โปรโมชั่น เรียนภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส French Course in France

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ฝรั่งเศสวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
Special Promotion


ICI French Language School
Toulouse

France

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ฝรั่งเศส ICI French Language School
ตูลูส Toulouse
ฝรั่งเศส France

 

รับนักเรียนอายุ 18 ปี ขึ้นไป

 

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ฝรั่งเศส

French Intensive Course (17.5 hours / week) 4 weeks+

€ 450 / 4 weeks

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

- นักเรียนไทย สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่านักเรียน และจะต้องเรียนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์

 


สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
Special Promotion


Riviera French Institute
Cannes

Nice

France


เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ฝรั่งเศส Riviera French Institute
คานส์ Cannes
ฝรั่งเศส France

นีซ Nice ฝรั่งเศส France

 

รับนักเรียนอายุขั้นต่ำ 18 ปี

 

Short Term French Course

จำนวนอาทิตย์

General French Course

20 Lessons/week (15 hours)

Intensive French Course

30 Lessons/week (22.5 hours)

2 weeks

 € 719

 € 1,319

3 weeks

€1,029

€ 1,919

4 weeks

€ 1,289

€ 2,449

อาทิตย์ถัดไป

€ 299

€ 589

Long Term French Course - 20 Lessons/week (15 hours) - 3 weeks to 1 year

3 - 7 weeks

 € 259

8 - 12 weeks

€ 229

13 weeks+

€ 199

โปรโมชั่น หมดเขต 31 ธันวาคม 2559
- นักเรียนไทย สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่านักเรียน

 


สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus
ปารีส Paris ฝรั่งเศส France
นีซ Nice
ฝรั่งเศส France


เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ฝรั่งเศส Sprachcaffe Language Plus

ปารีส Paris ฝรั่งเศส France
นีซ Nice
ฝรั่งเศส France

 

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครเรียนทุกๆ 5 อาทิตย์ เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 อาทิตย์ เช่น 5+1, 7+1, 10+2, 14+2, 17+3, 20+4, 30+6, 40+8

 

เรียนภาษาฝรั่งเศส

1 - 8 weeks

9 weeks+

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

€ 170

€ 140

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

€ 260

€ 230

DELF Exam Preparation (20 lessons/week) 15 hours/week

-

€ 140

One to One Course (5 days/week) 2 lessons daily

€ 420

€ 420

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่านักเรียนก่อนไปเริ่มเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแบบ Standard Course หรือ Intensive Course ได้

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศสน้อยกว่า 3 เดือน (Short Term 90 วัน) จะต้องจองและชำระค่าที่พักให้ครบตามจำนวนวันที่ลงทะเบียนเรียน

- นักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 3 เดือน (Long Term Longer than 90 วัน) จะต้องจองและชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 3 เดือน

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์