โปรโมชั่น เรียนภาษาจีน ประเทศจีน Chinese Course in China

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

สมัครเรียนภาษาจีนที่จีนวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประเทศจีน

สถาบันสอนภาษาจีน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาจีน
Special Promotion


Sprachcaffe Language Plus
ปักกิ่ง Beijing จีน China

ภาษาจีนที่จีน Sprachcaffe Language Plus
ปักกิ่ง Beijing จีน China

 

รับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป

 

เรียนภาษาจีน

1 - 4 weeks

Standard Course (20 lessons/week) 15 hours/week

USD$230

Intensive Course (30 lessons/week) 22.5 hours/week

USD$370

Painting and Taichi Course (10 lessons/week)

USD$250

Chinese Cool Tour (3 tours/week)

USD$60

หมายเหตุ

- รับสมัครนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

- หมดเขตโปรโมชั่น 30 พ.ย. 2559

- นักเรียนไทยสามารถลงเรียนระยะสั้นไม่เกิน 4 อาทิตย์ โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้

- เริ่มเรียนตามวันที่สถาบันกำหนด โปรเช็ควันเริ่มเรียนก่อนสมัครเรียน

 

 


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์