เรียนซัมเมอร์ อังกฤษ Summer Course in UK

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp uk

เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์คอร์ส ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์ทัวร์ กรุ๊ปซัมเมอร์ ในต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน

ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมท่องเที่ยวทัศนศึกษา ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

 

 ซัมเมอร์ อังกฤษ 2020 มีนาคม - เมษายน 2563 (Summer UK 2020)
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยู่หอพักประจำ ในลอนดอน (
London)
16 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 (1-6 อาทิตย์) ระยะเวลาเรียนเลือกได้ตามต้องการ

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 10-17 ปี
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้

พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วง 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป
ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ

ซัมเมอร์ อังกฤษ มีนาคม - เมษายน 2563 แนวใหม่ สามารถเลือกเรียนได้ตามที่ต้องการ ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 อาทิตย์ และธีมการเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมทัศนศึกษาที่สนุกสนาน ในแต่ละอาทิตย์

 

Burlington School สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ชื่อดัง ในเมืองลอนดอน (London) ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น ครูอาจารย์ที่คัดเลือกมาเปี่ยมด้วยคุณภาพ มั่นใจได้ว่าน้องๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

 

 

 

โปรแกรม Junior Theme Weeks รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 10-14 ปี เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยู่หอพักประจำ ในลอนดอน (London)
พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วง 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ

 

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์อังกฤษ 2020 (ตารางกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียน สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น)

สัปดาห์ที่

ธีม (Theme)

วันที่

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

1

Science and Wonder

16 - 20 มีนาคม 2563
(16 - 20 March 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

2

Music, Theatre and Movie

23 - 27 มีนาคม 2563
(23 - 27 March 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

Harry Potter
(Wonder and Magic)

30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
(30 March - 3 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

London - Our City

6 - 10 เมษายน 2563
(6-10 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

5

Kings and Queens

13 - 17 เมษายน 2563
(13-17 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

6

Green Living

20 - 24 เมษายน 2563
(20-24 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรม Teen Theme Weeks รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 14-17 ปี เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยู่หอพักประจำ ในลอนดอน (London)
พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วง 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ

 

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์อังกฤษ 2020 (ตารางกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียน สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น)

สัปดาห์ที่

ธีม (Theme)

วันที่

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

1

English + Engineering

16 - 20 มีนาคม 2563
(16 - 20 March 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

2

English + Business and Leadership

23 - 27 มีนาคม 2563
(23 - 27 March 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

English + International Relations and Politics

30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
(30 March - 3 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

4


English + Economics and Finance

6 - 10 เมษายน 2563
(6-10 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

5

English + Law

13 - 17 เมษายน 2563
(13-17 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

6

English + Medicine and Health

20 - 24 เมษายน 2563
(20-24 April 2020)

ทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ

ทำกิจกรรม

ทัศนศึกษา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ตารางกิจกรรม UK Summer 2020 โปรแกรม Junior Theme Weeks (อายุ 10-14 ปี) & Teen Theme Weeks (อายุ 14-17 ปี)

 

 

 

 

เลือกแพคเกจที่ใช่สำหรับคุณ ซัมเมอร์ อังกฤษ 2020 มีนาคม - เมษายน 2563 (Summer UK 2020)
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยู่หอพักประจำ ในลอนดอน (London)
16 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 (1-6 อาทิตย์) ระยะเวลาเรียนเลือกได้ตามต้องการ

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 10-17 ปี เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้


พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วง 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป
ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

1 อาทิตย์

1.1

15 มี.ค. 63

16 - 20 มี.ค. 63

22 มี.ค. 63

50,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder

1.2

22 มี.ค. 63

23 - 27 มี.ค. 63

29 มี.ค. 63

50,900

23 ม.ค. 63

Music, Theatre and Movie

1.3

29 มี.ค. 63

30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63

5 เม.ย. 63

54,900

30 ม.ค. 63

Harry Potter

1.4

5 เม.ย. 63

6 - 10 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63

50,900

6 ก.พ. 63

London - Our City

1.5

12 เม.ย. 63

13 - 17 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

50,900

13 ก.พ. 63

Kings and Queens

1.6

19 เม.ย. 63

20 - 24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

50,900

20 ก.พ. 63

Green Living

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

2 อาทิตย์

2.1

15 มี.ค. 63

16 - 27 มี.ค. 63

29 มี.ค. 63

80,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder
Music, Theatre and Movie

