โปรโมชั่น เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี German Course in Germany

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://i.infopls.com/images/mgermany.gif

สมัครเรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนีวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://kapitel-zwei.de/wp-content/uploads/levelgrafik-v17-1201x882.jpg

สถาบันสอนภาษาเยอรมัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี
Special Promotion


isl Sprachschule

เอตตลิงเจน Ettlingen เยอรมันนี Germany

โคเบลนซ์ Koblenz เยอรมันนี Germany

พฟอร์ซไฮม์ Pforzheim เยอรมันนี Germany


เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี isl Sprachschule

เอตตลิงเจน Ettlingen เยอรมันนี Germany

โคเบลนซ์ Koblenz เยอรมันนี Germany

 

เรียนภาษาเยอรมัน สำหรับนักเรียนอายุ14 ปีขึ้นไป

แคมปัส เอตตลิงเจน Ettlingen, โคเบลนซ์ Koblenz

1 week

2 week

เรียนภาษาเยอรมัน 15 lessons/week (11.25 hrs/wks)
- ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว
- ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
- 1 กิจกรรมตอนบ่าย และ1 กิจกรรมในวันหยุด / 1 อาทิตย์

- รถรับ-ส่ง สถานีรถไฟ

€ 1,150

€ 2,180

เรียนภาษาเยอรมัน 20 lessons/week (15 hrs/wks)
- ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว
- ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
- 1 กิจกรรมตอนบ่าย และ1 กิจกรรมในวันหยุด / 1 อาทิตย์

- รถรับ-ส่ง สถานีรถไฟ

€1,380

€ 2,650

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 ธ.ค. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี isl Sprachschule

เอตตลิงเจน Ettlingen เยอรมันนี Germany

โคเบลนซ์ Koblenz เยอรมันนี Germany

พฟอร์ซไฮม์ Pforzheim เยอรมันนี Germany

 

เรียนภาษาเยอรมัน สำหรับนักเรียนอายุ18 ปีขึ้นไป

1 week+

Intensive Course (20 hours/week)

€ 125

Intensive Course (30 hours/week)

€ 180

TestDAF Exam Preparation (20 lessons/week)

€ 525 / 6 weeks

Preparation Course for entrance exam to Foundation Year (20 hours/week)

€ 720 / 6 weeks

German Pathway เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนต่อในระดัมหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาษาเยอรมันที่เยอรมันนี

B2 Package - Foundation Year (30 hours/week)

- เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบ ม. 6 ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

- ภาษาเยอรมัน 30 อาทิตย์ -> Foundation Year 12 เดือน -> ปริญญาตรี ปีที่ 1-3

€ 6,800 / 30 weeks / level

German Pathway เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนต่อในระดัมหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาษาเยอรมันที่เยอรมันนี

C1 Package - Direct Entry (30 hours/week)

- เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบ IB / A level ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

- เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบ ปริญญาตรี ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

€ 7,900 / 36 weeks / level

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 ธ.ค. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน น้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 days) สามารถเลือกเรียน 20 hours/week หรือ 30 hours/week ได้ แต่จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน มากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 days) จะต้องเลือกเรียน Intensive เท่่านั้น และจะต้องมีใบประกาศนียบัตร A1 และจะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 

นอกจากนี้ทาง isl Sprachschule มีบริการ German Pathways ให้กับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และโท ในหลักสูตรภาษาเยอรมัน ที่ เยอรมันนี โดยนักเรียนจะต้องสอบได้ระดับ A1 และลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน ในหลักสูตร B1 หรือ C1

สถาบันสอนภาษาเยอรมัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus

แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เยอรมันนี Germany

มิวนิค Munich เยอรมันนี Germany


เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมันนี Sprachcaffe Language Plus

แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เยอรมันนี Germany

มิวนิค Munich เยอรมันนี Germany

 

รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครเรียนทุกๆ 5 อาทิตย์ เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 อาทิตย์ เช่น 5+1, 7+1, 10+2, 14+2, 17+3, 20+4, 30+6, 40+8

 

เรียนภาษาเยอรมัน

แฟรงเฟิร์ต Frankfurt

มิวนิค Munich

1 - 8 weeks

9 weeks+

1 - 8 weeks

9 weeks+

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 140

€ 100

€ 160

€ 120

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

€ 210

€ 170

€ 230

€ 190

TestDAF Exam Preparation (20 lessons/week) 15 hours/week

-

€ 100

-

-

Standard Course / University Pathways (20 lessons/week) 15 hours/week

-

€ 100

-

€ 120

One to One Course (5 days/week) 2 lessons daily

€ 400

€ 400

€ 420

€ 420

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนไปเริ่มเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน น้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 days) สามารถเลือกเรียน Standard หรือ Intensive ได้ แต่จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน มากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 days) จะต้องเลือกเรียน Intensive เท่่านั้น และจะต้องมีใบประกาศนียบัตร A1 และจะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 

นอกจากนี้ทาง Sprachcaffe Language Plus แคมปัส แฟรงเฟิร์ต Frankfurt มีบริการ Pathways Germany ให้กับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และโท ในหลักสูตรภาษาเยอรมัน ที่ Ernst-Abbe-Hochschule Jena (University of Applied Sciences Jena) โดยนักเรียนจะต้องสอบได้ระดับ A1 และลงทะเบียนเรียนภาษาเยอรมัน อย่างน้อย 40 อาทิตย์ แล้วสอบให้ผ่านระดับ B2

 

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะต้องเรียน Bridging Course 1 ปี ก่อนไปเรียนปริญญาตรีอีก 3 ปี

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์