เรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์ English Course in New Zealand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษในประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


ABC College of English
Category 1 School
Queenstown

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ABC College of English
ควีนส์ทาวน์ Queenstown เกาะใต้ South Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

General English Full Time

2-5 weeks

NZD$ 390/week

6-12 weeks

NZD$ 380/week

13+ weeks

NZD$ 350/week

24+ weeks

NZD$ 340/week

โปรโมชั่น หมดเขต 1 มิถุนายน 2559

 

โปรโมชั่น พิเศษ
- สมัครเรียน 14-17 อาทิตย์ ราคา NZD$ 310/week
- สมัครเรียน 18-23 อาทิตย์ ราคา NZD$ 305/week
- สมัครเรียน 24 อาทิตย์ ขึ้นไป ราคา NZD$ 300/week

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Auckland Institute of Studies (AIS)
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Auckland Institute of Studies (AIS)
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

General English Full Time

1 weeks ขึ้นไป

NZD$ 250/week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2558

 

โปรโมชั่น พิเศษ
- สมัครเรียน 12 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 2 อาทิตย์
- สมัครเรียน 24 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 4 อาทิตย์

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


The Campbell Insitute
Category 1 School
Auckland
Wellington

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ The Campbell Institute
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand
เวลลิงตัน Wellington เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand
เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

General English / IELTS / High School Preparation Full-Time 26 hours/week

2 - 13 weeks

NZD$ 410 / week

14 - 24 weeks

NZD$ 395 / week

25 - 40 weeks

NZD$ 380 / week

41+ weeks

NZD$ 360 / week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

 

โปรโมชั่น พิเศษ
- สมัครเรียน 5 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 1 อาทิตย์
- สมัครเรียน 10 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 2 อาทิตย์
- สมัครเรียน 15 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 3 อาทิตย์
- สมัครเรียน 20 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 4 อาทิตย์
- สมัครเรียน 25 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 5 อาทิตย์
- สมัครเรียน 30 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 6 อาทิตย์
- สมัครเรียน 35 อาทิตย์ ฟรีเพิ่ม 7 อาทิตย์

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Dominion English Schools
Auckland
Category 1 School

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Dominion English Schools
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1-13 weeks

14+ weeks

General English Super-Intensive (25 hours/week)

NZD$ 290/week

NZD$ 280/week

General English Intensive (20 hours/week)

NZD$ 280/week

NZD$ 265/week

General English Part Time (12.5 hours/week)

NZD$ 280/week

-

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560


หมายเหตุ

- General English Part Time (12.5 hours/week) สมัครเรียนได้ไม่เกิน 12 อาทิตย์ และวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Edenz College
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Edenz College
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

General English plus Afternoon options

(25 hours/week)

General English 8:30am-12:45pm

Afternoon options 13:45am-14:45pm

(Business English, IELTS Preparation, Basic 3D)

General English

(20 hours/week)

8:30am-12:45pm

1-10 weeks

NZD$ 380/week

NZD$ 320/week

11-20 weeks

NZD$ 345/week

NZD$ 285/week

21-29 weeks

NZD$ 310/week

NZD$ 260/week

30-36 weeks

NZD$ 305/week

NZD$ 255/week

37+ weeks

NZD$ 300/week

NZD$ 245/week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


LSI
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Language Studies International (LSI)
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

ลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติในตาราง

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

1-3 weeks

4-11 weeks

12-15 weeks

16-23 weeks

24+ weeks

General 20
20 lessons /week
(16.6 hours/week)

NZD$ 310/week

-

-

Intensive 24
24 lessons /week
(20 hours /week)

NZD$ 350/week

NZD$ 285/week

Intensive 30
30 lessons /week
(25 hours /week)

NZD$ 410/week

NZD$ 335/week

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Language Schools New Zealand
Category 1 School
Queenstown

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Language Schools New Zealand
ควีนส์ทาวน์ Queenstown เกาะใต้ South Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

General English Full Time

2-13 weeks

NZD$ 395/week

14-23 weeks

NZD$ 299/week

24 weeks+

NZD$ 289/week

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Ntec
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Ntec
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand

 

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Ntec
Christchurch เกาะใต้ South Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

General English or
IELTS Full Time

Auckland Campus
(23 hrs/wk)

Auckland & Christchurch Campus
(20 hrs/wk)