2.2

22 มี.ค. 63

23 มี.ค. - 3 เม.ย. 63

5 เม.ย. 63

84,900

23 ม.ค. 63

Music, Theatre and Movie
Harry Potter

2.3

29 มี.ค. 63

30 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63

84,900

30 ม.ค. 63

Harry Potter
London - Our City

2.4

5 เม.ย. 63

6 - 17 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

80,900

6 ก.พ. 63

London - Our City
Kings and Queens

2.5

12 เม.ย. 63

13 - 24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

80,900

13 ก.พ. 63

Kings and Queens
Green Living

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

3 อาทิตย์

3.1

15 มี.ค. 63

16 มี.ค. - 3 เม.ย. 63

5 เม.ย. 63

115,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder
Music, Theatre and Movie
Harry Potter

3.2

22 มี.ค. 63

23 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63

115,900

23 ม.ค. 63

Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City

3.3

29 มี.ค. 63

30 มี.ค. - 17 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

115,900

30 ม.ค. 63

Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens

3.4

5 เม.ย. 63

6 - 24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

110,900

6 ก.พ. 63

London - Our City
Kings and Queens
Green Living

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

4 อาทิตย์

4.1

15 มี.ค. 63

16 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63

145,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder
Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City

4.2

22 มี.ค. 63

23 มี.ค. - 17 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

145,900

23 ม.ค. 63

Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens

พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วงนี้ ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ซัมเมอร์ อังกฤษ 2020 ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด รายละเอียดโปรแกรม ซัมเมอร์ อังกฤษ 2020 ได้ที่นี่
4.3
28 มี.ค. 63
30 มี.ค. - 24 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63
145,900
24 ม.ค. 63
Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens
Green Living

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

5 อาทิตย์

5.1

15 มี.ค. 63

16 มี.ค. - 17 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

175,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder
Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens

5.2

22 มี.ค. 63

23 มี.ค. - 24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

175,900

23 ม.ค. 63

Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens
Green Living

แพคเกจ

ข้อที่

วันเดินทางไป ลอนดอน

วันที่ไปเรียน

วันเดินทางกลับมา ไทย

ค่าใช้จ่าย*

บาท

หมดเขตการรับสมัคร
เเละชำระค่าโครงการ

ธีมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์

6 อาทิตย์

6.1

15 มี.ค. 63

16 มี.ค. - 24 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

205,900

16 ม.ค. 63

Science and Wonder
Music, Theatre and Movie
Harry Potter
London - Our City
Kings and Queens
Green Living

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่าย รวม
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English 15 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คน เรียนคละกับนักเรียนชาติอื่นๆ ที่มาเรียนในขณะนั้น และแบ่งชั้นเรียนตามความเหมาะสม
- รวมค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (*รวมค่าบัตรเข้าชม Harry Potter Studio Tour หากไปซัมเมอร์อังกฤษ ตรงกับช่วง 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563)
- ค่าสมัครเรียน
- ค่าจัดหาที่พัก
- ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ห้องน้ำรวม
- ค่าอาหารที่โรงเรียน เช้า-กลางวัน-เย็น
- ค่าอาหารระหว่างเรียน
- ค่าเจ้าหน้าที่ และ รถรับ-ส่งสนามบิน Heathow
- ค่าบัตร Oyster Card
- ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง
- ค่าวีซ่าอังกฤษ
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร


ค่าใช้จ่าย ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เริ่มที่ 3x,xxx บาท
- ค่าทำพาสปอร์ต
- ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ช๊อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติมในบางมื้อ เป็นต้น

การสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
ซัมเมอร์อังกฤษ 2020

- กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
- สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
- ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท พร้อมใบสมัคร
- ชำระค่าโครงการที่เหลือ และเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2563
- ทางสถาบันฯ ที่อังกฤษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ พิเศษสุด หากมีน้องๆ เลือกเดินทางในช่วง 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 5 คน เป็นต้นไป ทางเรามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคนไทย พาน้องๆ ไปด้วยค่ะ

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Anglo-Continental School เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม และ ภาษาอังกฤษ อืนๆ

 

