เรียนปริญญาตรี โท เอก สวีเดน Study Degree in Sweden

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.news-articles.org/maps/sweden-924.jpg

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhD ประเทศสวีเดน


สวีเดนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในโซนยุโรปที่มีระบบการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ สวีเดนใช้ภาษาสวีดิชเป็นภาษาราชการ แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในภาษาที่นิยมใช้กันในประเทศ

 

Lund University, Sweden เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาล ในเมือง Lund ประเทศ Sweden ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1666 ติดอันดับ Top 70 จาก QS World Rankings 2015


Lund University, Sweden ร่วมมือกับ Cambridge Education Group เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาโท (Pre-Master's Preparation Programme - PMPP) เมื่อจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ Lund University, Sweden

 

หลักสูตร

เตรียมความพร้อมปริญญาโท (Pre-Master's Preparation Programme - PMPP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะและสาขาวิชา

Pre-Master's Preparation Programme (PMPP) in Engineering

Pre-Master's Preparation Programme (PMPP) in Science

- MSc Architecture

- MSc Biotechnology

- MSc Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation

- MSc Embedded Electronics Engineering

- MSc Energy-efficient and Environmental Building Design

- MSc Food Technology and Nutrition

- MFA Industrial Design

- MSc Logistics and Supply Chain Management

- MSc Sustainable Urban Design

- MSc Water Resources Engineering

- MSc Wireless Communication

- MSc Astrophysics

- MSc Atmospheric sciences and biogeochemical cycles

- MSc Bioinformatics

- MSc Biology, animal ecology

- MSc Biology, aquatic ecology

- MSc Biology, conservation biology

- MSc Biology, general

- MSc Biology, plant science

- MSc Chemistry

- MSc Geo-information science and earth observation for environmental modelling and management

- MSc Geographical information systems

- MSc Geology

- MSc Geomatics

- MSc Mathematical statistics

- MSc Mathematics

- MSc Molecular biology, medical biology

- MSc Molecular biology, microbiology

- MSc Molecular biology, molecular genetics and biotechnology

- MSc Organizing molecular matter

- MSc Physical geography and ecosystem analysis

- MSc Physics, general

- MSc Physics, materials science

- MSc Physics, nanoscience

- MSc Physics, particle physics

- MSc Physics, photonics

- MSc Physics, theoretical physics

- MSc Protein science

- MSc Synchrotron radiation based science

 

การสมัครเรียน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 เรียน Pre-Master's Preparation Programme (PMPP) 3 เทอม
- มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 เรียน Pre-Master's Preparation Programme (PMPP) 2 เทอม

ช่วงเวลาเรียน

September, January, March ของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

- ค่าเรียน Pre-Master's Preparation Programme (PMPP) เริ่มที่ €11,000 ต่อ หลักสูตร
- ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เริ่มที่ €860 ต่อ เดือน
- ค่าเรียนปริญญาโท ที่ Lund University, Sweden เริ่มที่ €10,500 ต่อ ปี


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์