เรียนปริญญาตรี โท เอก เกาหลี Study Degree in Korea

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.sitesatlas.com/Maps/Maps/skr-pol.gif

เรียนต่อในหลักสูตร ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhD ในเกาหลี

ข้อดีของการไปเรียนที่เกาหลี

 

 • ระบบการศึกษาของเกาหลี ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ

 • ค่าเล่าเรียนที่เกาหลี ไม่สูงมากนัก ประมาณ USD$ 7,500 ต่อปี หรือประมาณ 270,000 บาท

 • มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทีมีผลการเรียนดี

 • มีโอกาสได้ทำงานพิเศษในระหว่างเรียนที่เกาหลี ประมาณ USD$ 800 ต่อเดือน หรือประมาณ 28,000 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษาเกาหลีด้วย

 • อาจจะมีโอกาสได้ทำงานในเกาหลี หลังจบการศึกษา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา คุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถด้านภาษาเกาหลีด้วย

 

 

รายละเอียด

ภาษาเกาหลี ที่ เกาหลี

ปริญญาตรี เกาหลี

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เกาหลี

เทอมการศึกษา

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

 • เทอม Fall กันยายน : ปิดรับสมัครเดือน มิถุนยน

 • เทอม Spring มีนาคม : ปิดรับสมัครเดือน พฤศจิกายน

 • เทอม Fall กันยายน : ปิดรับสมัครเดือน มิถุนยน

 • เทอม Spring มีนาคม : ปิดรับสมัครเดือน พฤศจิกายน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ

ต่อ 1 ปีการศึกษา

USD$ 5,000

ประมาณ 175,000 บาท

USD$ 7,000 - 8,000

ประมาณ 245,000 - 280,000 บาท

USD$ 8,000-9,000

ประมาณ 280,000 - 315,000 บาท

ค่าหอพัก โดยประมาณ

ต่อ 1 ปีการศึกษา

USD$ 2,000 - 3,000

ประมาณ 70,000 - 110,000 บาท

USD$ 2,000 - 3,000

ประมาณ 70,000 - 110,000 บาท

USD$ 2,000 - 3,000

ประมาณ 70,000 - 110,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยประมาณ

ต่อ 1 ปีการศึกษา

USD$ 2,500 - 3,600

ประมาณ 88,000 - 126,000 บาท

USD$ 2,500 - 3,600

ประมาณ 88,000 - 126,000 บาท

USD$ 2,500 - 3,600

ประมาณ 88,000 - 126,000 บาท

ทุนการศึกษา

ไม่มีทุนการศึกษา

30% -100% โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษาเอง

40% -100% โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษาเอง

การทำงานพิเศษระหว่างเรียน

นักเรียนสามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้ หลังจากเริ่มเรียนที่เกาหลี 6 เดือนไปแล้ว

ประมาณ USD$ 800 ต่อเดือน หรือประมาณ 28,000 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษาเกาหลีด้วย

หลักฐานการสมัครเรียน

 • สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน

 • สำเนาพาสปอร์ตของ พ่อ และ/หรือ แม่

 • วุฒิการศึกษาจบเทียบเท่า ม.6 และใบทราสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ (สมัครเรียนภาษา หรือ ปริญญาตรี)

 • วุฒิการศึกษาจบเทียบเท่าปริญญาตรี และใบทราสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ (สมัครเรียนภาษา หรือ ปริญญาโท)

 • วุฒิการศึกษาจบเทียบเท่าปริญญาโท และใบทราสคริปส์ เป็นภาษาอังกฤษ (สมัครเรียนภาษา หรือ ปริญญาโท)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ และ/หรือ แม่ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน USD ของพ่อ และ/หรือ แม่

  > โดยจะต้องมียอดเงินในบัญชีอย่างน้อย USD$ 9,000 สำหรับการเรียนภาษาเกาหลี และปริญญาตรี

  > โดยจะต้องมียอดเงินในบัญชีอย่างน้อย USD$ 12,000 สำหรับการเรียนภาษาเกาหลี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 • หนังสือรายการเงินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ฉบับภาษาอังกฤษ ของพ่อ และ/หรือ แม่

 • หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ของพ่อ และ/หรือ แม่ หากทำงานประจำ

 • หนังสือรับรองบริษัท พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของพ่อ และ/หรือ แม่ หากทำธุรกิจส่วนตัว

 

 

เรียนภาษาเกาหลี ทุนเรียนเกาหลี มหาวิทยาลัยเกาหลี Kyungsung University (Busan)

ประเภท

เอกชน

เวบไซต์

www.ks.ac.kr

เมืองที่ตั้ง

ปูซาน (Busan)

ปีที่ก่อตั้ง

1955

เรียนภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 ปีการศึกษา ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

เทอมการศึกษา ปี 2017

เทอม

ระยะเวลาเรียน

หมดเขตรับใบสมัคร

Spring

มีค - พค

31 มค

Summer

มิย - สค

30 เมษ

Fall

กย - พย

31 กค

Winter

ธค - กพ

31 ตค

> ค่าเล่าเรียน ภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

4,400,000 won หรือประมาณ 176,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ภาษาเกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

2,810,000 won หรือประมาณ 112,500 บาท ห้องพักแบบ 2 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น (ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

- สอบได้ระดับ TOPIK 4 : ได้รับทุนการศึกษา 50%
- สอบได้ระดับ TOPIK 3 : ได้รับทุนการศึกษา 40%
- สอบผ่าน Kyungsung Korean language test: ได้รับทุนการศึกษา 35%

เรียนปริญญาตรี เกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม) ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

> ค่าสมัครเรียน ที่ เกาหลี ชำระครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

500,000 won หรือประมาณ 20,000 บาท ชำระครั้งเดียว

> ค่าเรียนในระดับปริญญาตรี เกาหลี

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

สาขาวิชา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม

(1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

won

บาท

-Humanities and social science:

2,720,000

108,800

-Social:

2,790,000

111,600

-Education:

2,745,000

109,800

-Social welfare:

2,735,000

109,400

-Business:

2,750,000

110,000

-Hotel & Food service:

2,820,000

112,800

-Mass communication:

2,770,000

110,800

-Chinese study:

2,910,000

116,400

-Science, Physical Education:

3,270,000

130,800

-Physical Therapy:

3,459,000

138,360

-Nursing science:

3,874,000

154,960

-Engineering :

3,749,000

149,960

-Music :

3,860,000

154,400

-Arts :

3,714,000

148,560

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ปริญญาตรี เกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

1,250,000 won หรือประมาณ 50,000 บาท ห้องพักแบบ 2 คน ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาในระหว่างระดับปริญญาตรี

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น

(ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

-GPA 3.5, TOPIK 4 : ได้รับทุนการศึกษา 50%
-GPA 3.0, TOPIK 3 : ได้รับทุนการศึกษา 45%
-GPA 2.0, TOPIK 3 : ได้รับทุนการศึกษา 40%
-GPA 2.0 : ได้รับทุนการศึกษา 35%

เรียนปริญญาโท เกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม) ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

> ค่าสมัครเรียน ที่ เกาหลี ชำระครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

550,000 won หรือประมาณ 22,000 บาท ชำระครั้งเดียว

> ค่าเรียนในระดับปริญญาโท เกาหลี

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

สาขาวิชา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม

(1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

won

บาท

-Humanities and social science:

3,754,000

150,160

-Science, Physical Education:

4,286,000

171,440

-Engineering :

4,803,000

192,120

-Pharmarcy:

4,974,000

198,960

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ปริญญาโท เกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

1,405,000 won หรือประมาณ 56,200 บาท ห้องพักแบบ 2 คน ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาในระหว่างระดับปริญญาโท

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น

(ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

- foreign student may get 30%~40% scholarship


- If foreign student join the project, thesis, research of
Professor may get the opportunity to get the
scholarship. But, the number of student may different
each year.