Anglo-Continental School เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

English language + Activity Courses

Intensive English + Activity Courses

Vacation Courses

รหัสคอร์สซัมเมอร์

C-1.20

C-2.20

C-3.30

V-1.20

V-2.20

อายุ

10 - 12 and 13 - 15

10 - 12 and 13 - 15

13 - 15

16 - 19

16 - 19

วันเริ่มเรียน

4 - 30 January 2016

6 June - 27 August 2016

20 June - 6 Aug 2016

4 - 30 January 2016

6 June - 27 August 2016

ระยะเวลา

2 - 4 weeks

2 - 12 weeks

2 - 7 weeks

2 - 4 weeks

2 - 12 weeks

จำนวนบทเรียนต่ออาทิตย์

20

20

28

20

20

ระดับภาษา

Beginner to Advanced

Beginner to Advanced

Pre-Intermediate to Advanced

Beginner to Advanced

Beginner to Advanced

โปรแกรมพิเศษ

English + Football course : 2 Week Course: 18 - 31 July 2016 Young Learners (10 - 15 years) £1,151
English + Football course : 2 Week Course: 18 - 31 July 2016 Vacation Students (16 - 19 years) £ 996

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Arts University Bournemouth (AUB) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Undergraduate Foundation Programme, Bachelor, Master และ อืนๆ ด้านศิลปะการออกแบบ ดีไซน์ การแสดงโดยเฉพาะ

 

Arts University Bournemouth (AUB) เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

 

 

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ

วันเริ่มเรียน

ค่าเรียน

Animation

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Architecture and urban design

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

Costume, The Age of Jane Austen

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

English plus Art, Design and Media

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016
1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Fashion Design

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

Fashion Marketing and Communications

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Film Making

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Graphic Design

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

Illustration

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Interior Architecture and Design

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Make-up

Bournemouth

16-18

1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Photography

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

Portfolio Preparation

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016
1st – 19th August 2016

£1,595 / 3 weeks

Visual Effects

Bournemouth

16-18

11th – 29th July 2016

£1,595 / 3 weeks

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Bell English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Undergraduate Foundation Programme และ ภาษาอังกฤษ อืนๆ

 

Bell English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

อายุ

สถานที่

วันเริ่มเรียน

ค่าใช้จ่าย

English Explorer (Spring)
เลือกเรียนได้ 1 - 4 อาทิตย์

11-17

Bell St Albans
พักหอที่ Bell St Albans

27 มีนาคม 2016
3 เมษายน 2016
10 เมษายน 2016

£825 per week

English Explorer Junior (Summer)
เลือกเรียนได้ 1 - 12 อาทิตย์

7-11

Bell St Albans
พักหอที่ Bell St Albans

5 มิ.ย. - 21 ส.ค. 2016
เริ่มเรียนได้ทุกอาทิตย์

£1,095 per week

English Explorer (Summer)
เลือกเรียนได้ 1 - 12 อาทิตย์

12-17

Bell St Albans
พักหอที่ Bell St Albans

5 มิ.ย. - 21 ส.ค. 2016
เริ่มเรียนได้ทุกอาทิตย์

£1,095 per week

English Explorer (Summer) - Bloxham
เลือกเรียนได้ 2 - 8 อาทิตย์

7-11

Bloxham School in Oxfordshire (หอพัก)

3 July, 17 July,
31 July, 14 August 2016

£2,500 / 2 weeks

Young Business Leaders

14-17

Wellington College
(หอพัก)

6 and 27 July 2016

£4,195 / 3 weeks

English Explorer (Summer) - Wellington College
เลือกเรียนได้ 2 - 6 อาทิตย์

12-17

Wellington College
(หอพัก)

6 July, 20 July, 03 August 2016

£2,500 / 2 weeks

English Explorer (Summer) - The Leys
เลือกเรียนได้ 2 - 6 อาทิตย์

12-17

The Leys School, Cambridge
(หอพัก)

6 July, 20 July, 03 August 2016

£2,500 / 2 weeks

Young Cambridge Scholars

14-17

The Leys School, Cambridge
(หอพัก)

6 July, 20 July, 03 August 2016

£3,500 / 2 weeks

International Study Preparation
เลือกเรียนได้ 2 หรือ 4 อาทิตย์

13-17

Bloxham School in Oxfordshire (หอพัก)

31 July and 14 August 2016

£2,750 / 2 weeks

English Explorer (Autumn)
เลือกเรียนได้ 1 - 3 อาทิตย์

11-17

Bell St Albans
พักหอที่ Bell St Albans

16, 23 and 30 October 2016

£825 per week

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Best in Bath เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Bath ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

Best in Bath เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

 

 

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเรียน

Teenager Summer Courses
15 hours tuition per week
Full Board homestay accommodation

Best in Bath

12-17

27 June-12 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

The Bournemouth School of English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม และ ภาษาอังกฤษ อืนๆ

 

The Bournemouth School of English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

