โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ มาเลเซีย English Course in Malaysia

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซียวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษมาเลเซีย
Special Promotion


English Language Company
มาเลเซีย Malaysia

เรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย English Language Company
มาเลเซีย Malaysia

 

เรียนภาษาอังกฤษมาเลเซีย General English (GE) - Intensive General English & Academic English with IELTS (20 hours/week)

2 - 12 weeks

USD$ 165/week

13 – 24 weeks

USD$ 160/week

25 – 36 weeks

USD$ 155/week

36 weeks+

USD$ 150/week

เรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย General English (GE) - Premium General English (20 hours/week)

2 - 12 weeks

USD$ 400/week

13 – 24 weeks

USD$ 390/week

25 – 36 weeks

USD$ 380/week

36 weeks+

USD$ 370/week

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์