 

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณ มหาวิทยาลัยเกาหลี Kyungsung University (Busan) ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

รายการ

เรียนภาษาเกาหลี

เรียนปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
ยังไม่ได้หักลดทุนการศึกษา

เรียนปริญญาโท สาขา Humanities and social science
ยังไม่ได้หักลดทุนการศึกษา

1. ค่าสมัครเรียน

3,500

20,000

22,000

2. ค่าเล่าเรียน

176,000

220,000

300,500

3. ค่าหอพัก ไม่รวมอาหาร

112,500 

100,000

112,500

4. ค่าประกันสุขภาพ

8,300

8,300

8,300

5. ค่ารถไปรับที่สนามบิน

7,000

-

-

6. ค่าธรรมเนียมธนาคาร

1,100

-

-

7. ค่าบริการทางการศึกษา

20,000

-

-

รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ (บาท)

330,000

350,000

444,000

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าแปลเอกสารสมัครเรียน ค่าวีซ่า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เมื่อสมัครเรียนภาษาเกาหลี 1 ปี ของมหาวิทยาลัย Kyungsung University เท่านั้น

- ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี เป็นผู้เรียกเก็บ

 

 

 

 

เรียนภาษาเกาหลี ทุนเรียนเกาหลี มหาวิทยาลัยเกาหลี มหาวิทยาลัยเกาหลี Hansung University (Seoul)

ประเภท

เอกชน

เวบไซต์

www.hansung.ac.kr

เมืองที่ตั้ง

โซล (Seoul)

ปีที่ก่อตั้ง

1945

เรียนภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 ปีการศึกษา ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

เทอมการศึกษา ปี 2017

เทอม

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลารับใบสมัคร

Spring

27 กพ - 10 พค

6 กพ - 24 กพ

Summer

29 พค - 4 สค

8 พค - 26 พค

Fall

28 สค - 10 พย

7 สค - 25 สค

Winter

4 ธค 17- 9 กพ 18

18 กย - 13 ตค

> ค่าเล่าเรียน ภาษาเกาหลี

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

4,800,000 won หรือประมาณ 192,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ภาษาเกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

2,900,000 won หรือประมาณ 116,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น (ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1 เทอมที่ 1 เท่านั้น

- สอบได้ระดับ TOPIK 6 : ได้รับทุนการศึกษา 100%

- สอบได้ระดับ TOPIK 5 : ได้รับทุนการศึกษา 80%

- สอบได้ระดับ TOPIK 4 : ได้รับทุนการศึกษา 50%
- สอบได้ระดับ TOPIK 3 : ได้รับทุนการศึกษา 40%
- เรียนภาษาเกาหลีที่ Hunsung University: ได้รับทุนการศึกษา 50%

เรียนปริญญาตรี เกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม) ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

> ค่าสมัครเรียน ที่ เกาหลี ชำระครั้งเดียว

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

822,000 won หรือประมาณ 33,000 บาท ชำระครั้งเดียว

> ค่าเรียนในระดับปริญญาตรี เกาหลี

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

สาขาวิชา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม

(1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

won

บาท

-Humanities and social science :

 

College of Humanities :
Major in Korean Language & Literature, Major in Library and Information Science, Division of English Language & Literature, Division of History & Culture

 

College of Social Science :
Division of Management, Department of International Trade, Department of Real Estate, Department of Economics, Department of Public Administration

3,239,000

130,000

-Arts :

 

College of Arts :
Department of Fashion, Department of Fashion, Department of Dance, Division of Convergence Design, Department of Interior Design

4,363,000

175,000

-Engineering :

 

College of Engineering :
Department of Computer Engineering, Department of Electronics & Information Engineering, Department of Applied IT Engineering, Department of Industrial & Management Engineering, Department of Mechanical & Systems Engineering

4,265,000

171,000

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ปริญญาตรี เกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

ค่าจองหอพัก : 100,000 won หรือประมาณ 4,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

