรียนจริง

 

Ace Aviation Aerospace Academy (AIBT) - Aviation School

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

AVI30316 Certificate III In Aviation
(Remote Pilot – Visual Line Of Sight)

NSW | QLD Campuses (AIBT)

28 Weeks
(24 weeks Tuition
+ 4 weeks Break)

$6,500

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

AVI50616 Diploma of Aviation (Aviation Management)

NSW | QLD Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Packages: AVI30316 | AVI50616
Commercial Pilot Program

NSW | QLD Campuses (AIBT)

80 Weeks
(68 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Ada School of Information Technology (AIBT) - Information Technology (IT) School

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

ICT50118 Diploma of Information Technology

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(43 weeks Tuition
+ 9 weeks Break)

$11,400

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

ICT60115 Advanced Diploma of Information Technology

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(43 weeks Tuition
+ 9 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Packages:
ICT50118 Diploma of Information Technology |

ICT60115 Advanced Diploma Of Information Technology

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(86 weeks Tuition
+ 18 weeks Break)

$20,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Bespoke Grammar School of English (AIBT) - English Language School

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

English Courses

NSW | QLD | TAS

1 week+

$200

-

- จบ ม.6 ขึ้นไป

Branson Business School (AIBT | AIBT-I) - Business School

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Business

BSB40215 Certificate IV in Business

NSW | QLD Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$8,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB40515
Certificate IV in Business Administration

QLD Campus (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$8,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB50215 Diploma Of Business

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB50415 Diploma of Business Administration

QLD Campus (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB60215 Advanced Diploma of Business

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Human Resources

BSB41015 Certificate IV in Human Resources

QLD Campus (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$8,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB50618 Diploma of Human Resources Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Management

BSB41515 Certificate IV in Project Management Practice

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$8,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB51415 Diploma of Project Mana gement

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Marketing

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB61315 Advanced Diploma of Marketing Communication

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

NSW | QLD Campus (AIBT-I)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Logistics

TLI50415 Diploma of Logistics

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

TLI60215 Advanced Diploma of Deployment Logistics

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

TLI60115 Advanced Diploma Of Materiel Logistics

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Graduate Certificate

BSB80315 Graduate Certificate in Leadership Diversity

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

30 Weeks
(26 weeks Tuition
+ 4 weeks Break)

$7,500

$500

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.0 

BSB80215 Graduate Diploma of Strategic Leadership

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$13,000

$500

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

- IELTS Academic 6.5 

BSB80415
Graduate Diploma of Portfolio Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)

NSW | QLD Campus (AIBT-I)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$13,000

$500

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

- IELTS Academic 6.5 

BSB80515
Graduate Certificate in Management (Learning)

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

30 Weeks
(26 weeks Tuition
+ 4 weeks Break)

$7,500

$500

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.0 

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$13,000

$500

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.5 

Dual Qualifications

BSB50618 Diploma of Human Resources Management
BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB51415 Diploma of Project Management
BSB61218 Advanced Diploma of Program Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB80315 Graduate Certificate in Leadership Diversity
BSB80215 Graduate Diploma of Strategic Leadership

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

65 Weeks
(49 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$15,000

$1,000

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.0 

BSB80315 Graduate Certificate in Leadership Diversity

BSB80415 Graduate Diploma of Portfolio Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)


NSW | QLD Campus (AIBT-I)

(Grad Dip of Portfolio Management only)

65 Weeks
(49 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$15,000

$1,000

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.5

Packages

TLI50415 Diploma of Logistics

TLI60215 Advanced Diploma of Deployment Logistics

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

TLI50415 Diploma of Logistics

TLI60115 Advanced Diploma of Materiel Logistics

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB50215 Diploma of Business

BSB60215 Advanced Diploma of Business

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

BSB61315 Advanced Diploma of Marketing and Communication

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

NSW | QLD Campuses (AIBT-I)
(Adv Dip of Marketing & Communication only)

104 Weeks
(80 weeks Tuition
+ 24 weeks Break)

$20,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

BSB80515 Graduate Certificate in Management (Learning)

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

65 Weeks
(49 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$15,000

$1,000

- จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS Academic 6.0 

Diana School of Community Services (AIBT)

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Ageing Support

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing)
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 120 ชั่วโมง

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

28 Weeks
(26 weeks Tuition
+ 2 weeks Break)

$5,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 120 ชั่วโมง

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

35 Weeks
(31 weeks Tuition
+ 4 weeks Break)

$8,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Community Services

CHC52015 Diploma of Community Services
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 100 ชั่วโมง

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(42 weeks Tuition
+ 10 weeks Break)

$12,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Early Childhood

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 120 ชั่วโมง

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(42 weeks Tuition
+ 10 weeks Break)

$11,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

CHC50113 Diploma in Early Childhood Education and Care
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 240 ชั่วโมง

QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(46 weeks Tuition
+ 6 weeks Break)

$12,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Dual Qualification

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing)

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

CHC52015 Diploma of Community Services
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 220 ชั่วโมง

QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$21,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Packages

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 240 ชั่วโมง

QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(92 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$21,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Edison School of Tech Sciences (AIBT | AIBT-I)

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Air-conditioning

UEE32211 Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 360 ชั่วโมง

NSW | QLD Campuses (AIBT)

65 Weeks
(53 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$16,500

$1,250

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE42711 Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration Servicing

NSW | QLD Campuses (AIBT)

78 Weeks
(66 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$20,700

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE51211 Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering

