เรียนปริญญาตรี โท เอก สาธารณรัฐเช็ก Study Degree in Czech

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/czech-republic-political-map.gif

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Master , PhD ในสาธารณรัฐเช็ก


VŠB - Technical University of Ostrava เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1849 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อยู่ที่เมือง Ostrava เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ที่มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน โดดเด่นในด้านวิศกรรมศาสตร์

สาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ใจกลา งทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศโปแลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และ สโลวาเกีย มีเมืองหลวงชื่อ กรุงปราก มีประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน และใช้ภาษาเช็กเป็นภาษาราชก าร

VŠB - Technical University of Ostrava มีนักศึกษาทั้งหมด 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500 คน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากหลายสาขาวิชาถึง 263 สาขาวิชา และเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 104 สาขาวิชา

VŠB - Technical University of Ostrava เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1849 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อยู่ที่เมือง Ostrava เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ที่มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน โดดเด่นในด้านวิศกรรมศาสตร์

สาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ใจกลา งทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศโปแลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และ สโลวาเกีย มีเมืองหลวงชื่อ กรุงปราก มีประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน และใช้ภาษาเช็กเป็นภาษาราชก าร

VŠB - Technical University of Ostrava มีนักศึกษาทั้งหมด 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500 คน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในหลากหลายสาขาวิชาถึง 263 สาขาวิชา และเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 104 สาขาวิชา


วีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้ แต่นักเรียนสามารถเดินทางท่องทั่วยุโรปได้ในช่วงปิดภาคเรียน

 

หลักสูตร

ปริญญาตรี 3 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท 2 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก 3 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะและสาขาวิชา

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY
►Geoinformatics
►Geological Engineering
►Mining of Mineral Resources and Their Utilization

 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
►Applied Informatics and Control
►Applied Mechanics
►Mechnical Engineering Technology
►Operation of Energy Equipment
►Robotics

 

FACULTY OF ECONOMICS
►European Business Studies
►Finance

 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE
►Applied and Commercial Electronics
►Biomedical Technician
►Computational Mathematics
►Computer Science and Technology
►Electrical Power Engineering
►Measurement and Control Engineering
►Mobile Technology
►Telecommunication Technology

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
►Building Structures

 

UNIVERSITY STUDY PROGRAMMES
►Automotive Electronics
►Mechatronics Systems
►Nanotechnology

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

►European School for Brownfields Technical Redevelopment
►Geoinformatics
►Geological Engineering
►Mining Engineering

 

FACULTY OF METALLURGY AND MATERIALS ENGINEERING

►Advanced Engineering Materials
►Automation and Computing in Industrial Technologies
►Chemical and environmental engineering
►Modern Metallurgical Technologies
►Quality Management
►Thermal Engineering and Ceramic Materials

 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

►Applied Mechanics
►Energy Engineering

 

FACULTY OF ECONOMICS

►Finance
►Marketing and Business

 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

►Applied Electronics
►Biomedical Engineering
►Computational Mathematics
►Computer Science and Technology
►Electrical Power Engineering
►Measurement and Control Engineering
►Mobile Technology
►Telecommunication Technology

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

►Architecture and Construction
►Building Constructions
►Building Environment
►Building Materials and Diagnostics of Structures
►Geotechnics
►Industrial and Building ►Constructions
►Municipal Engineering and Construction
►Traffic Engineering
►Transport Constructions

 

UNIVERSITY STUDY PROGRAMMES

►Automotive Electronics
►Mechatronic Systems
►Nanotechnology

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

►Applied Physics
►Automation of Technological Processes
►Geoinformatics
►Geological Engineering
►Mining and Mining Geomechanics
►Processing

 

FACULTY OF METALLURGY AND MATERIALS ENGINEERING

►Chemical Metallurgy
►Management of Industrial Systems
►Materials Science and Engineering
►Metallurgical Technology
►Process engineering
►Thermal Engineering and Fuels in Industry

 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

►Applied Mechanics
►Control of Machines and Processes
►Energy Engineering
►Mechanical Engineering Technology
►Robotics
►Transport and Material Handling

 

FACULTY OF ECONOMICS

►Economic Policy and Administration
►Economics
►Systems Engineering

 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

►Communication Technology
►Computational and Applied Mathematics
►Electrical Machines, Apparatus and Drives
►Electronics
►Informatics
►Technical Cybernetics

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

►Geotechnics
►Mining and Underground Engineering
►Theory of Construction

 

FACULTY OF SAFETY ENGINEERING

►Fire Protection and Safety

 

UNIVERSITY STUDY PROGRAMMES

►Nanotechnology

การสมัครเรียน

VŠB - Technical University of Ostrava

+ จบเทียบเท่า ม.6
+ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลกสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่ VŠB - Technical University of Ostrava ก่อนได้

+ จบปริญญาตรี
+ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5-6.0 ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลกสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่ VŠB - Technical University of Ostrava ก่อนได้

+ จบปริญญาโท
+ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5-6.0 ถ้าหากไม่มี สามารถสมัครเรียนหลกสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี ที่ VŠB - Technical University of Ostrava ก่อนได้

ช่วงเวลารับสมัคร

VŠB - Technical University of Ostrava เปิดเทอมในเดือน กันยายน ของทุกปี หากสนใจจะสมัครเรียนควรจะติดต่อทำเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนค่ะ 

ค่าใช้จ่าย

- ปริญญาตรี (หลักสูตร 3-4 ปี) ปีละ €3,500 
- ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ปีละ €4,000 
- ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) ปีละ €3,500 
- ค่าครองชีพเดือนละ €350


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์