เรียนซัมเมอร์ นิวซีแลนด์ Summer Course in New Zealand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์คอร์ส ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์ทัวร์ กรุ๊ปซัมเมอร์ ในต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน

ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมท่องเที่ยวทัศนศึกษา ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 (Summer Camp New Zealand 2018)
19 มีนาคม – 17 เมษายน 2561  (ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์)
 
ราคา 159,900 บาท โปรพิเศษลด 2,000 บาท เมื่อสมัครภายใน 25 ธ.ค. 2560 สมัครพร้อมกัน 2 คน ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท
พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วม English Camp 2 วัน (2-3 มีนาคม 2561) กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยครูชาวนิวซีแลนด์
และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง วันที่ 4 มีนาคม 2561 สปอนเซอร์โดยสถานทูตนิวซีแลนด์ค่ะ
 
ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018 ในโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ณ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
 
Upper Hutt College รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี
St Joseph's School รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 10-12 ปี

Upper Hutt College และ St Joseph's School ตั้งอยู่ในเขต Upper Hutt ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เพียง 25 นาที

 

โรงเรียนมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ Upper Hutt College เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนหนึ่งของรัฐบาล มีนักเรียนชาย-หญิง ทั้งหมด 1,100 คน และนักเรียนต่างชาติอีกประมาณ 30 คน มาจากหลากประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน เปิดสอนในระดับ Year 9-13

 

โรงเรียนประถมศึกษานิวซีแลนด์ St Joseph's School โรงเรียนคาธอลิค มีนักเรียนชาย-หญิง ทั้งหมด 366 คน เปิดสอนในระดับ Year 1-8

 

จุดเด่นของโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561

 

 • มีบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ให้กับนักเรียน และไปเรียนในชั้นเดียวกับบัดดี้ เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ตลอดทั้งวัน

 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ตามตารางเรียนที่ได้รับ

 • มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามตารางกิจกรรม ในวันเสาร์และวันหยุดตามตาราง

 • พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ในช่วงวันหยุด

 • หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อหลังจบ โปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 สามารถเรียนต่อได้เลย

 

กิจกรรมท่องเที่ยว ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 (คลิกที่ข้อความดูเวบไซต์หรือยูทูป)

 

Wellington City

Cable Car

Botanic Garden

Carter observatory

Polynesian Spa

AgroVentures - Agrojet Boat

AgroVentures - Sweep

AgroVentures - Swoop

Agrodome – Sheep Show 

Redwoods Treewalk 

Mitai Maori Concert & Hangi Dinner

Waiotapu Thermal Wonderland

Rainbow Springs Nature Park

Skyline Rotorua

Luge

Rotorua Duck Tour

Adrenalin Forest

Days Bay

Biking

 

 

 

ดูรูปกิจกรรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ปีที่ผ่านมาได้ที่ https://goo.gl/sq5dnT
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561ได้ที่นี่
 
กรอกใบสมัคร ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018 ออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

ที่พัก  นักเรียน 1 คน (แยก ชาย-หญิง) ต่อ 1 ครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
ครอบครัวโฮมสเตย์ได้ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 

อาหาร  ครอบครัวโฮมสเตย์  จะจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อให้กับนักเรียน อาหารเช้า/ pack lunch / อาหารเย็น นักเรียนจะต้องมีเงินส่วนตัวสำหรับซื้ออาหาร/ขนม ในช่วงพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่

สายการบิน  แควนตัส

 

การเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนอาจจะเดินทางมาโรงเรียน โดยการเดิน หรือ นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวโฮมสเตย์ 

 

สิ่งที่รวมในโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เวลลิงตัน รวมค่าภาษีสนามบิน และ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน เวลลิงตัน

 • ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ตามตาราง

 • ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท

 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์

 • เสื้อที่ระลึก

 • เจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018

 

** กิจกรรมดังตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018

 • ค่าหนังสือเดินทางพาสปอร์ต

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเติมเงินโทรศัพท์ ค่าซื้อของที่ระลึก ค่าขนม ค่าอาหารในวันทัศนศึกษา เป็นต้น


