โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ ฟิลิปปินส์ English Course in Philippines

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต www.operationworld.org

สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์
Special English Language Course Promotion


EV Academy
เซบู Cebu
ฟิลิปปินส์ Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ EV Academy
เซบู Cebu ฟิลิปปินส์ Philippines

 


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์
Special English Language Course Promotion


IDEA Academia English School
เซบู Cebu
ฟิลิปปินส์ Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ IDEA Academia English School
เซบู Cebu ฟิลิปปินส์ Philippines

 

เรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์ Communication ESL (CE) - Speaking + Listening + Pronunciation + Quick Response

หลักสูตร

1 weeks

2 weeks

3 weeks

4 weeks

8 weeks

12 weeks

16 weeks

CE - 3

USD$ 217

USD$ 403

USD$ 558

USD$ 620

USD$ 1,240

USD$ 1,860

USD$ 2,480

CE - 4

USD$ 259

USD$ 481

USD$ 666

USD$ 740

USD$ 1,480

USD$ 2,220

USD$ 2,960

CE - 5

USD$ 301

USD$ 559

USD$ 774

USD$ 860

USD$ 1,720

USD$ 2,580

USD$ 3,440

CE - 6

USD$ 343

USD$ 637

USD$ 882

USD$ 980

USD$ 1,960

USD$ 2,940

USD$ 3,920

CE - 7

USD$ 385

USD$ 715

USD$ 990

USD$ 1,100

USD$ 2,200

USD$ 3,300

USD$ 4,400

CE - 8

USD$ 427

USD$ 793

USD$ 1,098

USD$ 1,220

USD$ 2,440

USD$ 3,660

USD$ 4,880

เรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์ Intensive ESL(IE) - Speaking + Listening + Writing + Reading + Grammar + Pronunciation + Quick Response

หลักสูตร

1 weeks

2 weeks

3 weeks

4 weeks

8 weeks

12 weeks

16 weeks

IE - 3

USD$ 238

USD$ 442

USD$ 612

USD$ 680

USD$ 1,360

USD$ 2,040

USD$ 2,720

IE - 4

USD$ 280

USD$ 520

USD$ 720

USD$ 800

USD$ 1,600

USD$ 2,400

USD$ 3,200

IE - 5

USD$ 322

USD$ 598

USD$ 828

USD$ 920

USD$ 1,840

USD$ 2,760

USD$ 3,680

IE - 6

USD$ 364

USD$ 676

USD$ 936

USD$ 1,040

USD$ 2,080

USD$ 3,120

USD$ 4,160

เรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์ IELTS Course

หลักสูตร

1 weeks

2 weeks

3 weeks

4 weeks

8 weeks

12 weeks

16 weeks

Intensive

USD$ 322

USD$ 598

USD$ 828

USD$ 920

USD$ 1,840

USD$ 2,760

USD$ 3,680

Guaranteed

-

- - -

USD$ 2,300
(10 wks)

- -

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

 

หมายเหตุ
- รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
- สมัครเรียนไม่เกิน 4 อาทิตย์ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ ไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน
- สมัครเรียนตั้งแต่ 5 อาทิตย์เป็นต้นไป ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนฟิลิปปินส์ ซึ่งทางสถาบัน IDEA Academia English School จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องวีซ่านักเรียนฟิลิปปินส์ให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนไปเริ่มเรียนที่สถาบันแล้ว
- ตรวจสอบวันเริ่มเรียนก่อนทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ Ascend

 


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์
Special English Language Course Promotion


Philinter Education Center
เซบู Cebu
ฟิลิปปินส์ Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Philinter Education Center
เซบู Cebu ฟิลิปปินส์ Philippines

 


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์
Special English Language Course Promotion


QQ English
เซบู Cebu
ฟิลิปปินส์ Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ QQ English
เซบู Cebu ฟิลิปปินส์ Philippines

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์