NSW | QLD Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$24,000

$1,750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

 

UEE62511 Advanced Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering

NSW | QLD Campuses (AIBT)

117 Weeks
(93 weeks Tuition
+ 24 weeks Break)

$32,400

$2,250

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Automotive

AUR30616 Certificate III In Light Vehicle Mechanical Technology
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 360 ชั่วโมง

NSW | QLD Campuses (AIBT)

92 Weeks
(80 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$23,100

$2,625

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

NSW | QLD Campuses (AIBT)

39 Weeks
(31 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$9,900

$1,125

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

AUR50116 Diploma of Automotive Management

NSW | QLD Campuses (AIBT)

39 Weeks
(31 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,350

$1,125

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Electrical Engineering

UEE30811Certificate III in Electrotechnology Electrician
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 360 ชั่วโมง

NSW | QLD Campuses (AIBT)

65 Weeks
(53 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$16,500

$1,150

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE40611 Certificate IV in Electrotechnology – Systems Electrician

NSW | QLD Campuses (AIBT)

78 Weeks
(66 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$20,700

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE62211 Advanced Diploma of Electrical Engineering

NSW | QLD Campuses (AIBT)

78 Weeks
(66 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$32,400

$2,250

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE60211Advanced Diploma of Electronics & Communications Engineering
(Includses RePL Course from Ace Aviation)

NSW | QLD Campuses (AIBT)

104 Weeks
(80 weeks Tuition
+ 24 weeks Break)

$28,000

$2,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Packages

UEE32211 Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration

UEE42711 Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration

UEE62511 Servicing | Advanced Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering

NSW | QLD Campuses (AIBT)

129 Weeks
(104 weeks Tuition
+ 25 weeks Break)

$35,800

$2,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

UEE30811 Certificate III in Electrotechnology Electrician

UEE40611 Certificate IV in Electrotechnology – Systems Electrician

UEE62211 Advanced Diploma of Electrical – Engineering

NSW | QLD Campuses (AIBT)

129 Weeks
(104 weeks Tuition
+ 25 weeks Break)

$35,800

$2,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

AUR40216 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

AUR50116 Diploma of Automotive Management

NSW | QLD Campuses (AIBT)

156 Weeks
(131 weeks Tuition
+ 25 weeks Break)

$40,800

$4,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Fauchard School of Dental Sciences (AIBT-I)

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Dental Science

HLT35115 Certificate III in Dental Laboratory Assisting
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 60 ชั่วโมง (Dental Laboratory Placement) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม $1,500

 

NSW | QLD Campuses (AIBT-I)

52 Weeks
(48 weeks Tuition
+ 4 weeks Break)

$11,500

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 6.0 

Fleming School of Health Sciences (AIBT | AIBT-I)

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Massage

HLT42015 Certificate IV in Massage Therapy
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 80 ชั่วโมงที่ Clinic Placement

 

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

 

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

HLT52015 Diploma of Remedial Massage
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 200 ชั่วโมงที่ Clinic Placement

 

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

 

52 Weeks
(40 weeks Tuition
+ 12 weeks Break)

$10,800

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Nursing

HLT54115 Diploma of Nursing
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 400 ชั่วโมงที่ Clinic Placement

เมื่อเรียนจบสามารถทำงานในตำแหน่ง Assistant in Nursing (AIN) ได้ แต่ไม่สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพ (Enrolled Nurse) หรือสมัครเรียนต่อ Bachelor of Nursing

 

QLD (AIBT)

NSW | QLD (AIBT-I)

 

104 Weeks
(80 weeks Tuition
+ 24 weeks Break)

$28,000

$2,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 7.0 

Dual Qualification

HLT42015 I HLT52015
Certificate IV in Massage Therapy I Diploma of Remedial Massage
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 280 ชั่วโมงที่ Clinic Placement

 

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 7.0 

Sheldon School of Hospitality (AIBT | AIBT-I)

หลักสูตร

สถานที่เรียน

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายปี 2019*

Entry Requirement

ค่าเรียน
AUD$

ค่าอุปกรณ์
AUD$

Hospitality

SIT20316 Certificate II in Hospitality

 

QLD Campuses (AIBT)

 

13 Weeks
(13 weeks Tuition
+ 0 weeks Break)

$3,500

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 6.0 

SIT30616 Certificate III in Hospitality

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

17 Weeks
(17 weeks Tuition
+ 0 weeks Break)

$4,500

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 6.0 

SIT40416 Certificate IV in Hospitality
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 360 ชั่วโมง

NSW | QLD Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 6.0 

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management
*มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 360 ชั่วโมง

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

NSW | QLD Campus (AIBT-I)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$17,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Commercial Cookery *มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 360 ชั่วโมง

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

 

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

QLD Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$17,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT31016 Certificate III in Patisserie

QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT40716 Certificate IV In Patisserie

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$17,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT31116 Certificate III in Asian Cookery

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT40816 Certificate IV in Asian Cookery

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$17,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Travel & Tourism

SIT50116 Diploma of Travel and Tourism Management

 

QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$750

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT60116 Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)

78 Weeks
(68 weeks Tuition
+ 10 weeks Break)

$13,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Event Management

SIT50316 Diploma of Event Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$10,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT60216 Advanced Diploma of Event Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

52 Weeks
(44 weeks Tuition
+ 8 weeks Break)

$12,000

$500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Dual Qualifications *มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 360 ชั่วโมง

