เรียนปริญญาตรี โท เอก เนเธอร์แลนด์ Study Degree in Netherlands

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.internationalstudents.nl/wp-content/uploads/2008/02/netherlands_map_large.png

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhD ประเทศเนเธอร์แลนด์


เนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ติดอันดับ 7 ของโลก โดย Universitas 21

 

เนเธอร์แลนด์ใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในภาษาที่นิยมใช้กันในประเทศ

 

University of Amsterdam เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาล ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1632 ติดอันดับ Top 60 ของโลก และ Top 30 ของมหาวิทยาลัยในยุโรป จาก The Times Higher (THE) World University Ranking 2015-2016

University of Amsterdam ร่วมมือกับ Cambridge Education Group เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Undergraduate Foundation Programme - UFP) เมื่อจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ University of Amsterdam เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ที่ University of Amsterdam นักเรียนมีโอกาสในการหางานทำต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

หลักสูตร

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Undergraduate Foundation Programme - UFP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะและสาขาวิชา

Undergraduate Foundation Programme - UFP เรียน 3 เทอม รับคะแนน IELTS 5.0

► BSc Economics and Business
► BSc Econometrics and Operations Research
► BSc Actuarial Science

 

Undergraduate Foundation Programme - UFP เรียน 3 เทอม รับคะแนน IELTS 5.5
► BSc PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics)

การสมัครเรียน

- จบการศึกษาเทียบเท่า ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ อายุ 17+ ปี
- มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0-5.5
- ผ่านการทดสอบวิชาเลข ONCAMPUS Amsterdam Mathematics Entry Test
- Interview, Motivational letter and CV

ช่วงเวลาเรียน

September, January, March, June ของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

- ค่าเรียน Undergraduate Foundation Programme - UFP เริ่มที่ €16,500 ต่อ หลักสูตร 
- ค่าหอพัก เริ่มที่ €300 ต่อ เดือน
- ค่าเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-3 ที่ University of Amsterdam เริ่มที่ €9,000 ต่อ ปี


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseedsเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ติดอันดับ 7 ของโลก โดย Universitas 21

 

เนเธอร์แลนด์ใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในภาษาที่นิยมใช้กันในประเทศ

 

International Study Centres (ISC) สถาบันในเครือของ Study Group เปิดเปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (International Foundation Year) และ หลักสูตรเตรียมปริญญาโท (English Pre-Masters)

International Study Centres (ISC) สถาบันในเครือของ Study Group เปิดเปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (International Foundation Year) และ หลักสูตรเตรียมปริญญาโท (English Pre-Masters) เมื่อเรียนจบปริญญา นักเรียนมีโอกาสในการขอวีซ่าทำงาน 12 เดือน เพื่อหางานทำต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

University of Groningenมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Groningen เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ University of Groningen แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง University of Groningen ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - University of Groningen

 

► BSc International Business
► BSc Economics and Business Economics
► BSc Econometrics and Operations Research

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - University of Groningen สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ University of Groningen

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย แคมปัส ISC Groningen

International Foundation Year in Science and Technology  - University of Groningen

 

► BSc Applied Mathematics
► BSc Applied Physics
► BSc Artificial Intelligence
► BSc Astronomy
► BSc Chemical Engineering
► BSc Chemistry
► BSc Computing Science
► BSc Industrial Engineering and Management
► BSc Mathematics
► BSc Physics

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Science and Technology  - University of Groningen สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ University of Groningen

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาโท

English Pre-Masters  - University of Groningen

 

► MSc in Business Administration
► MSc in Economics
► MSc in Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies
► MSc in Finance
► MSc in Human Resource Management
► MSC in International Business and Management
► MSc in International Economics & Business
► MSc in International Financial Management
► MSc in Marketing
► MSc in Supply Chain Management
► MSc in Technology & Operations Management

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร English Pre-Masters  - University of Groningen สามารถเรียนต่อปริญญาโทต่อ ได้ที่ University of Groningen

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €14,640 / 3 terms

 

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► IELTS 5.5 (minimum 5.5 in writing, no other sub scores below 5.0) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €9,760 / 2 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

The Hague University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Hague เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ The Hague University of Applied Sciences แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง The Hague University of Applied Sciences ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - The Hague University of Applied Sciences

 

► BA International Business & Management Studies (3 years)
► BA International Financial Control and Management (3 years)

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - The Hague University of Applied Sciences สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ The Hague University of Applied Sciences

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Science and Technology  - The Hague University of Applied Sciences

 

► BA Process and Food Technology (3 years)
► BEng Industrial Design Engineering (3 years)

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Science and Technology  - The Hague University of Applied Sciences สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ The Hague University of Applied Sciences

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Hanze University of Applied Sciences (UAS) มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Groningen เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Hanze University of Applied Sciences (UAS) แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Hanze University of Applied Sciences (UAS) ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - Hanze University of Applied Sciences (UAS)

