โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ English Course in Singapore

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษสิงคโปร์
Special Promotion


Ascend - The English Professionals
Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ Ascend - The English Professionals
สิงคโปร์ Singapore

 

Certificate in English as a Global Language (EGL)

4 weeks (Short Course : 3 Hours/ Day) - Modules 1, 2 and 3

SGD$ 990

4 weeks (Short Course : 5 Hours / Day) - Modules 1, 2 and 3

SGD$ 1,400

12 weeks (Part Time : 3 Hours / Day)

SGD$ 2,970

12 weeks (Full Time : 5 Hours / Day)

SGD$ 4,200

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
- รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์


- วันเริ่มเรียน Certificate in English as a Global Language (EGL) - 4 weeks

Module 2 : 1 February - 25 February 2016
Module 3 : 29 February - 23 March 2016
Module 1 : 4 April - 29 April 2016


- วันเริ่มเรียน Certificate in English as a Global Language (EGL) - 12 weeks
Term 2 : 4 April 2016 - 23 June 2016
Term 3 : 4 July - 23 September 2016
Term 4 : 3 October - 23 December 2016

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษสิงคโปร์
Special Promotion


DIMENSIONS International College
Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ DIMENSIONS International College
สิงคโปร์ Singapore

 

Certificate in Academic English

12 Months (Part Time : 9 Hours / Week)

SGD$ 4,200

6 Months (Full Time : 15 Hours / Week)

SGD$ 3,900

6 Months (Intensive : 30 Hours / Week)

SGD$ 6,900

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
- รับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์
- ตรวจสอบวันเริ่มเรียน ก่อนทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ Dimensions International College

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษสิงคโปร์
Special Promotion


GEOS Language Centre (Singapore)
Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ GEOS Language Centre (Singapore)
สิงคโปร์ Singapore

 

Intensive English

Functional English - Morning Class (9:30-12:30)

SGD$ 285/ week

Practical English - Afternoon Class (13:30-16:30)

SGD$ 285/ week

Functional English + Practical English

SGD$ 550/ week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
- รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์
- ตรวจสอบวันเริ่มเรียนก่อนทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ GEOS Language Centre (Singapore)

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษสิงคโปร์
Special Promotion


SSTC Institute Singapore
Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ SSTC Institute Singapore
สิงคโปร์ Singapore

 

English Course (Short-Term) - เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

1 week

SGD$ 400

2 weeks

SGD$ 750

3 weeks

SGD$ 1,100

4 weeks

SGD$ 1,450

Certificate in General English - รับนักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป

1 Module (4-months)

SGD$ 4,930

2 Module (8-months)

SGD$ 8,700

3 Module (12-months)

SGD$ 11,310

Certificate in English Communication - รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

1 Module (12 weeks)

SGD$ 2,175

2 Module (24 weeks)

SGD$ 4,350

Certificate in Academic Study Skills - รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

8 weeks (Full Time)

SGD$ 2,030

Preparatory Course for IELTS - รับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

12 weeks

SGD$ 2,175

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์


- วันเริ่มเรียน Certificate in General English

2016:  January 4,  February 1,  March 7,  April 4,  May 3,  June 6,  July 4,  August 1,  August 29, September 26,  October 24 and  November 21


- วันเริ่มเรียน Certificate in English Communication
2016:  January 4,  February 1,  March 7,  April 4,  May 3,  June 6,  July 4,  August 1,  August 29, September 26,  October 24 and  November 21

 

- วันเริ่มเรียน Certificate in Academic Study Skills

2016:  January 4, March 7,  May 3,  July 4,  August 29 and October 24

 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษสิงคโปร์
Special Promotion


TMC Academy Singapore
Singapore

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ TMC Academy Singapore
สิงคโปร์ Singapore

 

Short Course (Holiday English) - รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป

1 - 4 weeks

SGD$ 330

Hawthorn Language School - Certificate in English - รับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

1 Module (4-months)

SGD$ 1,650 / level

Preparatory Course for IELTS - รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

10 weeks

SGD$ 3,300

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์
- ตรวจสอบวันเริ่มเรียนก่อนทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ TMC Academy Singapore

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์