English & Sleeping

Learning & Practising

Relaxing & Sightseeing

สถ่านที่เรียน

Moyles Court School
Hampshire

Moyles Court School
Hampshire

Moyles Court School
Hampshire

อายุ

10 - 17

10 - 17

10 - 17

วันเริ่มเรียน

July 2016

July 2016

July 2016

ค่าเรียน

£2,500 / 3 weeks

£2,500 / 3 weeks

£2,500 / 3 weeks

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Cambridge Education Group เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Undergraduate Foundation Programme และ อืนๆ

 

Cambridge Education Group เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

 

 

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

Oxbridge Preparation Programme

Careers in Law, Business and Finance Taster

Medics Preparation Programme

UK Education Taster Programme

 

สถานที่เรียน

CATS College Cambridge

CATS College Canterbury

CATS College London

CATS College Canterbury

อายุ

15 - 16

14 - 16

15-18

14 - 16

วันเริ่มเรียน

26 June–16 July 2016

3–23 July 2016
24 July–13 August 2016

21 August - 3 September 2016

3–23 July 2016
24 July–13 August 2016

ค่าเรียน

£3,450 / 3 weeks

£3,450 / 3 weeks

£3,950 / 2 weeks

£3,450 / 3 weeks

ระดับภาษา

IELTS 5.0+ / upper intermediate level

IELTS 4.0+ / intermediate level

IELTS 6.0+

IELTS 4.0+ / intermediate level

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Cambridge School Of Visual & Performing Arts (CSVPA) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Undergraduate Foundation Programme และ อืนๆ ด้านศิลปะการออกแบบ ดีไซน์ การแสดงโดยเฉพาะ

 

Cambridge School Of Visual & Performing Arts (CSVPA) เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

 

 

คอร์สซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ

วันเริ่มเรียน

ค่าเรียน
including accommodation
and all meals

ระดับภาษา

Photography:
Digit al & Film

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sun 10 July 2016
Sun 10 July - Sun 17 July 2016
Sun 17 July - Sun 24 July 2016
Sun 24 July - Sun 31 July 2016
Sun 31 July - Sun 7 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Painting & Drawing

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sun 10 July 2016
Sun 17 July - Sun 24 July 2016
Sun 31 July - Sun 7 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Jewellery

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sun 10 July 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Graphics & Illustration

Cambridge

15-18

Sun 24 July - Sun 31 July 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Interior Design

Cambridge

15-18

Sun 7 Aug - Sun 14 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Musical Theatre

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sun 17 July 2016
Sun 31 July - Sun 14 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Acting / Physical Theatre

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sun 17 July 2016
Sun 17 July - Sun 31 July 2016
Sun 31 July - Sun 14 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 5.0+ / upper intermediate level

Portfolio Preparation Programme

Cambridge

15-18

Sun 17 July - Sun 31 July 2016
Sun 7 Aug - Sun 21 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Fashion Design

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sat 16 July 2016
Sun 24 July - Sat 6 Aug 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

Film Making

Cambridge

15-18

Sun 3 July - Sat 16 July 2016

£1,150 per week

IELTS 4.5+

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Cavendish School of English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English, Cambridge & IELTS, Business English, One to One และ อืนๆ

 

Cavendish School of English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

 

หลักสูตร
ซัมเมอร์อังกฤษ

อายุ (ปี)

ระยะเวลา
(อาทิตย์)

ที่พัก

จำนวนกิจกรรม ต่อระยะเวลา 2 อาทิตย์

ค่าเรียน
ต่อ อาทิตย์

ซัมเมอร์อังกฤษ
Junior Summer Camps

10-18

1-10

โฮมสเตย์ / หอพัก

9 กิจกรรม (เต็มวัน 3 ครั้ง + ครึ่งวัน 6 ครั้ง) และ กิจกรรมตอนเย็น จำนวน 10 วัน

£499

ซัมเมอร์อังกฤษ
Intensive Summer Course

16-18

2

โฮมสเตย์ / หอพัก

9 กิจกรรม (เต็มวัน 3 ครั้ง + ครึ่งวัน 6 ครั้ง) และ กิจกรรมตอนเย็น จำนวน 10 วัน

£539

ซัมเมอร์อังกฤษ
Football Camps

10-17

2

โฮมสเตย์

6 กิจกรรม (เต็มวัน 2 ครั้ง + ครึ่งวัน 4 ครั้ง) + เทรนนิ่ง 7 ครั้ง + แข่งขัน 1 นัด และ กิจกรรมตอนเย็น จำนวน 8 วัน