 

► BA International Business & Management Studies

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - Hanze University of Applied Sciences (UAS) สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ Hanze University of Applied Sciences (UAS)

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Nyenrode Business Universiteit มหาวิทยาลัยของเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Breukelen เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Nyenrode Business Universiteit แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Nyenrode Business Universiteit ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาโท

English Pre-Masters  - Nyenrode Business Universiteit

 

► MSc in Management
► MBA

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร English Pre-Masters  - Nyenrode Business Universiteit สามารถเรียนต่อปริญญาโทต่อ ได้ที่ Nyenrode Business Universiteit

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €14,640 / 3 terms

 

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► IELTS 5.5 (minimum 5.5 in writing, no other sub scores below 5.0) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €9,760 / 2 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Tilburg University มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Tilburg เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Tilburg University แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Tilburg University ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - Tilburg University

 

► BSc International Business Administration
► BSc Economics

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - Tilburg University สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ Tilburg University

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

University of Twente มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Enschede เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ University of Twente แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง University of Twente ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - University of Twente

 

► BSc International Business Administration
► BSc Creative Technology

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - University of Twente สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ University of Twente

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Science and Technology  - University of Twente

 

► BSc Advanced Technology
► BSc Creative Technology
► BSc Electrical Engineering
► BSc Technical Computer Science
► BSc Industrial Design
► BSc Business & IT
► BSc Industrial and Applied Mathematics

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Science and Technology  - University of Twente สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ University of Twente

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Vrije Universiteit Amsterdam มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Amsterdam เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Vrije Universiteit Amsterdam แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Vrije Universiteit Amsterdam ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - Vrije Universiteit Amsterdam

 

► BSc Business Analytics
► BSc International Business Administration

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - Vrije Universiteit Amsterdam สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ Vrije Universiteit Amsterdam

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Science and Technology  - Vrije Universiteit Amsterdam

 

► BSc Computer Science

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Science and Technology  - Vrije Universiteit Amsterdam สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ Vrije Universiteit Amsterdam

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Wageningen University มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Amsterdam เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Wageningen University แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Wageningen University ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาโท

English Pre-Masters  - Wageningen University

 

► MSc in Animal Sciences
► MSc in Applied Communication Science
► MSc in Aquaculture and Marine Resource

► Management
► MSc in Bioinformatics
► MSc in Biology
► MSC in Biosystems Engineering
► MSc in Biotechnology
► MSc in Climate Studies
► MSc in Development and Rural Innovation
► MSc in Earth and Environment
► MSc in Environmental Sciences
► MSc in Food Quality Management
► MSc in Food Safety
► MSc in Food Technology
► MSc in Forest and Nature Conservation
► MSc in Geographical Information Management and Applications
► MSc in Geo-Information Science
► MSc in Health and Society (specialisation)
► MSc in International Development Studies
► MSc in International Land and Water Management
► Msc in Landscape Architecture and Planning
► MSc in Leisure, Tourism and Environment
► MSc in Management, Economics and Consumer Studies
► MSc in Molecular Life Sciences
► MSc in Nutrition and Health
► MSc in Organic Agriculture
► MSc in Plant Biotechnology
► MSc in Plant Sciences
► MSc in Sensory Science (specialisation)
► MSc in Urban Environmental Management
► MSc in Water Technology

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร English Pre-Masters  - Wageningen University สามารถเรียนต่อปริญญาโทต่อ ได้ที่ Wageningen University

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €14,640 / 3 terms

 

► จบการศึกษาปริญญาตรี

► IELTS 5.5 (minimum 5.5 in writing, no other sub scores below 5.0) or above (or equivalent qualification)

► 2016/17 Tuition fee: €9,760 / 2 terms

มหาวิทยาลัยอังกฤษ University Holland

หลักสูตร ณ แคมปัส ISC Amterdams

การสมัครเรียน

 

Wittenborg University Amsterdam มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของอังกฤษ ตั้งอยู่ที่เมือง Amsterdam เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา

 

นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ Wittenborg University Amsterdam แต่ยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง สามารถสมัครเรียนที่ ISC เพื่อ pathway ไปยัง Wittenborg University Amsterdam ได้ค่ะ

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

International Foundation Year in Business and Management  - Wittenborg University Amsterdam

 

► BBA International Business Administration in Entrepreneurship & Small Business (3 years)

 

* เมื่อเรียนจบหลักสูตร International Foundation Year in Business and Management  - Wittenborg University Amsterdam สามารถเรียนต่อ Year 1 ต่อ ได้ที่ Wittenborg University Amsterdam

► จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม. 6

► อายุ 17 ปีขึ้นไป

► คะแนน IELTS 5.0 (minimum 5.0 in writing, no other sub scores below 4.5) or above (or equivalent qualification)

2016/17 Tuition fee: €16,480 / 3 terms


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์