เรียนปริญญาตรี โท เอก เกาหลี Study Degree in Korea

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.sitesatlas.com/Maps/Maps/skr-pol.gif

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhDในเกาหลี


Sejong University มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1940 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นมาก กว่า 13,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมา ณ 1,300 คน 

Sejong University ติดอันดับ 104 ใน QS University Ranking (Asia Report) และ อันดับ 19 จาก 250 มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี

Sejong University มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1940 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นมาก กว่า 13,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมา ณ 1,300 คน 

Sejong University ติดอันดับ 104 ใน QS University Ranking (Asia Report) และ อันดับ 19 จาก 250 มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี

 

Sejong University เปิดสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากสาขาวิชา เช่น

 

หลักสูตร

หลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก

ภาคภาษาเกาหลี

หลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก

ภาคภาษาอังกฤษ

คณะและสาขาวิชา

- College of Liberal Arts
- College of Social Science
- College of Business Administration
- College of Hospitality Tourism Management
- College of Natural Sciences
- College of Life Sciences
- College of Electronics and Information Engineering
- College of Engineering
- College of Arts & Physical Education

- Business Administration

- Hospitality and Tourism Management

- Computer Engineering

การสมัครเรียน

ปริญญาตรีที่ Sejong University หลักสูตรภาษาเกาหลี
- จบเทียบเท่า ม.6
- มีผลคะแนน TOPIK Level 4

 

ปริญญาโทที่ Sejong University 
- จบปริญญาตรี

- มีผลคะแนน TOPIK Level 4

ปริญญาตรีที่ Sejong University หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- จบเทียบเท่า ม.6
- มีผลคะแนน IELTS 5.5

 

ปริญญาโทที่ Sejong University 
- จบปริญญาตรี

- มีผลคะแนน IELTS 5.5 หรือ TOEIC 700

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Sejong University 

1) 4 Years Full Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก และมี ผลคะแนน IELTS 8.0

 

2) Full First Semester Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก และมี ผลคะแนน IELTS 6.5

 

3) First Semester 40% Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก และมี ผลคะแนน IELTS 6.0

 

4) GPA Based Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษา 20-40% จากค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Sejong University 

1) Full Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก และได้รับการรับรองการทำวิจัยจากโพรเซสเซอร์ Sejong University 

 

2) 40% Scholarship (Tuition Only): สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก และมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

3) 30 - 100% Sejong Languge School Schlarship: สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีอย่างน้อย 2 เทอม และมีระดับลีเวลที่ดี

ช่วงเวลารับสมัคร

เทอม Fall กันยายน : รับสมัครช่วง April - May

เทอม Spring มีนาคม : รับสมัครช่วง September - November

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียน เริ่มต้นที่ปีละ 120,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา ค่าหอพัก เริ่มต้นที่ เดือนละ 5,000 บาท

หลักสูตร

Sejong Languge School หลักสูตรภาษาเกาหลี ค่าเรียน 1,390,000 won / session (10 weeks)

ช่วงเวลา

เทอม Spring มีนาคม : เรียนช่วง 2016.03.07 - 2016.05.16 รับสมัคร 2015.12.13 - 2016.01.22 วันสอบวัดระดับ 2016.02.29

เทอม Summer มิถุนายน : เรียนช่วง 2016.06.07 - 2016.08.16 รับสมัคร 2016.03.18 - 2016.04.22 วันสอบวัดระดับ 2016.05.31

เทอม Fall กันยายน : เรียนช่วง 2016.09.05 - 2016.11.17 รับสมัคร 2016.06.17 - 2016.07.15 วันสอบวัดระดับ 2016.08.30

เทอม Winter ธันวาคม : เรียนช่วง 2016.12.05 - 2016.02.13 รับสมัคร 2016.09.22 - 2016.10.21 วันสอบวัดระดับ 2016.11.29คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป จบเทียบเท่า ม. 6
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียนได้

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์