SIT40516 Cert IV In Commercial Cookery

SIT60316 Adv Dip Of Hospitality Management

QLD Campus (AIBT)

 

NSW/QLD Campus (AIBT-I)
(Adv Dip of Hospitality Management only)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT40716 Certificate IV in Patisserie

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management

QLD Campus (AIBT)

 

NSW/QLD Campus (AIBT-I)
(Adv Dip of Hospitality Management only)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT40816 Certificate IV in Asian Cookery

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management

NSW/QLD/TAS Campuses (AIBT)
(Both qualifications available in AIBT)

 

NSW/QLD Campuses (AIBT-I)
(Only Adv Dip Hospitality Management is available in AIBT-I)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

Packages *มีฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ประมาณ 360 ชั่วโมง

SIT31116 Certificate III in Asian Cookery

SIT40816 Certificate IV in Asian Cookery

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

QLD Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT31016 Certificate III in Patisserie

SIT40716 Certificate IV in Patisserie

QLD | TAS Campuses (AIBT)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT50416 & SIT60316 Diploma and Advanced Diploma of Hospitality Management

NSW/QLD/TAS Campuses (AIBT)
(Both qualifications are available in AIBT)

 

NSW/QLD Campuses (AIBT-I)
(Only Adv Dip of Hospitality Management is available in AIBT-I)

104 Weeks
(88 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT50116 Diploma of Travel and Tourism Management

SIT60116 Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

QLD | TAS Campuses (AIBT)

78 Weeks
(68 weeks Tuition
+ 10 weeks Break)

$15,000

$1,500

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

SIT50316 Diploma of Event Management

SIT60216 Advanced Diploma of Event Management

NSW | QLD | TAS Campuses (AIBT)

92 Weeks
(76 weeks Tuition
+ 16 weeks Break)

$18,000

$1,000

- จบ ม.6 ขึ้นไป

- IELTS Academic 5.5 

 

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Academy of Information Technology (AIT) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในเมลเบิร์น (Melbourn) และ ซิดนีย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย

 

Academy of Information Technology (AIT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Academy of Information Technology (AIT)

เมลเบิร์น (Melbourn) และ ซิดนีย์ (Sydney)

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียนปี 2016*
AUD$

เรียน Game Design ออสเตรเลีย

Bachelor of Interactive Media (Game Development)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Digital Media Technologies (Game Development)

Sydney/ Melbourne

1 ปี (3 เทอม)

$18,900

เรียน Film Making ออสเตรเลีย

Bachelor of Interactive Media (Film Making)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Digital Media Technologies (Film Making)

Sydney/ Melbourne

1 ปี (3 เทอม)

$18,900

เรียน IT ออสเตรเลีย

Bachelor of IT (Mobile Applications Development)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Software Development

Sydney/ Melbourne

1 ปี (3 เทอม)

$18,900

เรียน Digital Design ออสเตรเลีย

Bachelor of Digital Design

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Digital Design

Sydney/ Melbourne

1 ปี (2 เทอม)

$16,000

เรียน Animation ออสเตรเลีย

Bachelor of Interactive Media (Animation)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Digital Media Technologies (Animation)

Sydney/ Melbourne

1 ปี (3 เทอม)

$18,900

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด
- Diploma : IETLS 5.5
- Bachelor : IETLS 6.0

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Australian Institue of Technical Training (AITT) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในเมลเบิร์น (M) ประเทศออสเตรเลีย

 

Australian Institue of Technical Training (AITT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Australian Institue of Technical Training (AITT) เมลเบิร์น

ระยะเวลา

ค่าเรียน ปี 2016

Automotive

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 9,000

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

26 อาทิตย์ (6 เดือน)

AUD$ 4,000

Diploma of Automotive Management

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 4,000

Commercial Cookery

Certificate III in Commercial Cookery

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 7,000

Certificate IV in Commercial Cookery

78 อาทิตย์ (1.5 ปี)

AUD$ 7,000 + AUD$ 4,000

Hospitality

Diploma of Hospitality

104 อาทิตย์ (2 ปี)

AUD$ 7,000 + AUD$ 7,000

Advanced Diploma of Hospitality

104 อาทิตย์ (2 ปี)

AUD$ 7,000 + AUD$ 7,000

Graphic & Design Studies

Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Diploma of Printing and Graphic Arts

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Community Services

Diploma of Community Services Work

104 อาทิตย์ (2 ปี)

AUD$ 15,000

Business & Management

Diploma of International Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,500

Diploma of Leadership and Management

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Advanced Diploma of Leadership and Management

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Marketing

Diploma of Marketing

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,500

Advanced Diploma of Marketing

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Hairdressing

Certificate III in Hairdressing

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 11,000

Certificate IV in Hairdressing

26 อาทิตย์ (6 เดือน)

AUD$ 5,500

Diploma of Salon Management

26 อาทิตย์ (6 เดือน)

AUD$ 6,000

English - เรียน 2.5 วัน (ในห้องเรียน 20 ชั่วโมง และ Self-study 4 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาพอสมควร

Certificate III in EAL (Further Study) - เรียน 20 อาทิตย์ + เบรก 4 อาทิตย์

24 weeks

AUD$ 3,500

Certificate IV in EAL (Further Study) - เรียน 20 อาทิตย์ + เบรก 4 อาทิตย์

24 weeks

AUD$ 3,500

Streamlined Visa Procession (SVP) Packages - Australian Institue of Technical Training (AITT) + Australian National College (ANC)

