เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล ฝรั่งเศส Study High School in France

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

 

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนไฮสคูล มัธยมศึกษา ที่ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อโรงเรียน

Saint Denis International School

เมือง

Loches ห่างจาก Paris ประมาณ 3 ชั่วโมง 

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนไฮสคูลเอกชนในเ ครือคาธอลิค โดยใช้หลักสูตร French ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1858 ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็ สมัครเรียนได้ค่ะ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 8.00-17.00 น. และเรียนประมาณ 10 วิชาต่อเทอม  มีนักเรียนทั้งหมด 700 คน และมันักเรียนต่างชาติประมา ณ 50 คน แต่ไม่มีนักเรียนไทย (ปี 2018) โดยอยู่หอพัก (Boarding) 5 วัน และอยู่โฮมสเตย์ 2 วัน (ทางโรงเรียนจัดหาโฮมสเตย์ช าวฝรั่งเศสให้) 

รับสมัครนักเรียนอายุ

12 - 17 ปี

เทอมการศึกษา

1 ปี มี 3 เทอม
- Autumn: September
- Spring: January
- Summer: April


เทอมหลักคือ September แต่นักเรียนใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือนค่ะ แต่ควรจะทำเรื่องสมัครเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนค่ะ

ที่พัก

หอพักพร้อมอาหาร  และโฮมสเตย์ในวันหยุด 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ปี 2018

ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเรียนรวมหอพักพร้อมอาหาร  และโฮมสเตย์ในวันหยุด จำนวน 10 เดือน

โปรแกรม

Programme A

Programme B

Programme C

Programme D

ค่าใช้จ่าย

28,380 €
หรือประมาณ 1,100,000 บาท

21,630 €
หรือประมาณ 850,000 บาท

17,795 €
หรือประมาณ 700,000 บาท

2,700 €
หรือประมาณ 110,000 บาท

รายละเอียด

It includes F.L.E (intensive French - 25 h a week)
+ partial and progressive integration into mainstream French classes
เหมาะสำหรับนักเรียนที่
ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

It includes F.L.E. (semi-intensive French - 7h30 a week ) + rapid integration into mainstream French classes
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่าน  Programme A แล้ว

French for Literature (3 h a week), rapid integration into mainstream French classes
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่าน  Programme B แล้ว

Optional programme in English (advanced level required).
Subjects taught in English by certified teachers, within our European or International Sections (History, Geography, Intensive English, English Literature)
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้อง การเสริมภาษาอังกฤษจากโปรแกรม A, B หรือ C

 

การสมัครเรียน

- ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 48,500 บาท (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
- สำเนาพาสปอร์ต
- ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 3 ปีย้อนหลัง
- English Placement Test และ Skype Interview

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์