เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล เยอรมันนี Study High School in Germany

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://i.infopls.com/images/mgermany.gif

ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันนี

 

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://mavoieproeurope.onisep.fr/en/files/2012/11/allemagne_en.jpg

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมันนี 1 ปี

 

เปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนแลกเปลี่ยน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลที่ประเทศเยอรมันนี ระยะเวลา 1 ปี

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ประเภท สหศึกษา การเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน

รับสมัครนักเรียนอายุ

13 - 17 ปี

ระยะเวลาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน

1 ปี การศึกษา (เริ่มเรียนเดือน กันยายน - จบปีการศึกษาเดือน สิงหาคม ในปีถัดไป)

เมือง

 

เมืองเอตตลิงเจน Ettlingen ห่างจากเมือง แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เพียง 1.45 ชั่วโมง

 

เมืองโคเบลนซ์ Koblenz ห่างจากเมือง แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เพียง 1.20 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

€ 16,300 ต่อ 1 ปีการศึกษา (46 อาทิตย์) ค่าใช้จ่ายรวม

- ค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน

- ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

- ค่ารถ รับ - ส่ง สนามบินนานาชาติ แฟรงเฟิร์ต Frankfurt

- เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแล

- ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่

 

ไม่รวม

- ค่าพาสปอร์ต

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าตรวจสุขภาพ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เป็นต้น

การสมัครเรียน

- เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
- กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าสมัครเรียน

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์