เรียนปริญญาตรี โท เอก ไทย Study Degree in Thailand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor, Master , PhD ในประเทศไทย

The Regent’s International College (RIC) หรือ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ในเครือโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทย ที่ได้รับสิทธิ์และอำนาจจากบอร์ดการศึกษาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร (Edexcel) ให้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร BTEC HNDs ปริญญาตรี 3 ปีดีกรีเมืองนอก โดยเรียนในประเทศไทย 2 ปีและต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษหรืออีกหลากหลายทางเลือกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วโลกที่ผู้เรียนสามารถเลือกไปเรียนต่อได้

3 ปีปริญญาตรี จากประเทศอังกฤษ
2 ปี ในไทย และต่อปีสุดท้าย ณ ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง มาเลเซีย

 

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร BTEC HNDs ปริญญาตรี 3 ปีดีกรีเมืองนอก โดยเรียนในประเทศไทย 2 ปีและต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษหรืออีกหลากหลายทางเลือกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วโลก ที่ผู้เรียนสามารถเลือกไปเรียนต่อได้

การเรียนในประเทศไทยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี โดยแต่ละปีแบ่งออกเป็น 3 เทอม ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงานไปพร้อมกันและลงมือฝึกปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาในเทอมที่ 3 ของปีที่ 1 และ 2 ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ โดยตรง เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในประเทศไทย ผู้เรียนของเราจะได้รับวุฒิ Higher National Diploma (HND) จากบอร์ดการศึกษาของอังกฤษ (Edexcel) และในปีสุดท้ายของการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้รับวุฒิปริญญาตรีจากทางมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อโดยตรง แต่ทั้งนี้เกณฑ์การรับสมัคร และระยะเวลาในการศึกษาต่อ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นผู้กำหนด

 

คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะบริหารธุรกิจ    
2. คณะการจัดการการโรงแรม              
3. คณะการจัดการการท่องเที่ยว     
4. คณะศิลปะการแสดง 
5. คณะการดนตรี 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบการศึกษาอย่างน้อย ม. 3

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► นัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสมัครเรียน

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับเข้าศึกษาต่อ

 

Universities - USA

Universities - UK

University at Buffalo,
The State University of New York

Anglia Ruskin University

Liverpool John Moores University

University of Denver

University of Bedfordshire

London Metropolitan University

West Texas A&M University

University College Birmingham

London South Bank University

University of Tempa

The University of Bolton

Middlesex University

St Catherine University

Bath Spa University

Manchester Metropolitan University

East Carolina University

Bradford College

University of Northampton

Hawaii Pacific University

Bradford University

Nottingham University

Iowa Sate University

University of Brighton

Oxford Brookes University

Universities - Canada

Buckinghamshire New University

University of Plymouth

Dalhousie University

Coventry University

University of Portsmouth

Mount Saint Vincent University

Canterbury Christ Church University

Staffordshire University

Laurentian University

University of Central Lancashire

University of Surrey

Universities - Australia

University of Derby

Swansea Metropolitan University

Curtain University, Sydney

De Montfort University

Southampton Solent University

Edith Cowan University

University of Glamorgan

St Patrick's College

Murdoch University

University of Gloucestershire

University of Teesside

University of New England (NSW)

University of Greenwich

University of Westminister

Queensland University of Technology

Guildhall College (UEL)

University of the West of England, Bristol

University of South Australia

Harper Adams University College

University of Wolverhampton

University of Technology, Sydney

University of Hertfordshire

University of Worcester

University of Western Australia

University of Huddersfield

University of Wales Institute

Universities - New Zealand

University of Kent

University of Wales, Newport

University of Canterbury

University of Lincoln

 

University of Otago

Universities - Hong Kong

Universities - Malaysia

 

Hong Kong Polytechnic University

Help University College, Kuala Lumpur

 

Universities - Germany

Universities - France

 

Saxion University

Parson Paris School of Art and Design


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

The Regent’s International College (RIC) หรือ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ในเครือโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทย ที่ได้รับสิทธิ์และอำนาจจากบอร์ดการศึกษาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร (Edexcel) ให้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร BTEC HNDs ปริญญาตรี 3 ปีดีกรีเมืองนอก โดยเรียนในประเทศไทย 2 ปีและต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษหรืออีกหลากหลายทางเลือกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วโลกที่ผู้เรียนสามารถเลือกไปเรียนต่อได้

หลักสูตรการเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และสังคมศาสตร์ (เรียกว่ากลุ่มวิชา EMFSS) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพโดย โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่ง ลอนดอน (London School of Economics and Political Science – LSE)

โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรหลัก คือ 

 

หลักสูตร

จุดเด่นที่น่าสนใจคือ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

หลักสูตรเตรียมพื้นฐานฟาวเดชั่น (International Foundation Programme - IFP) 1 ปี เปิดสอนในวิชา

 

- Mathematics and Statistics
- Economics
- International Relations
- Politics
- Social Psychology
- Sociology
- Pure Mathematics

เมื่อเรียนจบในหลักสูตร IFP นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครตรงไปที่ LSE แคมปัส ลอนดอนได้ (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกรด และการพิจารณาที่ London) หรือสามารถนำใบประกาศที่ได้  ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ทั่วโลก

- อายุ 17 ปีขึ้นไป
- เรียนจบเทียบเท่า ม.6 หรือ IGCSE/GCE 'O' Level ที่เรียนอย่างน้อย 4 วิชาและได้เกรด C ขึ้นไป
- มี IELTS 5.5 ขึ้นไป แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0

ปริญญาตรี 3 ปี ในสาขาวิชา 

- BSc Accouting & Finance 
- BSc Banking & Finance 
- BSc Business & Management
- BSc Economics & Management

1. นักเรียนเริ่มเรียนในปีที่ 1 ณ Regent International College แคมปัสกรุงเทพ และไปเรียนต่อในปีที่ 2 ที่ LSE, UK ได้ แต่จะต้องกลับมาเรียนต่อปีที่ 3 ที่กรุงเทพ หรือ สิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง ก้ได้

2. นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตไ ปเรียนที่แคมปัส สิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง ได้ตลอดเวลา

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียน และ ความเป็นอยู่

4. เมื่อนักเรียนจบการศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาจาก University of London (UOL) ที่มีศักดิ์และศรีเทียบเท่า กันทุกประการ กับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่  LSE ในประเทศอังกฤษ

- อายุ 17 ปีขึ้นไป
- เรียนจบเทียบเท่า ม.6 หรือ IGCSE/GCE 'O' Level ที่เรียนวิชา Mathematics ที่ได้เกรด C ขึ้นไป
- มี IELTS 6.0 ขึ้นไป แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์