ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ความเป็นมิตร และสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยมีประชากรประมาณ 21 ล้านคน

 

ประเทศออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร

 

ออสเตรเลีย ใช้สกุลเงิน Australian Dollar หรือ AUD$ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน AUD$ 1 ประมาณ 29-34 บาท

 

สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

- ฤดูร้อน : ธันวาคม - กุมภาพันธ์

- ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม

- ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม

- ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

 

โดยเกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ในออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือเป็นเขตอบอุ่น บริเวณที่หนาวที่สุดของประเทศ คือมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปและบริเวณรัฐแทนเมเนีย

 

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่

- รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) : เมืองหลวง ซิดนีย์ (Sydney)

- รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland): เมืองหลวง บริสเบน (Brisbane)

- รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) : เมืองหลวง อดิเลต (Adelaide)

- รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) : เมืองหลวง โฮบาร์ต (Hobart)

- รัฐวิกตอเรีย (Victoria) : เมืองหลวง เมลเบิร์น (Melbourne)

- รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) : เมืองหลวง เพิร์ธ (Perth)

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัย (Pre-Schools) สำหรับนักเรียนอายุ 3 ขวบเป็นต้นไป

- ประถมศึกษา (Primary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-11 ขวบ เรียนในระดับ Year 1-6 หรือ Year 1-7

- มัธยมศึกษา (Secondary Schools) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 12-18 ปี เรียนในระดับ Year 7-12 หรือ Year 8-12

- อุดมศึกษา (Vacational/University) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ อายุ 18 ปีเป็นต้นไป เปิดสอนในหลักสูตร Certificate I - IV, Diploma, Advanced Diploma, Bachelor, Master และ PhD

 

นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาตินิยมเดินทางมาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Course) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา ใช้สำหรับการเรียนต่อ การสมัครงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย


- เรียนภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ออสเตรเลีย

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ออสเตรเลีย

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ออสเตรเลีย

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ออสเตรเลีย

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์