เรียนปริญญาตรี โท เอก โปแลนด์ Study Degree in Poland

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.hotels-europe.com/info-countries/poland/Poland.jpg

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhD ในโปแลนด์


Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน ในกรุง Warsaw ประเทศโปแลนด์ มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 7,900 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 2,000 คน และมีนักศึกษาจากประเทศไทย 3 คน 

ถ้าน้องๆ กำลังมองหาที่เรียนในโซนยุโ รป หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค่าเล่าเรียนไม่แพง Education Seeds ขอแนะนำประเทศโปแลนด์ (Poland) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ น้องๆ ค่ะ

โปแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสวยงาม ในแบบสถาปัตกรรมยุโรป และด้วยสิทธิพิเศษของวีซ่านักเรียนเชงเก้น นักเรียนที่เลือกเรียนในโปแลนด์ สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชม/ อาทิตย์ในช่วงเปิดเทอม และ ไม่จำกัดระยะเวลาในช่วงปิดเทอม นักเรียนยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในยุโรปได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสหางานทำ ในประเทศโปแลนด์ หลังเรียนจบอีกด้วย (ได้วีซ่าเพิ่มอีก 1 ปี หลังจากเรียนจบ ปริญญาตรี หรือ โท)

Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน ในกรุง Warsaw ประเทศโปแลนด์ มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 7,900 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 2,000 คน และมีนักศึกษาจากประเทศไทย 3 คน 

 

หลักสูตร

ปริญญาตรี 3 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท 2 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Summer Language Courses

(Polish OR English)

คณะและสาขาวิชา

- Economics
- Finance and Accounting
- International Relations
- Management
- Journalism and Social Communication
- English Philology
- Spanish Philology
- Turkish Philology
- Civil engineering
- Computer Engineering
- Architecture
- Graphic design 
- Tourism and recreation

- Economics
- Finance and Accounting
- International Relations
- Management
- English Philology
- Graphic design
- Tourism and recreation

ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ หรือ โปลิช ในช่วงปิดเทอม

5 July – 27 September 2016

แบบ 4 อาทิตย์ (ค่าเรียน €250),

8 อาทิตย์ (ค่าเรียน €450),

12 อาทิตย์ (ค่าเรียน €625)

การสมัครเรียน

Vistula University

+ จบเทียบเท่า ม.6
+ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลกสูตรภาษ าอังกฤษ 1 ปี ที่ Vistula University ก่อนได้

+ จบปริญญาตรี
+ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลกสูตรภาษ าอังกฤษ 1 ปี ที่ Vistula University ก่อนได้

 

ช่วงเวลารับสมัคร

เทอม Fall กันยายน : รับสมัครช่วง April - May

เทอม Spring มีนาคม : รับสมัครช่วง September - November

ค่าใช้จ่าย

- ค่าเล่าเรียน ปีละ ประมาณ €3,500-4,500 (140,000-180,000 บาท) ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา โดยค่าเรียนสามารถชำระแบบรายปี หรือ รายเทอมได้ 
- ค่าที่พักและอาหาร เดือนละ ประมาณ 15,000-25,000 บาท


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์