(01) Diploma of Automotive (AITT) + Advanced Diploma of Leadership and Management (ANC)

2 ปี + 1 ปี

AUD$ 16,000 + AUD$ 7,900

(02) Diploma of Hospitality (AITT) + Advanced Diploma of Leadership and Management (ANC)

2 ปี + 1 ปี

AUD$ 16,000 + AUD$ 7,900

(03) Diploma of Community Services Work (AITT) + Advanced Diploma of Leadership and Management (ANC)

2 ปี + 1 ปี

AUD$ 15,000 + AUD$ 7,900

(04) Certificate III in Hairdressing (AITT) + Certificate IV in Hairdressing (AITT) + Diploma of Salon Management (AITT) +Advanced Diploma of Leadership and Management (ANC)

1 ปี + 6 เดือน + 6 เดือน + 1 ปี

AUD$ 9,000 + AUD$ 5,000 + AUD$ 5,000 + AUD$ 7,900

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Australian National College (ANC) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในเมลเบิร์น (M) ประเทศออสเตรเลีย

 

Australian National College (ANC) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Australian National College (ANC) เมลเบิร์น

ระยะเวลา

ค่าเรียน ปี 2016

Business

Certificate III in Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,000

Certificate IV in Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,000

Diploma of Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,000

Advanced Diploma of Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Diploma of International Business

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,500

Marketing & Management

Diploma of Marketing

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 5,500

Advanced Diploma of Marketing

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Retail Management

Certificate III in Retail Supervision

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Certificate IV in Retail Management

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Diploma of Retail Management

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,900

Graphic & Design Studies

Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

Certificate IV Printing and Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

26 อาทิตย์ (6 เดือน)

AUD$ 4,500

Diploma of Printing and Graphic Arts

52 อาทิตย์ (1 ปี)

AUD$ 6,000

General English - Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate and Advanced (10 to 40) weeks Course - เรียน 4 วัน (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.15 - 14.30 น.)

ELICOS

1-40 อาทิตย์

AUD$ 190 / week

Streamlined Visa Procession (SVP) Packages - Australian National College (ANC)

(01) Diploma of Business + Advanced Diploma of Business

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 8,000 + AUD$ 8,000

(02) Diploma of International Business + Advanced Diploma of Business

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 7,900 + AUD$ 8,000

(03) Diploma of Leadership and Management + Advanced Diploma of Leadership and Management

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 7,000 + AUD$ 7,900

(04) Diploma of Marketing + Advanced Diploma of Marketing

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 7,000 + AUD$ 8,000

(05) Diploma of Retail Management + Advanced Diploma of Leadership and Management

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 9,000 + AUD$ 7,900

(06) Diploma of Printing and Graphic Arts (Multimedia) + Advanced Diploma of Leadership and Management

1 ปี + 1 ปี

AUD$ 9,000 + AUD$ 7,900

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Australian Pacific College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน ซิดนีย์ (Sydney) เมลเบิร์น (Melbourne) บริสเบน (Brisbane) ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะ ซิดนีย์ มีถึง 3 แคมปัสย่อย คือ Sydney City, Manly Beach, Bondi Junction

 

Australian Pacific Collegeเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Australian Pacific College

ซิดนีย์ (Sydney) เมลเบิร์น (Melbourne) บริสเบน (Brisbane)

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน*
AUD$

เรียนบริหารธุรกิจที่ออสเตรเลีย (Business Course in Australia)

Certificate II in Business

Syd/Mel/Bris

12 weeks (3 months)

$1,800

Certificate III in Business

Syd/Mel/Bris

2 terms (6 months)

$3,900

เรียนการจัดการที่ออสเตรเลีย (Leadership and Management Course in Australia)

Certificate IV in Leadership and Management

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$7,800

Diploma of Leadership and Management

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$7,800

Advanced Diploma of Leadership and Management

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$9,800

เรียนการตลาดที่ออสเตรเลีย (Marketing Course in Australia)

Certificate IV in Marketing

Syd/Mel/Bris

3 terms (9 months)

$5,850

Diploma of Marketing

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$7,800

Advanced Diploma of Marketing

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$9,800

เรียนการจัดการโครงการที่ออสเตรเลีย (Project Management Course in Australia)

Certificate IV in Project Management

Syd/Mel/Bris

2 terms (6 months)

$3,900

Diploma of Project Management

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$7,800

Advanced Diploma of Project Management

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$9,800

เรียนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ออสเตรเลีย (Human Resources Management Course in Australia)

Certificate IV in Human Resources

Syd/Mel/Bris

4 terms (12 months)

$7,800

Diploma of Human Resources Management

Syd/Mel/Bris

2 terms (6 months)

$3,900

Advanced Diploma of Management ( Human Resources)

Syd/Mel/Bris

3 terms (9 months)

$7,350

เรียนการท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย (Travel & Toursim Course in Australia)

Certificate III in Travel

Syd/Mel/Bris

3 terms (9 months)

$5,850

Diploma of Travel and Toursim

Syd/Mel/Bris

3 terms (9 months)

$5,850

เรียนวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ออสเตรเลีย (Systems Analysis and Design Course in Australia)

Diploma of Systems Analysis and Design

Sydney

4 terms (12 months)

$7,800

เรียนบัญชีที่ออสเตรเลีย (Accounting Course in Australia)

Certificate IV in Accounting

Sydney

4 terms (12 months)