1 person/room : 9,000won/day (ประมาณ 360 บาท/วัน)
2 person/room : 8,000won/day (ประมาณ 320 บาท/วัน)
3 person/room: 8,000won/day (ประมาณ 320 บาท/วัน)
4 person/room : 7,500won/day (ประมาณ 300 บาท/วัน)

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาในระหว่างระดับปริญญาตรี

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น

(ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1 เทอมที่ 2 เป็นต้นไป จนกระทั่งจบการศึกษา

เกรดเฉลี่ยที่ได้

ผลคะแนน TOPIK Level

TOPIK level 4
and above

Below TOPIK
level 4

4.3~4.5

100%

90%

4.0~4.3

80%

70%

3.5~4.0

60%

50%

3.0~3.5

50%

40%

2.5~3.0

20%

10%

2.0~2.5

10%

X

เรียนปริญญาโท เกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม) ยังไม่รวมค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ

> ค่าสมัครเรียน ที่ เกาหลี ชำระครั้งเดียว

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

800,000~900,000 หรือประมาณ 32,000 - 36,000 บาท ชำระครั้งเดียว

> ค่าเรียนในระดับปริญญาโท เกาหลี

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

สาขาวิชา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ต่อ 1 เทอม

(1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม)

won

บาท

-Humanities and social science :

 

College of Humanities :
Major in Korean Language & Literature, Major in Library and Information Science, Division of English Language & Literature, Division of History & Culture

 

College of Social Science :
Division of Management, Department of International Trade, Department of Real Estate, Department of Economics, Department of Public Administration

3,500,000

140,000

-Arts :

 

College of Arts :
Department of Fashion, Department of Fashion, Department of Dance, Division of Convergence Design, Department of Interior Design

5,000,000

200,000

-Engineering :

 

College of Engineering :
Department of Computer Engineering, Department of Electronics & Information Engineering, Department of Applied IT Engineering, Department of Industrial & Management Engineering, Department of Mechanical & Systems Engineering

4,000,000

160,000

> ค่าหอพัก ระหว่างเรียน ปริญญาโท เกาหลี ไม่รวมอาหาร

ค่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี

เป็นผู้เรียกเก็บ

ค่าจองหอพัก : 100,000 won หรือประมาณ 4,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

1 person/room : 9,000won/day (ประมาณ 360 บาท/วัน)
2 person/room : 8,000won/day (ประมาณ 320 บาท/วัน)
3 person/room: 8,000won/day (ประมาณ 320 บาท/วัน)
4 person/room : 7,500won/day (ประมาณ 300 บาท/วัน)

> ทุนการศึกษา เมื่อศึกษาในระหว่างระดับปริญญาโท

*ลดเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น

(ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทุน)

- สอบได้ระดับ TOPIK 4 : ได้รับทุนการศึกษา 50%
- สอบได้ระดับ TOPIK 3 : ได้รับทุนการศึกษา 40%

 

 

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณ มหาวิทยาลัยเกาหลี Hansung University (Seoul) ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

รายการ

เรียนภาษาเกาหลี

เรียนปริญญาตรี สาขา Humanities and social science
ยังไม่ได้หักลดทุนการศึกษา

เรียนปริญญาโท สาขา Humanities and social science
ยังไม่ได้หักลดทุนการศึกษา

1. ค่าสมัครเรียน

3,500

33,000

36,000

2. ค่าเล่าเรียน

192,000

260,000

280,000

3. ค่าหอพัก ไม่รวมอาหาร

116,000

100,000

100,000

4. ค่าประกันสุขภาพ

8,300

8,300

8,300

5. ค่ารถไปรับที่สนามบิน

7,000

-

-

6. ค่าธรรมเนียมธนาคาร

1,100

-

-

7. ค่าบริการทางการศึกษา

20,000

-

-

รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ (บาท)

348,000

401,500

424,500

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าแปลเอกสารสมัครเรียน ค่าวีซ่า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เมื่อสมัครเรียนภาษาเกาหลี 1 ปี ของมหาวิทยาลัย Hansung University เท่านั้น

- ค่าใช้จ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเกาหลี เป็นผู้เรียกเก็บ

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์