2-5 weeks

NZD$ 320 /week

NZD$ 300 /week

6-10 weeks

NZD$ 300 /week

NZD$ 280 /week

11-15 weeks

NZD$ 280 /week

NZD$ 260 /week

16-20 weeks

NZD$ 260 /week

NZD$ 240 /week

21-30 weeks

NZD$ 250 /week

NZD$ 230 /week

31+ weeks

NZD$ 240 /week

NZD$ 220 /week

โปรโมชั่นพิเศษ : เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 อาทิตย์ เป็นต้นไป FREE Barista Class + รถไปรับที่สนามบิน

โปรโมชั่น หมดเขต 31 มีนาคม 2560

 

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


NZLC
Category 1 School
Auckland
Wellington

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ NZLC
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand
เวลลิงตัน Wellington เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

Full Time General English / IELTS / Business English / Cambridge FCE & CAE

(อายุ 18 ปี+)

Young Learners General English & High School Preparation

(อายุ 13-17 ปี)

1-11 weeks

NZD$ 280/week

NZD$ 300/week

12-23 weeks

NZD$ 270/week

24 weeks+

NZD$ 260/week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Unique New Zealand
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Unique New Zealand
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

Full Time General English / IELTS

(อายุ 18 ปี+)

Full Time General English & High School Preparation

(อายุ 13-17 ปี)

2-4 weeks

NZD$ 390/week

NZD$ 410/week

5-12 weeks

NZD$ 390/week

NZD$ 390/week

13-24 weeks

NZD$ 370/week

NZD$ 370/week

25 weeks+

NZD$ 350/week

NZD$ 350/week

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

 

โปรโมชั่น พิเศษ Full Time General English / IELTS (อายุ 18 ปี+)
- สมัครเรียน 10 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 2 อาทิตย์
- สมัครเรียน 15 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 4 อาทิตย์
- สมัครเรียน 20 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 4 อาทิตย์ ฟรีค่าลงทะเบียน ฟรีประกันสุขภาพ
- สมัครเรียน 25 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 5 อาทิตย์ ฟรีค่าลงทะเบียน ฟรีประกันสุขภาพ
- สมัครเรียน 30 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 6 อาทิตย์ ฟรีค่าลงทะเบียน ฟรีประกันสุขภาพ

 

โปรโมชั่น พิเศษ Full Time General English & High School Preparation (อายุ 13-17 ปี)
- สมัครเรียน 20 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 4 อาทิตย์
- สมัครเรียน 25 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 5 อาทิตย์
- สมัครเรียน 30 อาทิตย์ เรียนฟรี อีก 6 อาทิตย์

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Worldwide School of English
Category 1 School
Auckland

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School of English
โอ๊คแลนด์ Auckland เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

 

Full-time General only
(20 hours per week)

Full Time General English / IELTS / Business English / Cambridge FCE & CAE
(25 hours per week)

2-13 weeks

-

NZD$ 275/week

14+ weeks

NZD$ 250/week

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Southern Lakes English College
Category 1 School
Queenstown

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ Southern Lakes English College
ควีนส์ทาวน์ Queenstown เกาะใต้ South Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

Full Time General English

1-7 weeks

NZD$ 305/week

8-13 weeks

NZD$ 295/week

14-23 weeks

NZD$ 285/week

24-29 weeks

NZD$ 275/week

30-35 weeks

NZD$ 270/week

36-47 weeks

NZD$ 265/week

48 weeks+

NZD$ 250/week

โปรโมชั่น หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

 

โปรโมชั่น พิเศษ
- ฟรีค่าสมัครเรียน NZNZD$ 250 เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6 อาทิตย์เป็นต้นไป
- ฟรี Job Club NZNZD$ 250 เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์เป็นต้นไป หรือ เลือกฟรี 1 กิจกรรม เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 12 อาทิตย์เป็นต้นไป

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์
Special Promotion


Taupo Language
Category 1 School
Taupo

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Taupo Language
เทาโป Taupo เกาะเหนือ North Island นิวซีแลนด์ New Zealand


รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป

เมื่อสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 14 อาทิตย์ เป็นต้นไป สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์

 

Full Time General English

1-50 weeks

NZD$ 350/week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

 

โปรโมชั่น พิเศษ
- ฟรีค่าสมัครเรียน NZNZD$ 200 เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 12 อาทิตย์ขึ้นไป
- ฟรีค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน โอ๊คแลนด์-เทาโป-โอ๊คแลนด์ เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 12 อาทิตย์ขึ้นไป

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์