$7,800

Diploma of Accounting

Sydney

4 terms (12 months)

$7,800

Advanced Diploma of Accounting

Sydney

4 terms (12 months)

$9,800

เรียนการโรงแรมที่ออสเตรเลีย (Hospitality Course in Australia)

Certificate III in Hospitality

Sydney

3 terms (9 months)

$5,850

Diploma of Hospitality (รวม Cert III in Hospitality )

Sydney

6 terms (18 months)

$11,700

เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย (TESOL Course in Australia)

Foundations of Communicative TESOL

Sydney

2-4 weeks

 

Certificate IV in Communicative TESOL

Sydney

10 weeks

$3,300

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


BROWNS Professional เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ บริสเบน (Brisbane) ในประเทศออสเตรเลีย

 

BROWNS Professional เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า บริสเบน BROWNS Professional
Brisbane Campus

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต
31 มิถุนายน 2560

Business

Certificate IV in Business

24 weeks

$7,500

Diploma of Business

24 weeks

$14,800

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Cambridge International College (CIC) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มี 2 แคมปัส คือ เมลเบิร์น (Melbourne) และ เพิร์ท (Perth) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Cambridge International College (CIC) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Cambridge International College (CIC)

เมลเบิร์น (Melbourne) และ เพิร์ท (Perth)

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน 2016 ต่อ ปี*
AUD$

เรียนปริญญาตรี ออสเตรเลีย

Bachelor of Business (Accounting)

Melbourne

3 ปี

$15,500

Bachelor of Business (Management)

Melbourne

3 ปี

$15,500

Bachelor of Business (Marketing)

Melbourne

3 ปี

$15,500

เรียนวิชาชีพ ออสเตรเลีย หลักสูตรเรียนและทำงาน ออสเตรเลีย

Certificate III in Accounts Adminstration

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$5,200/ $6,200

Certificate IV in Accounting

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$5,200/ $6,200

Diploma of Accounting

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$5,200/ $6,200

Advanced Diploma of Accounting

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$5,200/ $6,200

Certificate IV in Marketing

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$3,800/ $4,600

Diploma of Marketing

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$3,800/ $4,600

Certificate IV in Frontline Management

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$3,800/ $4,600

Diploma of Managemnt

Melbourne/ Perth

2 เทอม/ 2 เทอม

$3,800/ $4,600

Certificate III in Commercial Cookery

Perth

4 เทอม

$11,500

Certificate IV in Commercial Cookery

Perth

2 เทอม

$5,750

Diploma of Hospitality

Perth

2 เทอม

$5,750

Diploma of Hospitality (Direct Entry)

Perth

4 เทอม

$11,500

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Canterbury Business College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ ซิดนีย์ (Sydney) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Canterbury Business Collegeเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า ซิดนีย์ Canterbury Business College
Sydney Campus

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต
31 ธันวาคม 2559

Information Technology (IT)

Certificate IV in Programming

52 weeks

$7,500

Diploma of Software Development

52 weeks

$7,500

Business

Diploma of Business

52 weeks

$8,000

Advanced Diploma of Business

78 weeks

$12,000

Diploma of Leadership and Management

52 weeks

$8,000

Travel and Tourism

Certificate III in Tourism

26 weeks

$4,750

Diploma of Travel and Tourism

52 weeks

$9,500

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Canterbury Technical Institute เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ บริสเบน (Brisbane) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Canterbury Technical Instituteเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า บริสเบน Canterbury Technical Institute
Brisbane Campus

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต
31 ธันวาคม 2559

Information Technology (IT)

Certificate IV in Programming

52 weeks

$7,500

Diploma of Software Development

52 weeks

$7,500

Business

Diploma of Business

52 weeks

$6,500

Advanced Diploma of Business

78 weeks

$9,750

Diploma of Managment

52 weeks

$6,500

Advanced Diploma of Managment

78 weeks

$9,750

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Duke College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ Parramatta, Sydney ในประเทศออสเตรเลีย

 

Duke College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า Duke College Parramatta, Sydney

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน ปี 2016

Business

Diploma of Business

28 weeks

AUD$ 3,000

Advanced Diploma of Business

30 weeks

AUD$ 3,500

Marketing

Diploma of Marketing

28 weeks

AUD$ 3,000

Advanced Diploma of Marketing

30 weeks

AUD$ 3,500

Fashion

Certificate IV in Applied Fashion Design and Technology

78 weeks (1.5 years)

AUD$ 11,900

Diploma of Applied Fashion Design and Technology

104 weeks (2 years)

AUD$ 18,900

Advanced Diploma of Applied Fashion Design & Technology

143 weeks (2.5 years)

AUD$ 24,900

Hospitality

Certificate IV in Commercial Cookery

78 weeks (1.5 years)

AUD$ 11,000

Diploma of Hospitality

26 weeks (6 months)

AUD$ 3,000

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Evolution Hospitality Institute เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัส ที่ ซิดนีย์ (Sydney) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Evolution Hospitality Instituteเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Evolution Hospitality Institute ซิดนีย์ (Sydney)

