เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล อเมริกา Study High School in USA

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดได้เป็นว่าเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังดินแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะใช้เวลาทั้งหมด 12 ปี โดยมีตั้งแต่เกรด 1 ไปจนถึงเกรด 12 นักเรียนชาวอเมริกันเริ่มต้นเข้าเรียนเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ โดยเริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนหรือที่เรียกกัน ว่า “Elementary School” ใช้เวลาศึกษาเรียนทั้งหมด ประมาณ 5-6 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษา

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ Secondary School แบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียกกันว่า “Middle School” หรือ “Junior High School” และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ High School และนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรก็ต่อเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ นักเรียนสามารถสมัครเข้าทำการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งเรียกกันว่า “Higher Education”

 

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา โดยมากจะเริ่มเรียนในเทอม Fall (ควรจะสมัครเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ก.พ. ของทุกปี) แต่บาง รร อาจจะรับเทอม Spring แต่นักเรียนที่อ่อนภาษาควรจะไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในช่วง Summerแบ่งออกเป็น เทอม ใน 1 ปี โดยแต่ละโรงเรียนมัธยมอังกฤษจะมีวันเปิดเรียนที่ใกล้เคียงกัน

 

ปีการศึกษา

Fall Term

Spring Term

Summer Term

2015-2016

2015 (2558)

2016 (2559)

2016 (2559)

2016-2017

2016 (2559)

2017 (2560)

2017 (2560)

2017-2018

2017 (2560)

2018 (2561)

2018 (2561)

 

ปลายเดือน สิงหาคม
ถึง
กลางเดือน ธันวาคม

ต้นเดือน มกราคม
ถึง
ปลายเดือน เมษายน

กลางเดือน พฤษภาคม
ถึง
สิงหาคม

 

นักศึกษาต่างชาติที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา มักจะเข้าเรียนกับโรงเรียนเอกชน เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาหอพัก หรือโฮมสเตย์ให้ได้ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่อ มักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว และเข้าไปเรียนต่อ Grade 10

 

โดยส่วนมากโรงเรียนมัธยมที่อเมริกา มักรับสมัครนักเรียนใน Grade 7,8,9,10 และ 11 มากกว่า ไม่รับนักเรียน Grade 12 เพราะ นักเรียน Grade 12 จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

 

เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศอเมริกา

  • เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ

  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEFL junior แล้วแต่ละโรงเรียนกำหนดคะแนนขั้นต่ำ

  • หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ

  • นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)

 

ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ จะสามารถทำการสมัครเรียนได้

 

บางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEFL junior ในการสมัครเรียน เพราะทางโรงเรียนมีคลาส ESL หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่งชาติ ให้กับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว อาจจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน Skype เพื่อดูความตั้งใจของนักเรียน เช่น Wasatch Academy (Utah), St. Johmsbury Academy (Vermont), Thornton Academy (Maine)

 

สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ควรจะไปเริ่มเรียนในช่วง Summer เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงในเทอมต้น (Fall term)

 

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอเมริกา (High School Lists in USA)

 

เลขที่
No.

ชื่อโรงเรียนอเมริกา
School Name Lists

ชั้นเรียน
Grade

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

Carifornia (CA)

1

Cardinal Newman High School

9-12

Santa Rosa

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

Justin-Sienna High School

9-12

Napa

สหศึกษา

หอพัก/โฮมสเตย์

 

3

Mission College Preparatory Catholic

9-12

San Luis Obispo

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

4

Moreau Catholic High School

9-12

Hayward

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

5

Lutheran High School of Orange County

9-12

Orange

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

6

San Joaquin Memorial High School

9-12

Fresno

สหศึกษา

หอพัก/โฮมสเตย์

 

7

Santa Margarita

9-12

Rancho Santa Margarita

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

8

Squaw Valley Academy

9-12

Olympic Valley

สหศึกษา

หอพัก/โฮมสเตย์

 

9

St Bernard's Catholic School

9-12

Eureka

สหศึกษา

หอพัก (ช) /โฮมสเตย์ (ญ)

 

10

St Monica Catholic High School

9-12

Santa Monica

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

11

Subiaco Academy

7-12

Subiaco

ชายล้วน

หอพัก/โฮมสเตย์

 

12

Valley Christian Schools

9-12

San Jose

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

Connecticut (CT)

1

Christian Heritage School

7-12

Trumbull

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

Georgia (GA)

1

Riverside Military Academy

7-12

Gainesville

ชายล้วน

หอพัก

 

Marryland (MD)

1

Calvert Hall College High School

9-12

Baltimore

ชายล้วน

โฮมสเตย์

 

2

Mercy High School

9-12

Baltimore

หญิงล้วน

โฮมสเตย์

 

Massachusetts (MA)

1

Archbishop Williams High School

9-12

Braintree

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

CATS Academy

9-12

Newton, Boston

สหศึกษา

หอพัก/โฮมสเตย์

 

3

Lowell Catholic High School

9-12

Lowell

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

4

Xaverian Brothers High School

7-12

Westwood

ชายล้วน

โฮมสเตย์

 

Maine (ME)

