ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศจีน

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง โดยมี ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศ

 

จีนแบ่งออกเป็น 22 มณทล ได้แก่

 

- กวางตุ้ง (Guǎngdōng) เมืองหลวงชื่อ กวางโจว
- กุ้ยโจว (Gùizhōu) เมืองหลวงชื่อ กุ้ยหยาง
- กานซู (Gānsù) เมืองหลวงชื่อ หลานโจว
- จี๋หลิน (Jílín) เมืองหลวงชื่อ ฉางชุน
- เจียงซู (Jiāngsū) เมืองหลวงชื่อ หนานจิง (นานกิง)
- เจียงซี (Jiāngxī) เมืองหลวงชื่อ หนานฉาง
- เจ้อเจียง (Zhèjiāng) เมืองหลวงชื่อ หังโจว
- ส่านซี (Shǎnxī) เมืองหลวงชื่อ ซีอาน

- ชานซี (Shānxī) เมืองหลวงชื่อ ไท่หยวน
- ชานตง (Shāndōng) เมืองหลวงชื่อ จี่หนาน
- ชิงไห่ (Qīnghǎi) เมืองหลวงชื่อ ซีหนิง
- ซื่อชวน (เสฉวน) (Sìchuān) เมืองหลวงชื่อ เฉิงตู (เฉินตู)
- ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) (Fújiàn) เมืองหลวงชื่อ ฝูโจว
- หยุนหนาน (ยูนนาน) (Yúnnán) เมืองหลวงชื่อ คุนหมิง

- หูเป่ย์ (Húběi) เมืองหลวงชื่อ อู่ฮั่น

- หูหนาน (Húnán) เมืองหลวงชื่อ ฉางชา
- เหอเป่ย์ (Héběi) เมืองหลวงชื่อ ฉือเจียจวง
- เหอหนาน (Hénán) เมืองหลวงชื่อ เจิ้งโจว
- เหลียวหนิง (Liáoníng) เมืองหลวงชื่อ เสิ่นหยาง
- ไห่หนาน (ไหหลำ) (Hǎinán) เมืองหลวงชื่อ ไหโข่ว
- อานฮุย (Ānhuī) เมืองหลวงชื่อ เหอเฟย์
- เฮย์หลงเจียง (Hēilóngjiāng) เมืองหลวงชื่อ ฮาร์บิน

 

ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว้า普通话) เป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีภาษาท้องถิ่นอีก เช่น เสฉวน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

 

จีน ใช้สกุลเงินเรียกว่า “เหรินหมินปี้” (人民币)โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน” (元)มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับประมาณ 5 บาท

 

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

 

- ฤดูร้อน : พฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสและมากกว่า
- ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน-ตุลาคม อุณหภูมิ 10-22 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว : พฤศจิกายน-กลางมีนาคม อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียลและต่ำกว่า
- ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิ 10-22 องศาเซลเซียส

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


ระบบการศึกษาของจีน

 

เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัย (Pre-Schools) สำหรับนักเรียนอายุ 3 ขวบเป็นต้นไป
- ประถมศึกษา (Primary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-11 ขวบ ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
- มัธยมศึกษา (Secondary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 12-18 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น มัธยมตอนต้น 3 ปี และมัธยมตอนปลายอีก 3 ปี
- อุดมศึกษา (Institute/College/University) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 18 ปีเป็นต้นไป เปิดสอนในหลักสูตร

 

+ ปริญญาตรี (Bachelor) ระยะเวลาศึกษา 4-5 ปี แล้วแต่สาขาวิชา
+ ปริญญาโท (Master) ระยะเวลาศึกษา 2-3 ปี แล้วแต่สาขาวิชา อาจจะมีการทำวิทยานิพนธ์ และ
+ ปริญญาเอก (PhD) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี มีการทำวิทยานิพนธ์


ภาคการศึกษาของจีน แบ่งออกเป็น 2 เทอม

 

เทอมที 1 : เดือนกันยายน- มกราคม
เทอมที 2 : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน


คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีน ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศจีน

 

- เรียนภาษาจีน ประเทศจีน


- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ประเทศจีน


- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ประเทศจีน


- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ประเทศจีน


- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ประเทศจีน

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์