แคมปัส

ระยะเวลาเรียน

เรียนทำอาหาร เรียนทำขนม ออสเตรเลีย

Certificate III in Commercial Cookery

Sydney

65 weeks

Certificate III in Pastissarie

Sydney

55 weeks

Certificate III in Asian Cookery

Sydney

60 weeks

Certificate IV in Commercial Cookery

Sydney

104 weeks

Certificate IV in Asian Cookery

Sydney

72 weeks

เรียนการโรงแรม ออสเตรเลีย

Certificate III in Hospitality

Sydney

40 weeks

Certificate IV in Hospitality

Sydney

78 weeks

Diploma of Hospitality

Sydney

36 weeks

Advanced Diploma of Hospitality

Sydney

130 weeks

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Greenwich Management College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มี 2 แคมปัส คือ เมลเบิร์น (Melbourne) และ ซิดนีย์ (Sydney) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Greenwich Management College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Greenwich Management College
เมลเบิร์น (Melbourne) และ ซิดนีย์ (Sydney)

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

เรียน บริหารธุรกิจ การจัดการ ออสเตรเลีย เมลเบิร์น (Melbourne) และ ซิดนีย์ (Sydney)

Certificate IV in Business

40-44 weeks (5 terms)

AUD$5,000

Certificate IV in Leadership and Management

40-44 weeks (5 terms)

AUD$5,000

Certificate IV in Project Management Practice

40-44 weeks (5 terms)

AUD$5,000

Certificate IV in Marketing and Communication (Social Media)

40-44 weeks (5 terms)

AUD$5,000

Diploma of Business

52 weeks (6 terms)

AUD$6,000

Diploma of Leadership and Management

52 weeks (6 terms)

AUD$6,000

Diploma of Project Management

52 weeks (6 terms)

AUD$6,000

Diploma of Marketing and Communication (Social Media)

52 weeks (6 terms)

AUD$6,000

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปีเป็นต้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

► IELTS 5.5 OR TOEFL 540 OR DIRECT ENTRY FROM A COLLEGE APPROVED BY GREENWICH MANAGEMENT COLLEGE.

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


ilsc Language School - ilsc Business College - เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน Certificate, Diploma เมือง Sydney, Brisbane ในประเทศออสเตรเลีย

 

ilsc Business College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

 

 

หลักสูตร ilsc Language School - ilsc Business College
เมือง Sydney, Brisbane, Melbourne

ระดับ
ภาษา

ค่าเรียน*

โปรโมชั่น หมดเขต เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2560 และเริ่มเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2560

Brisbane

Sydney

Melbourne

Weekday Evening

Weekend

Weekday

Evening

Weekend

Weekday Evening

Certificate II in Customer Engagement (30 weeks)

B4

AUD$ 3,500

AUD$ 3,200

AUD$ 3,300

AUD$3,000

AUD$ 2,800

Certificate III in Business (30 weeks)

I1

AUD$ 3,500

AUD$ 3,200

AUD$ 3,300

AUD$3,000

-

Certificate IV in International Trade or Diploma of International Business (24wks)

I3

AUD$ 3,500

AUD$ 3,200

AUD$ 3,300

AUD$3,000

AUD$ 2,800

Package Programs

Certi II + Cert III (60 weeks)

B4

AUD$ 7,000

AUD$ 6,400

AUD$ 6,600

AUD$ 6,000

AUD$ 5,600

Cert III + Cert IV (54 weeks)

I1

AUD$ 7,000

AUD$ 6,400

AUD$ 6,600

AUD$ 6,000

-

Cert IV + Diploma(48 weeks)

I3

AUD$ 7,000

AUD$ 6,400

AUD$ 6,600

AUD$ 6,000

AUD$ 5,600

Certi II + Cert III + Cert IV (84 weeks)

B4

AUD$ 10,500

AUD$ 9,600

AUD$ 9,900

AUD$ 9,000

AUD$ 8,400

Cert III + Cert IV + Diploma (78 weeks)

I1

AUD$ 10,500

AUD$ 9,600

AUD$ 9,900

AUD$ 9,000

-

Certi II + Cert III + Cert IV + Diploma (108 weeks)

B4

AUD$ 14,000

AUD$ 12,800

AUD$ 13,200

AUD$ 12,000

AUD$ 11,200

 

 

หมายเหตุ
*วันและเวลาเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

- 2017 start dates: Jan 16, Feb 6, Feb 27, Mar 20*, Apr 10, May 1, May 22, Jun 13, Jul 3*, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Oct 16*, Nov 6, Nov 27, Dec 18 (*Cert II & Cert III do not begin on starred date).
-
ระดับภาษา B (Beginner), I (Intermediate), A (Advance)
- N (Night time) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.45 - 21.00 น. W (Weekend) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- *Business Internships 8-12 wks : $825 (Internships run concurrent with Business Certificates and Diplomas)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ของสถาบันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Ironwood Careers & Training (ICT) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสที่ อดิเลด (Adelaide) ในประเทศออสเตรเลีย


Ironwood Careers & Training (ICT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Ironwood Careers & Training (ICT) อดิเลด (Adelaide)

