โปรโมชั่น เรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส ที่โมร็อคโค Arabic , French Course in Morocco

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://i.infopls.com/images/mmorocco.gif

สมัครเรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส ที่โมร็อคโค วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส ที่ ประเทศโมร็อคโค

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษอารบิค ฝรั่งเศส
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus

ราบัต Rabat โมร็อคโค Morocco

เรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส ที่ ประเทศโมร็อคโค Sprachcaffe Language Plus

ราบัต Rabat โมร็อคโค Morocco

 

รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครเรียนทุกๆ 5 อาทิตย์ เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 อาทิตย์ เช่น 5+1, 7+1, 10+2, 14+2, 17+3, 20+4, 30+6, 40+8

 

เรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส

1 - 8 weeks

9 weeks+

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 130

€ 120

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

€ 190

€ 170

One to One Course (5 days/week) 2 lessons daily

€ 200

€ 200

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส น้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 days) สามารถเลือกเรียน Standard หรือ Intensive ได้ แต่จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอารบิค ฝรั่งเศส มากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 days) จะต้องเลือกเรียน Intensive เท่่านั้น และจะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์