เงื่อนไขการสมัครโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561

  • กรอกใบสมัคร และ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือน

  • ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินมัดจำไปสำรองตั๋วเครื่องบิน และค่าเรียน)

  • ชำระค่าใช้จ่าย งวดที่ 2 จำนวน 70,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2560

  • ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่าทัศนศึกษา และค่าค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

  • ปฐมนิเทศน์เตรียมพร้อมก่อนเดินทางวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 10.00-12.00 น. (จะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)

   

  สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
  บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
  ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4)
  โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


วีดีโอแนะนำ โรงเรียนมัธยม Upper Hutt College นิวซีแลนด์ อายุ 13-18 ปี

วีดีโอแนะนำ โรงเรียนประถมศึกษา St. Joseph's School นิวซีแลนด์ อายุ 10-12 ปี

แนะนำเมืองเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

เรียนต่อเมืองเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2560 (Summer Camp New Zealand 2017)

12 มีนาคม – 9 เมษายน 2017  (ระยะเวลา 4 สัปดาห์)

 

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017 ในโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์
ณ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
 
Upper Hutt College รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี
St Joseph's School รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 10-12 ปี

Upper Hutt Collegeตั้งอยู่ในเขต Upper Hutt ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เพียง 25 นาที

 

โรงเรียนมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ Upper Hutt College เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนหนึ่งของรัฐบาล มีนักเรียนชาย-หญิง ทั้งหมด 1,100 คน และนักเรียนต่างชาติอีกประมาณ 30 คน มาจากหลากประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน เปิดสอนในระดับ Year 9-13

 

โรงเรียนประถมศึกษานิวซีแลนด์ St Joseph's School โรงเรียนคาธอลิค มีนักเรียนชาย-หญิง ทั้งหมด 366 คน เปิดสอนในระดับ Year 1-8

 

จุดเด่นของโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2560

 

 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ โดยแบ่งตามความสามารถทางด้านภาษา

 • เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ตามตารางเรียนที่ได้รับ

 • มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามตารางกิจกรรม ในวันเสาร์

 • มีบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ให้กับนักเรียน

 • Wellington City & Te Papa Museum, Weta Cave

 • Kaitoke Regional Park

 • Paintball & Queensgate Shopping Centre

 • Ferry across Wellington Harbour, Wellington Museum, Cable Car

 • พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ในช่วงวันหยุด

 • หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อหลังจบ โปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2560 สามารถเรียนต่อได้เลย

 

ที่พัก  นักเรียน 2 คน (แยก ชาย-หญิง) ต่อ 1 ครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
ครอบครัวโฮมสเตย์ได้ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 

อาหาร  ครอบครัวโฮมสเตย์  จะจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อให้กับนักเรียน อาหารเช้า/ pack lunch / อาหารเย็น

สายการบิน  แควนตัส

 

การเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนอาจจะเดินทางมาโรงเรียน โดยการเดิน หรือ นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวโฮมสเตย์ 

 

สิ่งที่รวมในโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เวลลิงตัน รวมค่าภาษีสนามบิน และ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน เวลลิงตัน

 • ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ตามตาราง

 • ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท

 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์

 • เสื้อที่ระลึก

 • เจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017

 

** กิจกรรมดังตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017

 • ค่าหนังสือเดินทางพาสปอร์ต

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเติมเงินโทรศัพท์ ค่าซื้อของที่ระลึก ค่าขนม เป็นต้น


เงื่อนไขการสมัครโปรแกรม ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2560

  • กรอกใบสมัคร และ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือน

  • ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินมัดจำไปสำรองตั๋วเครื่องบิน และค่าเรียน)

  • ชำระค่าใช้จ่าย งวดที่ 2 จำนวน 70,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2559

  • ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่าทัศนศึกษา และค่าค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

  • ปฐมนิเทศน์เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2560

   

  สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
  บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846)
  ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4)
  โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds หรือ @educationseeds


แนะนำเมืองเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

เรียนต่อเมืองเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

 

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ summer camp new zealand

Summer Camp NZ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2016
เรียนในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก
บินตรงการบินไทย & รวมซิมการ์ดของ NZ 
19 มีนาคม – 15 เมษายน 2016  ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป)

 

Bay of Islands ตอนเหนือสุดของเกาะเหนือ เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ กิจกรรมพิเศษไม่ซ้ำใคร! เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy และ เรียนการแล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Manuwai  เที่ยวโอ๊คแลนด์ 3 วัน 2 คืน สวนสนุก Rainbow’s End ชมวิวกลางคืนที่ Mt. Eden ขึ้น Sky Tower อ่าวจอดเรือยอร์ช Harbor Front ช๊อปปิ้งของฝากที่ระลึกที่ Queen St, Quay St & Water Front ล่องเรือ Cream Boat Trip ที่ Bay of Islands ชมปลาโลมาแสนน่ารัก The Hole in the Rock เที่ยวฟาร์มบลูเบอรี่ ฟาร์มผลิตน้ำผึ้ง รีดนมวัว ช๊อปชิมที่โรงงานผลิตช๊อกโกแลต Makana ปิคนิคริมแม่น้ำที่ Stone Store ชมบ้านนกกีวี่ Kiwi North Kiwi House ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ ที่ Whangarei Adventure Forest โชว์ตัดขนแกะและทัวร์ฟาร์มสุดน่ารัก Sheep World 

จุดเด่นของโครงการ

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ภาคเช้า เรียนและทำกิจกรรมภาคบ่ายร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ทุกๆวัน ในโรงเรียนมัธยมท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์ 

โรงเรียนมัธยม Kerikeri High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kerikeri ในเขต Bay of Islands มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5% ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศฝั่งยุโรปและมีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียน้อยมาก นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนมากเป็นคนท้องถิ่น โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น Year 7 จนถึงมัธยมปลาย Year 13 โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติด้วยไมตรีจิตร 

*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ในช่วงเช้า และแยกเรียนวิชาการภาคบ่ายหรือเล่นกีฬา ตามตารางเรียนของเพื่อนบัดดี้ ในระดับอายุเท่ากัน

*นักเรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเรียนวิชาการกับเพื่อนบัดดี้แบบเต็มวันได้ หากต้องการ  
  

ที่พัก  พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ 
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน
โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรเป็นอย่างดี โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

*โฮมสเตย์บ้านพักละ 1-2 คน / แยก ชาย-หญิง / ห้องนอนเดี่ยว หรือ ห้องคู่
*ที่พัก 2 คืนที่โอ๊คแลนด์ เป็นที่พักแบบโฮสเทลของนักศึกษา (ไม่รวมอาหาร)

อาหาร  3 มื้อจัดโดยโฮมสเตย์  

 

การเดินทาง โรงเรียนจะจัดหาบ้านที่สามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน 

 

สิ่งที่รวมในโครงการ

 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมค่าโทร NZD 20

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท

 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 • ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

 • ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าให้โดยครอบครัวโฮมสเตย์

 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นที่โอ๊คแลนด์)

 • เสื้อยืดที่ระลึก

 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน Kerikeri High School ดูแลตลอดเวลา


เงื่อนไขการจองโครงการ

  • กรอกใบสมัคร + สำเนาหน้าพาสปอร์ต ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือน

  • ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว)

  • ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์2016 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน

   

  สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
  บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
  ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
  โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

   


Dominion English Schools สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland เปิดสอนภาษาอังกฤษ ในหลายหลักสูตร เช่น General English , Cambridge Exam Courses , English for Academic Purposts (EAP ), Teacher Training , 50 Plus , Teenage School (Super Intensive English) , English Plus Activities , High School COMBI

Dominion English Schools เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 12-17 ปี ในช่วง เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม และ ธันวาคม 2558 โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

รายละเอียด

 