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน ปี 2016* AUD$

English Courses

Certificate II in Spoken and Written English

26 weeks

$7,280

Certificate III in Spoken and Written English

26 weeks

$7,280

Course in Preparation for IELTS

5-26 weeks

$280/week

Business and Management Courses

Certificate IV in Leadership and Management

26 weeks

$4,500

Diploma of Business

52 weeks

$7,600

Diploma of Leadership and Management

52 weeks

$8,500

Advanced Diploma of Leadership and Management

78 weeks

$10,000

Graduate Diploma of Strategi Leadership

52 weeks

$12,000

Marketing Courses

Diploma of Marketing

52 weeks

$7,600

Advanced Diploma of Marketing

52 weeks

$7,600

Agribusiness Courses

Diploma of Agribusiness Management

52 weeks

$8,600

Advanced Diploma of Agribusiness Management

52 weeks

$8,600

Graduate Diploma of Agribusiness

52 weeks

$12,000

Horticulture Courses

Certificate III in Horticulture

52 weeks

$9,973

Certificate III in Production Nursery

52 weeks

$9,973

Certificate IV in Horticulture

52 weeks

$8,600

Diploma of Horticulture

52 weeks

$8,600

Advanced Diploma of Horticulture

52 weeks

$8,600

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Lawson College Australia เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสที่ เมลเบิร์น (Melbourne) ในประเทศออสเตรเลีย

Lawson College Australia เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Lawson College Australia เมลเบิร์น (Melbourne)

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน*
AUD$

School of Health Sciences

Certificate III in Aged Care

Melbourne

28 weeks

$3,600

Certificate IV in Home and Community Care

Melbourne

54 weeks

$10,800

Diploma of Disbility

Melbourne

106 weeks

$21,600

School of Accounting and Business

Graduate Diploma of Strategic Leadership

Melbourne

52 weeks

$15,000

Diploma of Accounting

Melbourne

54 weeks

$10,800

Advanced Diploma of Accounting

Melbourne

28 weeks

$5,400

Diploma of Business

Melbourne

54 weeks

$9,000

Diploma of Management

Melbourne

54 weeks

$9,000

School of English

Certificate IV in English as Additional Language (EAL)

Melbourne

54 weeks

$10,800

Certificate IV in English as Additional Language (Health Care)

Melbourne

54 weeks

$14,000

หมายเหตุ
► ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน EAL 25% เหลือ $8,100 เมื่อสมัครเรียนและชำระเงินภายใน 30 มิถุนายน 2016
► ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน Health Care 30% เหลือ $9,800 เมื่อสมัครเรียนและชำระเงินภายใน 30 มิถุนายน 2016

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Orange International College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ Melbourne ในประเทศออสเตรเลีย

 

Orange International Collegeเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Orange International College Melbourne

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน ปี 2016* AUD$

English Courses เรียน 2 คอร์ส ระยะเวลาเรียน 1.1 ปี ราคาพิเศษ AUD$7,000 หรือเรียน English+Management Courses ระยะเวลาเรียน 3.3 ปี ราคาพิเศษ AUD$19,990

Certificate III in EAL (Access)

28 weeks

$3,500

Certificate IV in EAL (Access)

28 weeks

$3,500

Management Courses เรียน 2 คอร์ส ระยะเวลาเรียน 2.4 ปี ราคาพิเศษ AUD$13,500 หรือเรียน English+Management Courses ระยะเวลาเรียน 3.3 ปี ราคาพิเศษ AUD$19,990

Diploma of Leadership and Management

52 weeks

$5,490

Advanced Diploma of Leadership and Management

78 weeks

$8,490

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Phoenix Academy เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ Perth ในประเทศออสเตรเลีย

 

Phoenix Academy เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า Phoenix Academy (Perth) เมื่อจบหลักสูตร Diploma of Business สามารถเข้าเรียนต่อ ปริญญาตรีปีที่ 2 ในคณะบริหารธุรกิจ ของ Curtin, Murdoch and Edith Cowan Universities ได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS

 

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า Phoenix Academy (Perth)

ระยะเวลา เรียน

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

Diploma of Business - Standard

22 weeks

AUD$ 5,300

Diploma of Business - Extended

33 weeks

AUD$ 7,680

Diploma of Business - Extended

44 weeks

AUD$ 10,600

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 no band lower than 5.0

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Queensford College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ Brisbane, Toowoomba, Adelaide ในประเทศออสเตรเลีย

 

Queensford College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า Queensford College

ระยะเวลา เรียน

แคมปัส

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

Business

Certificate II in Business

23 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 2,500

Certificate III in Business

34 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 3,600

Certificate IV in Business

52 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 7,000

Diploma of Business

52 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 7,000

Advanced Diploma of Business

52 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 7,000

Management

Diploma of Leadership Management

52 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 7,000

Advanced Diploma of Leadership Management

52 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 7,000

Accounting

Diploma of Accounting

52 weeks

Brisbane

AUD$ 7,200

Advanced Diploma of Accounting

52 weeks

Brisbane

AUD$ 7,200

Social Media Marketing

Diploma of Social Media Marketing

52 weeks

Brisbane

AUD$ 8,500

Community Services

Certificate III in Individual Support

21 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 4,000

Certificate IV in Ageing Support

21 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 4,000

Diploma of Early Childhood Education and Care

98 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 15,000

Cookery Hospitality PACKAGE

Certificate IV in Commercial Cookery

72 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 13,900

Diploma of Hospitality Management

21 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 5,000

Advanced Diploma of Hospitality Management

30 weeks

Brisbane, Adelaide

AUD$ 6,000

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 no band lower than 5.0

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Shafston International College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มีแคมปัสอยู่ที่ Brisbane และ Gold Coast ในประเทศออสเตรเลีย

 

Shafston International Collegeเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

Shafston International College เปิดสอนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัย Bond University (Gold Coast), University of The Sunshine Coast (USC), Queensland University of Technology (QUT) - Brisbane, Southern Cross University (SCU)

 

