โปรโมชั่น เรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน Spanish Course in Spain

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://i.infopls.com/images/mspain.gif

สมัครเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปนวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus
บาร์เซโลน่า Barcelona สเปน Spain

มาดริค Madrid สเปน Spain

มาลากา Malaga สเปน Spain


เรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน Sprachcaffe Language Plus
บาร์เซโลน่า Barcelona สเปน Spain

มาดริค Madrid สเปน Spain

มาลากา Malaga สเปน Spain

 

รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครเรียนทุกๆ 5 อาทิตย์ เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 อาทิตย์ เช่น 5+1, 7+1, 10+2, 14+2, 17+3, 20+4, 30+6, 40+8

 

เรียนภาษาสเปน

บาร์เซโลน่า Barcelona

มาดริค Madrid

มาลากา Malaga

1 - 8 weeks

9 weeks+

1 - 8 weeks

9 weeks+

Part-Time Course (10 lessons/week) 7.5 hours/week

€ 95

€ 65

-

-

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 140

€ 110

€ 140

€ 110

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

€ 210

€ 180

€ 210

€ 180

DELE Exam Preparation (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 140

-

€ 140

-

One to One Course (5 days/week) 2 lessons daily

€ 290

€ 290

€ 290

€ 290

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาสเปน น้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 days) สามารถเลือกเรียน Standard หรือ Intensive ได้ แต่จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาสเปน มากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 days) จะต้องเลือกเรียน Intensive เท่่านั้น และจะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์