โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ แคนาดา English Course in Canada

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษในประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษแคนาดา
Special English Language Course Promotion


ILAC - International Language Academy of Canada
Toronto
Vancouver

เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา ILAC
โตรอนโต Toronto แวนคูเวอร์ Vancouver
แคนาดา Canada


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

General English / Cambridge (FCE & CAE) /
TOEFL Preparation / IELTS Preparation /
Business English / The Academic English Program

Intensive
30 lessons/week
22.5 hours/week

Power English
38 lessons/week
28.5 hours/week

1 - 10 weeks

CAD$ 259 /week

CAD$ 297 /week

11 - 21 weeks

CAD$ 248 /week

CAD$ 289 /week

22 - 32 weeks

CAD$ 233 /week

CAD$ 274 /week

33 - 43 weeks

CAD$ 225 /week

CAD$ 267 /week

44+ weeks

CAD$ 218 /week

CAD$ 259 /week

โปรโมชั่น หมดเขต  31 มีนาคม 2560

 

* โปรแกรม University Pathway มีระยะตั้งแต่ 8 – 24 สัปดาห์ เพื่อเชื่อมต่อสู่มหาวิทยาลัย  ในระดับปริญญาตรี โท หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาโท โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน และระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ


 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษแคนาดา
Special English Language Course Promotion


ilsc Language Schools
Toronto
Vancouver
Montreal

เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา ilsc
โตรอนโต Toronto แวนคูเวอร์ Vancouver มอนทรีออล Montreal


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

Weeks

Toronto, Vancouver & Montreal Campus

English Intensive
30 lessons (35 hours/week)

Monday – Thursday (9:00am to 4:00pm), Friday (9:00am to 12:00pm)

4 - 11 weeks

CAD$ 300 /week

12 - 23 weeks

CAD$ 290 /week

24 - 31 weeks

CAD$ 275 /week

32 - 35 weeks

CAD$ 260 /week

36 - 47 weeks

CAD$ 250 /week

48+ weeks

CAD$ 240 /week

English Full Time
24 lessons (20 hours/week)

Monday – Thursday (9:00am to 2:30pm), Friday (9:00am to 12:00pm)

4 - 11 weeks

CAD$ 260 /week

12 - 23 weeks

CAD$ 250 /week

24 - 31 weeks

CAD$ 240 /week

32 - 35 weeks

CAD$ 235 /week

36 - 47 weeks

CAD$ 230 /week

48+ weeks

CAD$ 220 /week

โปรโมชั่น หมดเขต  31 มีนาคม 2560
- พิเศษ ฟรีค่าสมัครเรียน CAD$ 150 เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 12 อาทิตย์ เป็นต้นไป

 

* โปรแกรม University Pathway มีระยะตั้งแต่ 8 – 24 สัปดาห์ เพื่อเชื่อมต่อสู่มหาวิทยาลัย  ในระดับปริญญาตรี โท หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาโท โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน และระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

 

สถาบัน
Institution

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษแคนาดา
Special English Language Course Promotion


St. George International College (SGIC)
Toronto
Vancouver

เรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา St. George International College (SGIC)
โตรอนโต Toronto แวนคูเวอร์ Vancouver


รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

Full-Time Intensive English or Diploma Programs - Extra! Free Conversation classes 2 hrs/ week
Monday- Friday : 25 hrs/ week

4 weeks

CAD$ 1,078

8 weeks

CAD$ 2,156

12 weeks

CAD$ 3,150

16 weeks

CAD$ 4,088

20 weeks

CAD$ 5,110

24 weeks

CAD$ 5,964

28 weeks

CAD$ 6,958

32 weeks

CAD$ 7,728

36 weeks

CAD$ 8,694

40 weeks

CAD$ 9,660

44 weeks

CAD$ 10,626

48 weeks

CAD$ 11,592

University & College Pathway Program - Extra! Free Conversation classes 2 hrs/ week
Monday- Friday : 25 hrs/ week

12 weeks

CAD$ 3,550

University & College Pathway Guarantee - Extra! Free Conversation classes 2 hrs/ week
Monday- Friday : 25 hrs/ week - Study up to 48 weeks

24-48 weeks

CAD$ 9,500

โปรโมชั่น หมดเขต  31 มีนาคม 2560

 

* โปรแกรม University Pathway มีระยะตั้งแต่ 8 – 24 สัปดาห์ เพื่อเชื่อมต่อสู่มหาวิทยาลัย  ในระดับปริญญาตรี โท หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาโท โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน และระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์