£529

ซัมเมอร์อังกฤษ
Portsmouth Summer Camps

13-17

1-9

Portsmouth University

จำนวนกิจกรรมต่อ 1 อาทิตย์: 3 กิจกรรม (เต็มวัน 1 ครั้ง + ครึ่งวัน 2 ครั้ง) และ กิจกรรมระหว่างวัน /ตอนเย็น จำนวน 8 ครั้ง

£599

ซัมเมอร์อังกฤษ
Adventure Language Camp

11-16

2

English cottage

5 กิจกรรม (เต็มวัน 1 ครั้ง + ครึ่งวัน 4 ครั้ง) และ กิจกรรมผจญภัย 11 ครั้ง และ กิจกรรมตอนเย็น จำนวน 10 ครั้ง

£599

 

รายละเอียด

► เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไป ซัมเมอร์อังกฤษ ในช่วง 25 มิถุนายน 2559 - 3 กันยายน 2559
เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่าย ยังไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Centre of English Studies (CES) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London, Oxford,Worthing, Leeds ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English, Cambridge & IELTS, Business English, One to One และ อืนๆ

 

Centre of English Studies (CES) เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเรียน

English Language and Activity Course
15 hours tuition per week
Full Board homestay accommodation

Worthing College, Worthing หรือ
Swarthmore Education Centre, Leeds หรือ
CES Edinburgh Summer School

12-17

13 June-19 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Oxford Junior Summer Residential Course
15 hours tuition per week
Full Board Residential accommodation

Ruskin College

12-17

4 July- 5 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด

เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่าย ยังไม่รวม ค่าสมัคร ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Embassy English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Embassy English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเรียน

Embassy Summer Academy - Kingham Hill
ที่พัก : หอพัก

Kingham Hill School, Oxfordshire, England
Oxford, England

8 - 16

10 July - 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Academy - Warminster
ที่พัก : หอพัก

Warminster School, Wiltshire, England
Bath, England

11-17

3 July- 13 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Brighton - England
ที่พัก : หอพัก

University of Sussex
Brighton, England 

11 – 17

26 June  – 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Cambridge - England
ที่พัก : หอพัก หรือ โฮมสเตย์

Manor Campus, Cambridge

13 – 17

26 June  – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Canterbury - England
ที่พัก : หอพัก

University of Kent
Canterbury Campus

12 – 17

26 June  – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Chichester - England
ที่พัก : หอพัก

Chichester College
Chichester, West Sussex

10 – 17

26 June  – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Hastings - England
ที่พัก : โฮมสเตย์

Embassy Hastings Study Centre

14+

12 June – 21 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London Chalfont - England
ที่พัก : หอพัก

Chalfont Campus, Newlands Park

8 – 17

12 June  –  14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London Docklands - England
ที่พัก : หอพัก

University of East London
Docklands Campus

11 – 17

12 June – 21 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London Harrow - England
ที่พัก : โฮมสเตย์

Harrow College, Harrow

14-17

3 July – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London Mile End - England
ที่พัก : หอพัก

Queen Mary University of London
Mile End

12 – 17

19 June  – 14 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London South Bank - England
ที่พัก : หอพัก

London South Bank University

14+

19 June  – 14 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer London UCL - England
ที่พัก : หอพัก

University College London

14+

26 June - 28 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Medway - England
ที่พัก : หอพัก

University of Greenwich, Medway Campus

12 – 17

26 June – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Oxford Headington - England
ที่พัก : หอพัก

Oxford Brookes University
Headington Campus

13 – 17

26 June – 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Reigate - England
ที่พัก : หอพัก

Royal Alexandra & Albert School
Gatton Park, Surrey.

8 – 17

10 July  – 7 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Embassy Summer Southsea - England
ที่พัก : หอพัก

 

University of Portsmouth
Langstone Campus

10 – 17

12 June – 21 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

ETC International College - Bournemouth เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

ETC International College - Bournemouth เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

ระยะเวลาเรียน

Junior Homestay Programme
ที่พัก : Homestay

Bournemouth

12-17

29 May -27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior ETC Residence Programme
ที่พัก : หอพัก

Bournemouth

12-17

3 July- 13 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior ETC Beach Residence Programme
ที่พัก : หอพัก

Bournemouth

12-17

26 June - 24 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Experience English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London, Bournemouth, Nottingham, Manchester, York, Edenburgh ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Experience English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

King's College, London Bridge
ที่พัก : หอพัก

 

London

12-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Reed's School, Cobham
ที่พัก : หอพัก

London

9-16

10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Hampstead School of English
ที่พัก : Homestay