1

Cheverus High School

9-12

Portland

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

Lincoln Academy

9-12

Newcastle

สหศึกษา

หอพัก

 

3

Mt Blue Campus
(โรงเรียนรัฐบาล F1 เรียนได้ 1 ปีเท่านั้น)

9-12

Farmington

สหศึกษา

โฮมสเตย์

4

Thornton Academy

6-12

Saco

สหศึกษา

หอพัก

Michigan (MI)

1

Kalamazoo Christian High School

9-12

Kalamazoo

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

Heritage Christian Academy

9-12

Kalamazoo

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

3

Holland Christian High School

9-12

Holland

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

4

Michigan Lutheran High School

9-12

St. Joseph

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

5

Western Michigan Christian High School

9-12

Muskegon

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

Minnesota (MN)

1

Cotter Schools

9-12

Winona

สหศึกษา

หอพัก

 

2

Marshall School

4-12

Duluth

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

3

Shattuck-St. Mary's School (SSM)

7-12

Faribault

สหศึกษา

หอพัก

 

New Jersey (NJ)

1

DePaul Catholic High School

8-12

Wayne

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

Holy Cross High School

9-12

Delran

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

3

Morris Catholic High School

9-12

Denville

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

4

Pope John XXII Regional High School

8-12

Sparta

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

New York (NY)

1

Christian Brothers Academy

7-12

Syracuse

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

2

Ross School

7-12

East Hampton

สหศึกษา

หอพัก

 

Pennsylvania (PA)

1

Grier School

7-12

Tyrone

หญิงล้วน

หอพัก

 

Utah (UT)

1

Wasatch Academy

7-12

Mount Pleasant

สหศึกษา

หอพัก

 

Vermont (VT)

1

St. Johnsbury Academy

9-12

St. Johnsbury

สหศึกษา

หอพัก

 

Washington (WA)

1

Forest Ridge School of The Sacred Heart

9-12

Bellevue

หญิงล้วน

หอพัก

 

Wisconsin (WI)

1

Wisconsin Lutheran High School

9-12

Milwaukee

สหศึกษา

หอพัก

 

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอเมริกา (High School Lists in USA) - Toptionsg
ค่าเล่าเรียนเริ่มที่ ประมาณ $15,000 - $30,000 ต่อ ปี

*ค่าเรียนด้านบน เป็นค่าเรียนโดยประมาณ โปรดตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้ง

 

เลขที่
No.

ชื่อโรงเรียนอเมริกา
School Name Lists

ชั้นเรียน
Grade

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

Florida (FL)

1

Trinity Christian Academy

K-12

Jacksonville

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Illinois (IL)

1

Quad Cities Christian School

9-12

Moline

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Kankakee Trinity Academy

K-12

Kankakee

สหศึกษา

โฮมสเตย์

3

Grace Baptist Academy

K-12

Kankakee

สหศึกษา

โฮมสเตย์

4

Tri State Christian School

K-12

Galena

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Minnesota (MN)

1

Calvert Hall College High School

K-12

Fridley

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Hillcrest Lutheran School

7-12

Fergus Falls

สหศึกษา

หอพัก

Montana (MT)

1

 

Butte Central Catholic School

9-12

Butte

สหศึกษา

หอพัก/โฮมสเตย์

North Dakota (ND)

1

Oak Grove Lutheran School

K-12

Fargo

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Nebraska (NE)

1

Nebraska Lutheran High School

9-12

Waco

สหศึกษา

หอพัก

New York (NY)

1

Immaculate Heart Central High School

9-12

Watertown

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Oregon (OR)

1

New Hope Christian School

K-12

Grants Pass

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Salem Academy Christian School

9-12

Salem

สหศึกษา

โฮมสเตย์

South Dakota (SD)

1

Freeman Academy

5-12

Freeman

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Mitchell Christian School

K-12

Mitchell

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Washington (WA)

1

Edmonds Community College

 

Lynnwood

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Lynden Christian High School

9-12

Lynden

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอเมริกา (High School Lists in USA) - Toptionsg
โรงเรียนมัธยมอเมริกา ที่รับนักเรียน Grade 12 เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ไปเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) เกรด 11 มาแล้ว
และต้องการเรียนต่อในอเมริกาอีก 1 ปี เพื่อจบการศึกษา

 

เลขที่
No.

ชื่อโรงเรียนอเมริกา
School Name Lists

ชั้นเรียน
Grade

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

Illinois (IL)

1

Quad Cities Christian School

9-12

Moline

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

Kankakee Trinity Academy

K-12

Kankakee

สหศึกษา

โฮมสเตย์

3

Grace Baptist Academy

K-12

Kankakee

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Minnesota (MN)

1

Hillcrest Lutheran School

7-12

Fergus Falls

สหศึกษา

หอพัก

Louisiana (LA)

1

De La Salle High School

9-12

New Orleans

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Oregon (OR)

1

Canyonville Christian Academy

9-12

Canyonville

สหศึกษา

โฮมสเตย์

2

New Hope Christian School

K-12

Grants Pass

สหศึกษา

โฮมสเตย์

Washington (WA)

1

Edmonds Community College

 

Lynnwood

สหศึกษา

โฮมสเตย์

 

*

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์