ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศแคนาดา

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง โดยมีประชากรประมาณ 35 ล้านคน

 

รัฐและดินแดนของแคนาดามีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รัฐ

- แอลเบอร์ตา

- บริติชโคลัมเบีย

- แมนิโทบา

- นิวบรันสวิก

- นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์

- โนวาสโกเชีย

- ออนแทรีโอ

- ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์

- ควิเบก

- ซัสแคตเชวัน

ดินแดน นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์

- นูนาวุต

- ยูคอน

 

ภาษาหลักที่ใช้ในประเทศแคนาดา (Canada) มีทั้งหมด 2 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ใช้มากทางฝั่งตะวันตกของประเทศ และ ภาษาอังกฤษ ใช้มากในทางฝั่งตะวันออกของประเทศ

 

แคนาดา ใช้สกุลเงิน แคนาเดียนดอลลาร์ หรือ CAD$ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน CAD$1 ประมาณ 29-35 บาท

 

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

 

- ฤดูร้อน : มิถุนายน - สิงหาคม
- ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน - ตุลาคม
- ฤดูหนาว : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
- ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม - พฤษภาคม

 

แคนาดา เป็นประเทศที่ใหญ่ มีอาณาเขตบริเวณตั้งแต่ทางเหนือของอเมริกาจนถึงขั้วโลกเหนือ จึงทำให้มีพื้นที่อบอุ่นจนถึงหนาวจัด แต่แคนาดายังเป็นประเทศที่ฝนตกมากที่สุดบนโลก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก ณ รัฐ บริติช โคลัมเบีย (British Columbia) จึงทำให้ประเทศเต็มไปด้วยป่าไม้

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


ระบบการศึกษาของแคนาดา เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัย (Kindergarten) สำหรับนักเรียนอายุ 4-5 ขวบ
- ประถมศึกษา (Elementary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-11/12 ปี หรือ Year 1-6 หรือ Year 1-7 แล้วแต่ละมณฑล
- มัธยมศึกษา (High School) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 12/13-18 ปี หรือ Year 7-12 Year 8-12 แล้วแต่ละมณฑล
- อุดมศึกษา (College/University) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 18 ปีเป็นต้นไป เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma, Associate Degree, Bachelor, Master และ PhD

 

นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาตินิยมเดินทางมาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Course) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา ใช้สำหรับการเรียนต่อ การสมัครงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เทอมการศึกษา โดยส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 เทอม ต่อ 1 ปี

เทอม 1 : กันยายน - มกราคม

เทอม 2 : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศแคนาดา ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศแคนาดา

 

- เรียนภาษาอังกฤษ แคนาดา

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ แคนาดา

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล แคนาดา

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน แคนาดา

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก แคนาดา

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์