London

14-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Bournemouth and Poole College
ที่พัก : หอพัก

Bournemouth

12-17

3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

University of Nottingham, Sutton Bonington Campus
ที่พัก : หอพัก

Nottingham

10-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Manchester Academy of English
ที่พัก : หอพัก

Manchester

9-17

3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

City Football Language School
ที่พัก : หอพัก

Manchester

9-17

27 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

English Language Centre York
ที่พัก : Homestay

York

12-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Edinburgh College (Telford Campus)
ที่พัก : หอพัก หรือ Homestay

Edinburgh

12-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Edinburgh City Centre
ที่พัก : Homestay

Edinburgh

12-17

26 June, 3, 10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Harrow House International College เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Dorset ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Harrow House International College เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Young Learner Course
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

 

Dorset

8-11

4 June - 10 September 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Sports
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

10-17

4 June 2016 - 10 September 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Sports (Tennis)
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

12-17

4 June 2016 - 10 September 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Sports (Watersprts)
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

12-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Sports (Hourse Riding)
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

14-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Sports (Golf)
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

14-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Excursions, Fun & Games
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

10-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Adventure Activities
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

14-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Junior English + Academic Challenges
ที่พัก : หอพักภายในสถาบัน

Dorset

14-17

11 June 2016 – 27 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

International House (ih) Birstol เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Birstol ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

International House (ih) Birstol เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Queens Avenue summer courses
ที่พัก : โฮมสเตย์

 

Birstol

12-17

 27th June - 26th August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Bromsgrove Summer School
ที่พัก : หอพัก

Birmingham

8-17

 27th June - 26th August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Clifton College summer courses
ที่พัก : หอพัก

Birstol

13-17

 27th June - 26th August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

International House (ih) London เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

International House (ih) London เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Future Leaders - Oxford Summer
ที่พัก : St Edward’s School in Oxford

Oxford

14-17

21 March to 8 April 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Future Leaders - Oxford Summer
ที่พัก : St Edward’s School in Oxford

Oxford

14-17

27 July to 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Discover English - Oxford Spring

ที่พัก : หอพัก

Oxford

13-17

21, 27 March, 02 April 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Discover English - Ellesmere

Ellesmere

8-11

6, 13, 20, 27 July and 03 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

English Plus - Oxford

Oxford

14-17

6, 13, 20, 27 July and 03 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

English Active - Oxford

Oxford

14-17

6, 13, 20, 27 July and 03 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

English Active - Ellesmere

Ellesmere

12-17

6, 13, 20, 27 July and 03 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

English Plus - Ellesmere

Ellesmere

12-17

6, 13, 20, 27 July and 03 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

King Education เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

King Education เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Bath (Downside)
ที่พัก : Downside School

Bath

8–12 and 13–17

6, 13, 20, 27 July, 3, 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

London (Farringtons)
ที่พัก : Farringtons School

London

10–16

10, 17, 24, 31 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Central London (London South Bank University)
ที่พัก : London South Bank University

London

12–17

26 June; 3, 10, 17, 24, 31 July; 7, 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Pangbourne Summer Centre
ที่พัก : Pangbourne College

Pangbourne

10–17

3, 10, 17, 24, 31 July; 7, 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Cheltenham Summer Centre
ที่พัก : Cheltenham College

Gloucestershire

12–17

6, 13, 20, 27 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Summer Plus Filmcraft
ที่พัก : Cheltenham College

Gloucestershire

12–17

6, 13, 20, 27 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Summer Plus Golf
ที่พัก : Cheltenham College

Gloucestershire

12–17

6, 13, 20, 27 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Summer Plus Performing Arts
ที่พัก : Cheltenham College

Gloucestershire

12–17

6, 13, 20, 27 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Summer Plus Horse Riding
ที่พัก : Downside School

Bath

8–17

6, 13, 20, 27 July, 3, 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Summer Plus Tennis
ที่พัก : Downside School

Bath

8–17

6, 13, 20, 27 July, 3, 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Vacation Extra Centre - Oxford
ที่พัก : หอพัก

Oxford

15–17

3, 10, 17 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Vacation Extra Centre - Bournemouth
ที่พัก : หอพัก

Bournemouth

13–17

12, 19, 26 June; 3, 10, 17, 24, 31 July; 7, 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Vacation Extra Centre - London (Beckenham)
ที่พัก : หอพัก หรือ โฮมสเตย์

London

14–17

12, 19, 26 June; 3, 10, 17, 24, 31 July; 7, 14 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Intensive Academic - Bath (Downside)
ที่พัก : Downside School