► เรียนภาษาอังกฤษ (General English) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.45 น.
► ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.45 - 15.30 น.
► สมัครเรียนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ถ้าต้องการลงทะเบียนมากกว่า 4 อาทิตย์ สามารถลงเรียนหลักสูตร Teenage Super-Intensive Course ได้ เนื่องจากกิจกรรมจะซ้ำกันทุกๆ 4 อาทิตย์ค่ะ
► เดินทางเอง
► ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (General English) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$520 / อาทิตย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
+ ค่าสมัครเรียน NZD$200 
+ ค่าจัดหาที่พัก NZD$190
+ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$280/week สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 18 ปี และ NZD$250/week สำหรับน้องๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป (อาหารเช้าและเย็นในวันธรรม และ 3 มื้อในวันหยุด)
+ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา
+ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน NZD$180 เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Dynaspeak English Schools สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland เปิดสอนภาษาอังกฤษ ในหลายหลักสูตร เช่น General English , Cambridge Exam Courses , English for Academic Purposts (EAP), Teacher Training , Teenage School โดยเน้น conversation

 

Dominion English Schools เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 14-18 ปี ในช่วง 5 - 23 มกราคม 2558โดยสมัครภายใน 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อสำรองที่ค่ะ

รายละเอียด

 

► เรียนภาษาอังกฤษ (Cambridge for Young Learners) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 12.35 น.
► ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.15 - 14.45 น.
► เดินทางเอง
► ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (Cambridge for Young Learners) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$1,650 / 3 อาทิตย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
+ ค่าสมัครเรียน NZD$235 
+ ค่าจัดหาที่พัก และ ค่ารถรับ สนามบิน NZD$265
+ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$285/week (อาหารเช้าและเย็นในวันธรรม และ 3 มื้อในวันหยุด)
+ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

New Zealand Language Centres (NZLC) สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland และ Wellington เปิดสอนภาษาอังกฤษ ในหลายหลักสูตร เช่น General English , Cambridge Exam Courses , IELTS , Business English , TOEFL , TOEIC , Pronunciation , High School Preparation English + Activities , TESOL , TECSOL

 

New Zealand Language Centres (NZLC) - Auckland เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 11-17 ปี ในช่วง 8 ธันวาคม 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

รายละเอียด

 

► เรียนภาษาอังกฤษ (General English) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.15 น.
► ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.15 - 15.15 น.
► สมัครเรียนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ แต่ไม่เกิน 5 อาทิตย์ 
► เดินทางเอง
► ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (General English) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$560 / อาทิตย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
+ ค่าสมัครเรียน NZD$200 
+ ค่าจัดหาที่พัก NZD$250 
+ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$270/week (อาหารเช้าและเย็นในวันธรรม และ 3 มื้อในวันหยุด)
+ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา
+ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน NZD$200 เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Unique New Zealand สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland บรรยากาศริมทะเล เปิดสอนภาษาอังกฤษ ในหลายหลักสูตร เช่น General English , English for Academic Purposes , IELTS Preparation , Exam Preparation , General English for Teens , English for Further Studies , Englsih Plus Activities

 

Unique New Zealand - Auckland เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 8-18 ปี ในช่วง 8 ธันวาคม 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ

รายละเอียด

 

► เรียนภาษาอังกฤษ (General English) ในวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเช้า
► ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงบ่าย
► สมัครเรียนอย่างน้อย 1 อาทิตย์
► เดินทางเอง
► สำหรับน้องๆ อายุ 8-10 ปี จะต้องมีพ่อ หรือ แม่ มาพำนักอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ค่ะ
► ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (General English) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$520 / อาทิตย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
+ ค่าสมัครเรียน NZD$200 
+ ค่าจัดหาที่พัก NZD$275 สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 13 ปี และ NZD$175 สำหรับน้องๆ อายุ 14 ปีขึ้นไป 
+ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$275/week สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 13 ปี และ NZD$250/week สำหรับน้องๆ อายุ 14 ปีขึ้นไป (อาหาร 3 มื้อทุกวัน) 
+ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา
+ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน NZD$170 เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์