เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล เยอรมันนี Study High School in Germany

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://i.infopls.com/images/mgermany.gif

ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันนี

 

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://mavoieproeurope.onisep.fr/en/files/2012/11/allemagne_en.jpg

 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ไฮสคูล ในเยอรมันนี

โรงเรียน

Stift Neuzelle*

Villa Elisabeth*

Gymnasium Panketal**

Landheim Schondorf*

Insel Scharfenberg*

เมือง

Neuzelle
ห่างจาก Berlin 2 ชั่วโมง

Wildau
ห่างจาก Berlin 50 นาที

Berlin

Schondorf am Ammersee
ห่างจาก Munich 35 กิโลเมตร

Berlin

ประเภท

เอกชน

เอกชน

เอกชน

เอกชน

รัฐบาล

ที่พัก

ประจำ

ประจำ

โฮมสเตย์

ประจำ

ประจำ

จำนวนนักเรียน

490 คน
มีนักเรียนอยู่หอพัก 55 คน
และมีนักเรียนต่างชาติราว 10%

250 คน
มีนักเรียนอยู่หอพัก 40 คน
และมีนักเรียนต่างชาติราว 10%

240 คน

250 คน
มีนักเรียนอยู่หอพัก 125 คน
และมีนักเรียนต่างชาติราว 20%

460 คน
มีนักเรียนอยู่หอพัก 70 คน
และมีนักเรียนต่างชาติราว 5%

รับนักเรียนอายุขั้นต่ำ

13 ปี

13 ปี

14 ปี

14 ปี

16 ปี

ผลคะแนน German Level

B1

B2

B1

B2

C1

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ปี 2018
***

26.890 € per year

24.450 € per year

15.400 € per year

39.400 € per year

11.900 € per year

เปิดเทอม

ส.ค หรือ ก.พ

ส.ค หรือ ก.พ

ส.ค/ก.ย.

ส.ค หรือ ก.พ

ส.ค/ก.ย.

การสมัครเรียน

- เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
- กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าสมัครเรียน 24,000 บาท (ค่าสมัครเรียนไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม)

 

* เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแพลนเรียนต่อระยะยาวจนจบการศึกษา Grade 12
** เหมาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีเท่านั้น

** สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนใน Berlin มีเรียนภาษาเยอรมันฟรี 3 บทเรียน ต่อ อาทิตย์ ในช่วงบ่ายที่สถาบันสอนภาษา + ฟรีทริปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 2 ครั้ง + Christmas dinner + BBQ in Summer

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ รวม

+ Starter Weekend in Berlin

+ ค่าสมัครเรียน

+ ค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน หรือ ค่าหอพัก

+ ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

+ ค่ารถไปรับสนามบิน ไปส่งยังที่พัก

+ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแล

 

 

ไม่รวม

- ค่าพาสปอร์ต

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าตรวจสุขภาพ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่

เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมันนี 1 ปี

 

เปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนแลกเปลี่ยน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลที่ประเทศเยอรมันนี ระยะเวลา 1 ปี

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ประเภท สหศึกษา การเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน

รับสมัครนักเรียนอายุ

13 - 17 ปี

ระยะเวลาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน

1 ปี การศึกษา (เริ่มเรียนเดือน กันยายน - จบปีการศึกษาเดือน สิงหาคม ในปีถัดไป)

เมือง

 

เมืองเอตตลิงเจน Ettlingen ห่างจากเมือง แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เพียง 1.45 ชั่วโมง

 

เมืองโคเบลนซ์ Koblenz ห่างจากเมือง แฟรงเฟิร์ต Frankfurt เพียง 1.20 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย ปี 2017

€ 16,300 ต่อ 1 ปีการศึกษา (46 อาทิตย์) ค่าใช้จ่ายรวม

- ค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน

- ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

- ค่ารถ รับ - ส่ง สนามบินนานาชาติ แฟรงเฟิร์ต Frankfurt

- เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแล

- ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่

 

ไม่รวม

- ค่าพาสปอร์ต

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าตรวจสุขภาพ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เป็นต้น

การสมัครเรียน

- เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
- กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าสมัครเรียน

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์