Bath

12–17

6, 13, 20, 27 July, 3, 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Intensive Academic - Oxford
ที่พัก : หอพัก

Oxford

15–17

3, 10, 17 July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Intensive English - Cheltenham
ที่พัก : Cheltenham College

Gloucestershire

12–17

6, 13, 20, 27 July, 3 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Languge United เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง Bath ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Languge United เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Junior Summer School 
ที่พัก : Homestay

Bath

8–15 and 16–17

 late June to early September 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Intensive Academic - Bath (Downside)
ที่พัก : Downside School

Bath

12–17

6, 13, 20, 27 July, 3, 10 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ


เดินทางเอง
► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Millfield Language Holiday Course โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนเมือง Millfield, Somerset ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Millfield Language Holiday Course เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

Millfield Summer Courses - Easter Street
15 hours of English tuition per week plus Preparation for UK Schools / Sports & Recreation
ที่พัก : หอพัก

Street Campus

12–17

 30 March – 13 April 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Millfield Summer Courses - Easter Glastonbury
15 hours of English tuition per week plus Sports & Recreation
ที่พัก : หอพัก

Glastonbury Campus

6-11

30 March – 13 April 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Millfield Summer Courses - Street Campus
15 hours of English tuition per week plus Cambridge English / Preparation for UK Schools / Study Skills / Sports & Recreation / Academies
ที่พัก : หอพัก

Street Campus

12–17

10 July – 21 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Millfield Summer Courses - Bruton Campus
15 hours of English tuition per week plus IELTS Preparation/ Pre-University English / Sports & Recreation / Academies
ที่พัก : หอพัก

Bruton Campus
Somerset

12–17

10 July – 7 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Millfield Summer Courses - Glastonbury Campus
15 hours of English tuition per week plus Sports & Recreation / Academies
ที่พัก : หอพัก

Glastonbury Campus

6-11

10 July – 21 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

Millfield Summer Courses - Bath Campus
15 hours of English tuition per week plus Sports & Recreation / Academies
ที่พัก : หอพัก

Bath Campus
Midford Valley

8-11

10 July – 7 August2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ

 

► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ต่อ วัน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน Manchester, Liverpool หรือ Birmingham เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

July - August 2016 Summer Camp UK ซัมเมอร์อังกฤษ กรกฎาคม 2016

 

Myddelton College โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 11-18 ปี เมือง Denbigh, North Wales ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Myddelton College เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย ***

ระยะเวลา (อาทิตย์)

อายุ (ปี)

ค่าใช้จ่าย

10 July - 24 July 2016

11-18

£ 1,300/ 2 weeks

24 July - 7 August 2016

11-18

£ 1,300/ 2 weeks

7 August - 21 August 2016

11-18

£ 1,300/ 2 weeks

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ

 

► ค่าใช้จ่ายในตาราง รวม ค่าหอพัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ต่อ วัน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English ค่าหนังสือเรียน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่ากิจกรรมตามตาราง ค่ารถไปรับ-ส่ง สนามบิน Manchester, Liverpool หรือ Birmingham เป็นต้น
► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

SKOLA English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

SKOLA English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย **

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

SKOLA Wyndham Place - Summer

ที่พัก : Homestay

Wyndham Place, Central London

8-10

27 June - 19 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

SKOLA Hyde Park - Summer

ที่พัก : Homestay

Hyde Park, Central London

11-17

27 June - 19 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

SKOLA Ascot - Summer

ที่พัก : หอพัก

LVS Ascot, Berkshire

11-17

10 July - 13 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

SKOLA Newland College - Summer

ที่พัก : หอพัก

Newland College, Chiltern Hills

11-17

5 June - 6 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

SKOLA City Summer School

ที่พัก : Homestay หรือ หอพัก

Exeter, Devon

11-17

3rd ,10th,17th, 24th , 31st July 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ

 

► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Wimbledon School Of English เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เมือง London ในประเทศอังกฤษ มี เปิดสอนในหลักสูตรซัมเมอร์

 

Wimbledon School Of English เปิดรับสมัคร Summer Programme โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

 

*** นักเรียนจะต้องเดินทางเอง จากประเทศไทย ไม่มีพี่เลี้ยงจากเมืองไทยเดินทางไปด้วย **

หลักสูตรซัมเมอร์อังกฤษ

สถานที่เรียน

อายุ (ปี)

