เรียนปริญญาตรี โท เอก ฝรั่งเศส Study Degree in France

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor, Master , PhD ในฝรั่งเศส

INSEEC Business School เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ เมือง Paris, Lyon, Chambéry , Monaco, Geneva and Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

INSEEC Business School เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ เมือง Paris, Lyon, Chambéry , Monaco, Geneva and Bordeaux ในประเทศฝรั่งเศส

 

หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน
(ปี)

ระยะเวลา
(เทอม)

แคมปัส

หมายเหตุ

INSEEC Bachelor Business Marketing & Managment

€ 6,990

6

Chambéry

มีฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง 5 เดือน (เทอมสุดท้ายของการเรียน)

INSEEC Bachelor International Trade

€ 7,300

1

Chambéry

เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะต้องการโอนหน่วยกิต
มาเรียนปีสุดท้ายที่ INSEEC

Master of Science International Business (Msc IB - M1)

€ 7,500

3

Chambéry

มีฝึกงาน 3 เดือน (เทอมสุดท้ายของการเรียน)

MSc/MBA International Business Management
(MSC& MBA IBM - M2)

€ 8,500

3

Chambéry

มีฝึกงาน 5 เดือน (เทอมสุดท้ายของการเรียน)

MSc/MBA Luxury Hospitality & Event Management
(Msc &MBA M2 LHEM - M2)

€ 8,500

3

Chambéry

มีฝึกงาน 5 เดือน (เทอมสุดท้ายของการเรียน)

Summer School
- Session 1: ‘‘Doing Business in Europe’’

€1,500

2 weeks

Chambéry

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

Summer School
Session 2: ‘‘Understanding the Tourism Industry in Europe’’

€1,500

2 weeks

Chambéry

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

 

หมายเหตุ

► ทุกหลักสูตร ทาง INSEEC มีสอนเสริมภาษาฝรั่งเศสให้ด้วย (French-as-a-Foreign-Languge)
► 1 ปี มี 3 เทอม แต่ในบางหลักสูตร 1 ปี มี 2 เทอม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน

INSEEC Bachelor Business Marketing & Managment


INSEEC Bachelor International Trade

► รูปถ่าย 2 นิ้ว
► สำเนาหน้าพาสปอร์ต
► วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
► จดหมายแนะนำจากครูที่สอน 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
► ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IBT 68 or IELTS 5 or TOEIC 650

Master of Science International Business (Msc IB - M1)

 

MSc/MBA Luxury Hospitality & Event Management
(Msc &MBA M2 LHEM - M2)

 

MSc/MBA International Business Management
(MSC& MBA IBM - M2)

► รูปถ่าย 2 นิ้ว
► สำเนาหน้าพาสปอร์ต
► วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
► จดหมายแนะนำจากครูที่สอน 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
► ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IBT: 80, TOEFL PBT: 550, TOEIC: 750, IELTS: 6.5 - 7.0 (With band score no less than 6.0)
► สำหรับ MBA ควรจะมีประสบการณ์การทำงานในระดับผู้จัดการ หรือ บริหาร

Summer School

► รูปถ่าย 2 นิ้ว
► สำเนาหน้าพาสปอร์ต
► ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว
► ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS: 5 หรือเทียบเท่า


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์