หลักสูตรเรียนดิปโพลม่า Shafston International College
Brisbane และ Gold Coast

ระยะเวลา
เรียน

แคมปัส

ค่าเรียน* AUD$
โปรโมชั่น หมดเขต 31 มีนาคม 2560

Certificate III in Business

22 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 2,900

Certificate IV in Business

28 สัปดาห์

บริสเบน/โกลโคสต์

AUD$ 3,048

Diploma of Business

28 สัปดาห์

บริสเบน/โกลโคสต์

AUD$ 4,900

Advanced Diploma of Business

40 สัปดาห์

บริสเบน/โกลโคสต์

AUD$ 6,500

Diploma of Leadership & Management

42 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 5,775

Advanced Diploma of Leadership& Management

26 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 3,575

Certificate III in Early Childhood Education& Care

22 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 3,850

Diploma of Early Childhood Education& Care

74 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 16,500

Certificate III + Diploma of Early Childhood Education & Care

96 สัปดาห์

บริสเบน

AUD$ 13,500

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
► มีระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 no band lower than 5.0

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Strathfield College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง ซิดนีย์ (Sydney) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Strathfield College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร Strathfield College เมือง ซิดนีย์ (Sydney)

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน ปี 2016*
AUD$

Business

Certificate IV in Business Administraion
Diploma of Business Administraion
Advanced Diploma of Business

42 weeks
52 weeks
48 weeks

$6,000
$6,000
$6,000

Marketing

Certificate IV in Marketing
Advanced Diploma of Marketing

48 weeks
52 weeks

$6,000
$6,100

Hospitality

Diploma of Hospitality

52 weeks

$6,000

Management

Advanced Diploma of Management

48 weeks

$6,100

Tourism

Certificate III in Guiding
Diploma of Tourism

26 weeks
52 weeks

$3,000
$5,900

Accounting

Certificate IV in Accounting
Diploma of Accounting
Advanced Diploma of Accounting

36 weeks
52 weeks
65 weeks

$4,500
$6,000
$7,500

IT

Certificate IV in Information Technology (IT)
Diploma of Information Technology (IT)
Diploma of Website Development
Advanced Diploma of Information Technology Project Management

52 weeks
52 weeks
52 weeks
52 weeks

$6,200
$6,100
$6,100
$6,200

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Queensford College - เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ Certificate, Diploma เมือง Brisbane, Adelaide, Toowoomba ในประเทศออสเตรเลีย โดย 60% ของนักเรียนที่นี่เป็นชาวออสเตรเลีย

Queensford College เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระยะเวลา (อาทิตย์)

แคมปัส

English

General English (Intermediate & Upper-Intermediate)

24

Brisbane, Adelaide

IELTS Preparation (Foundation and Advanced)

24

Brisbane, Adelaide

Accounting

Certificate IV in Accounting

40

Brisbane, Adelaide

Diploma of Accounting

30

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Accounting

30

Brisbane, Adelaide

Business

Certificate IV in Business

35

Brisbane, Adelaide

Diploma of Business

26

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Business

32

Brisbane, Adelaide

Children Services

Diploma of Early Childhood Education and Care

48

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Management

30

Brisbane, Adelaide

Hospitality

Certificate IV in Commercial Cookery

62

Brisbane, Adelaide

Diploma of Hospitality

78

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Hospitality

96

Brisbane, Adelaide

Management

Diploma of Management

32

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Management

30

Brisbane, Adelaide

Marketing

Diploma of Marketing

30

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Marketing

30

Brisbane, Adelaide

Hospitality / Business

Diploma of Hospitality

78

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Business

32

Brisbane, Adelaide

Hospitality / Management

Diploma of Hospitality

78

Brisbane, Adelaide

Advanced Diploma of Marketing

30

Brisbane, Adelaide

หมายเหตุ
*วันและเวลาเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด
- นักเรียนทุกหลักสูตร จะต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ออฟฟิส Education Seeds โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนทำการสมัครเรียน เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการจัดคลาสเรียนที่เหมาะสมให้ค่ะ
- รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นต้นไป

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด นักเรียนทุกหลักสูตร จะต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ออฟฟิส Education Seeds โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนทำการสมัครเรียน เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการจัดคลาสเรียนที่เหมาะสมให้ค่ะ

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Western Institute of Technology (WIT) - เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ Certificate, Diploma เมือง Melbourne ในประเทศออสเตรเลีย

Western Institute of Technology (WIT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตรที่เปิดสอน Western Institute of Technology (WIT) Melbourne

ระยะเวลา (อาทิตย์)

ค่าเรียน ปี 2016*
AUD$

English Courses

Certificate III in EAL (Further Study)

26 weeks

$3,500

Certificate IV in EAL (Further Study)

26 weeks

$3,500

Business Courses

Certificate IV in Business

28 weeks

$3,500

Diploma of Business

52 weeks

$5,000

Advanced Diploma of Leadership and Management

66 weeks

$6,500

School Secondary Courses

VCAL Victorian Certificate of Applied Learning Senior Year 11 & Year 12

72 weeks

$15,000

Trade Courses

Certificate III in Painting and Decorating

60 weeks

$8,000

Diploma of Building and Construction (Management)

52 weeks

$6,000

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด นักเรียนทุกหลักสูตร จะต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ออฟฟิส Education Seeds โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนทำการสมัครเรียน เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการจัดคลาสเรียนที่เหมาะสมให้ค่ะ

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์