วันเริ่มเรียน

General English plus Language Skills Workshops

ที่พัก : Lord Wandsworth College

Hook

12-16

10 July - 13 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

IELTS for Juniors

ที่พัก : Lord Wandsworth College

Hook

14-16

17 July - 5 August 2016
สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 อาทิตย์

 

รายละเอียด ซัมเมอร์อังกฤษ

 

► ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Summer Camp UK ซัมเมอร์อังกฤษ มีนาคม 2016

เรียนที่สถาบัน Cavendish School of English เมืองบอร์นมัธ แหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงาม เที่ยวลอนดอนเต็ม 4 วัน อย่างจุใจ !!
ราคาสุดคุ้ม! 179,000 บาท บินตรงด้วยสายการบิน Eva Air & รวมซิมการ์ด UK

 

วันที่ 26 มีนาคม – 23 เมษายน 2016 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 10 ปี ขึ้นไป)

เที่ยวลอนดอน 4 วัน เที่ยว 9 เมืองดังของอังกฤษ ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด บอร์นมัธ บาธ ซาลเบอรี่, แท่งหินสโตนเฮจน์ เมืองพอร์ทมัธ เมือง Southampton, New Forest & Christchurch, เมือง Winchester ช๊อปปิ้งจุใจในลอนดอนที่ ห้างแฮร์รอด ถนนอ๊อกซฟอร์ด ชม British Museum ขึ้น London Eye เที่ยวเมือง Poole เที่ยวชมปราสาท Corfe Castle ที่เมือง Swanage พิพิธภัณท์ทางอากาศ Bournemouth Aviation Museum ชมวิวทะเลที่สวยงามสุดคำบรรยาย ที่ Hengistbury Head เมืองน่ารักเหมือนในเทพนิยายที่ Milton Abbas ชมโลกใต้น้ำ ที่ อควาเรียม Oceanarium

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับชาวอังกฤษอย่างแท้จริง

เรียนภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรม ท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่น ไปด้วยการท่องเที่ยวเมืองต่างๆของอังกฤษอย่างจุใจ!! เที่ยวลอนดอนอย่างเต็มอิ่มก่อนกลับบ้านด้วยความสุขแบบสุดๆ!!

 

สถาบัน Cavendish School of English เป็นสถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ ได้รับการรับรอง จาก บริติส เคาซิล สถาบันก่อตั้งปี 1983 อยู่ที่เมือง บอร์นมัธ ทางชายฝั่งตอน ใต้ของประเทศอังกฤษ สถาบันประกอบด้วยอาคารเรียนสไตล์วิคตอเรีย 3 อาคาร มีห้อง
เรียนทั้งหมด 30 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีห้องชมภาพยนตร์ และห้องไอทีที่มี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้คอยบริการ ครูผู้สอนที่สถาบันเป็นครูที่มีความเป็น มืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ ที่ผ่านการคัดกรอง เลือกสรร และได้รับการรับรองวุฒิจาก CELTA, DELTA และ PGCE ซึ่งทำให้มั่นใจว่าการเรียนการสอนมีคุณภาพสูง

 

บอร์นมัธเป็นเมืองที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ มีความปลอดภัยสูง สัมผัส บรรยากาศที่เป็นกันเอง แวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งหาดทรายสีทอง ที่มีชื่อเสียงที่โด่งดัง การเดินทางจากสถาบันไปยังตัวเมืองบอร์นมัธใช้เวลาในเดินทางเพียง 5 นาที

 

*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แยกตามระดับตามภาษา และเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกห้อง

 

ที่พัก พักกับครอบครัวโฮมสเตย์
สถาบันเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวชาวอังกฤษและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรเป็นอย่างดี โฮมสเตย์ เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
*โฮมสเตย์บ้านพักละ 2 คน ห้องคู่ / แยก ชาย-หญิง

อาหาร 3 มื้อ จัดโดยโฮมสเตย์
การเดินทาง มีรถรับส่งทุกวัน ไป-กลับ จากบ้านโฮมสเตย์ไปยังโรงเรียน

 

สิ่งที่รวมในโครงการ

• ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศอังกฤษ พร้อมค่าโทร GBP 10
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Eva Air หรือเทียบเท่า รวมค่าภาษีสนามบิน
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
• น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
• ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าให้โดยครอบครัวโฮมสเตย์
• ค่าอาหาร 3 มื้อ
• ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ
• เสื้อยืดที่ระลึก
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน ดูแลตลอดเวลา

 

เงื่อนไขการจองโครงการ

• กรอกใบสมัคร + สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือน
• ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว)
• ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์2016 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์