ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ ทั้งยังมีภูมิประเทศที่ถือว่าสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาป หรือท้องทะเล นิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยมีประชากรอาศัยอยู่ราว 4.4 ล้านคน แต่มีจำนวนแกะมากถึง 60 ล้านตัว และเป็นผู้คนที่รู้จักกันในอีกชื่อเป็นอย่างดีว่าชาว “กีวี” (Kiwis) พวก เขามีบุคลิกเรียบง่าย อบอุ่นสบายๆ และมีไมตรีให้แก่เพื่อนบ้านตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป เยือนอยู่เสมอ ชาว นิวซีแลนด์ เป็นผู้คนที่รักการผจญภัย ชื่นชอบในการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนมีความสุขกับการเล่นกีฬาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรักบี้ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ จนกระทั่งถึงกีฬาสุดท้าทายอย่างบันจี้จัมพ์ (Bungee Jumping) ซึ่งเป็นกีฬาที่ถูกคิดค้นโดยชาว นิวซีแลนด์ เอง

 

ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่า เมารี นิยมพูดกันในคนเมารีอีกด้วย

 

นิวซีแลนด์ ใช้สกุลเงิน New Zealand Dollar หรือ NZD$ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน NZD$ 1 ประมาณ 24-29 บาท

 

ภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

- ฤดูร้อน : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
- ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
- ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม
- ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

 

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี อากาศแตกต่างกันดังนี้

เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ
เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก
เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cook

 

เมืองสำคัญของนิวซีแลนด์

- เกาะเหนือ : Auckland, Hamilton, Napier, Palmerston North, Wellington
- เกาะใต้ : Nelson, Christchurch, Timaru, Dunedin, Queestown

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

 

เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัย (Pre-Schools) สำหรับนักเรียนอายุ 2 - 4 ขวบ
- ประถมศึกษา (Primary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 5-12 ขวบ เรียนในระดับ Year 1-8
- มัธยมศึกษา (Secondary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 13-17 ปี เรียนในระดับ Year 9-13
- อุดมศึกษา (Polytechnic/University) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 17 ปีเป็นต้นไป เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma, Bachelor, Master และ PhD

 

นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาตินิยมเดินทางมาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Course) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา ใช้สำหรับการเรียนต่อ การสมัครงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ปีการศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ สามารถแบ่งออกเป็น

 

ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน มัธยมศึกษา แบ่งเป็น 4 เทอม ใน 1 ปี คือ

 

เทอม 1 : ปลายเดือนมกราคม - กลางเดือนเมษายน
เทอม 2 : ต้นเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกรกฏาคม
เทอม 3 : ต้นเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม
เทอม 4 : ต้นเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนธันวาคม

 

ในระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 เทอม ใน 1 ปี คือ

 

เทอม 1 : กุมภาพันธ์
เทอม 2 : กรกฏาคม

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

 

- เรียนภาษาอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ประเทศนิวซีแลนด์

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ประเทศนิวซีแลนด์

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ประเทศนิวซีแลนด์

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์