โปรโมชั่น เรียนภาษาอิตาเลียน ที่ประเทศอิตาลี Italian Course in Italy

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.mapsopensource.com/images/italy-map.gif

สมัครเรียนภาษาอิตาเลียนที่ประเทศอิตาลี วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอิตาเลียนที่ประเทศอิตาลี

สถาบันสอนภาษาอิตาเลียน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอิตาเลียนที่ประเทศอิตาลี
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus

ฟลอเร้นซ์ Florence อิตาลี Italy

กาลาเบรีย Calabria อิตาลี Italy


เรียนภาษาอิตาเลียนที่ประเทศอิตาลี Sprachcaffe Language Plus

ฟลอเร้นซ์ Florence อิตาลี Italy

กาลาเบรีย Calabria อิตาลี Italy

 

รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครเรียนทุกๆ 5 อาทิตย์ เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 อาทิตย์ เช่น 5+1, 7+1, 10+2, 14+2, 17+3, 20+4, 30+6, 40+8

 

เรียนภาษาอิตาเลียน

ฟลอเร้นซ์ Florence

กาลาเบรีย Calabria

1 - 8 weeks

9 weeks+

1 - 8 weeks

9 weeks+

Part-Time Course (10 lessons/week) 7.5 hours/week

-

-

€ 95

€ 65

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 150

€ 120

€ 140

€ 110

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

€ 240

€ 210

€ 210

€ 180

CILS Exam Preparation (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 150

-

-

-

One to One Course (5 days/week) 2 lessons daily

€ 370

€ 370

€ 300

€ 300

Italian Cool Tour (3 tours/week)

€ 60

-

-

-

Test Calabria Cooking Course (10 lessons/week) 3 afternoon/week

-

-

€ 140

-

Painting Course (10 lessons/week) 3 afternoon/week

-

-

€ 150

-

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอิตาเลียน น้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 days) สามารถเลือกเรียน Standard หรือ Intensive ได้ แต่จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอิตาเลียน มากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 days) จะต้องเลือกเรียน Intensive เท่่านั้น และจะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์