เรียนปริญญาตรี โท เอก จีน Study Degree in China

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

ภาคการศึกษาของจีน แบ่งออกเป็น 2 เทอม

 • เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม ควรจะยื่นใบสมัครเรียนก่อน 30 มิถุนายน 

 • เทอมที 2 : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ควรจะยื่นใบสมัครเรียนก่อน 30 ธันวาคม

 

หลักสูตรยอดนิยมของจีน

 • หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป
  - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  .

 • หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน

  - ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  + Personal Statement และ CV
  + Research Proposal
  + Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์

  - ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
  - ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  + Personal Statement และ CV
  + Research Proposal
  + Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์

 

หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน HSK สามารถลงเรียนหลุกสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แล้วจึงสอบ "HSK" เพื่อยื่นผลคะแนนให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกรอบค่ะ

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

 

คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง แบ่งการสอบออกเป็น สอบข้อเขียน และ การพูด การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

 

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314

GIST International College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ประเทศจีน ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 20 นาที ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยความร่วมมือทางการศึกษาของเขตเมืองซูโจว (Suzhou) และ Staffordshire University (UK) ซึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ Suzhou Industrial Park (SIP) ที่เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลจีน และรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มาลงทุนในเขตนี้

GIST International College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ประเทศจีน ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 20 นาที ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยความร่วมมือทางการศึกษาของเขตเมืองซูโจว (Suzhou) และ Staffordshire University (UK) ซึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ Suzhou Industrial Park (SIP) ที่เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลจีน และรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มาลงทุนในเขตนี้

 

GIST International College มีนักศึกษาราว 300 คน มีนักศึกษาจากต่างชาติราว 40% และมีนักเรียนไทยจำนวน 1 คน กำลังศึกษาอยู่ที่นี่

 

GIST International College มอบทุนส่วนลดการศึกษา 30% จากค่าเรียนปกติ เฉพาะปีแรก ให้กับนักเรียนไทยที่สนใจจะไปเรียน ในเทอม กันยายน 2016 และทุนส่วนลดการศึกษาสูงสุด 50% จากค่าเรียนปกติ เฉพาะปีแรก ให้กับนักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

หลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Pre-University Studies

- International Foundation Programme

1 ปี

USD$ 4,900

Staffordshire University Bachelor Degree - Business & Management

- BA (Hons) Accounting & Finance

- BA (Hons) Business Management

- BA (Hons) Business Management & Entrepreneurship

- BA (Hons) International Business Management

- BA (Hons) Marketing Managment

3 ปี

ปีที่ 1 USD$ 5,600

ปีที่ 2 USD$ 6,200

ปีที่ 3 USD$ 6,600

Staffordshire University Bachelor Degree - Computing & Technology

- BSc (Hons) Business Information Technology

- BSc (Hons) Computing Science

- BSc (Hons) Software Engineering

- BSc (Hons) Web Development

3 ปี

ปีที่ 1 USD$ 5,600

ปีที่ 2 USD$ 6,200

ปีที่ 3 USD$ 6,600

Language Programme

- English for Higher Education

- Chinese Culture and Language

.

1 ปี

รวมอยู่ในหลักสูตร ป.ตรี

 

.

USD$ 2,000

ฟรี

 

เทอมการศึกษา GIST International College จีน

► มีนาคม
► กันยายน

 

การสมัครเรียน GIST International College จีน

► จบ ม. 6
► มีผลคะแนน IELTS 6.0 เรียนต่อ หลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปีได้เลย
► มีผลคะแนน IELTS 4.5 สมัครเรียน หลักสูตร International Foundation Programme 1 ปี ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีอีก 3 ปี
► ไม่มีผลคะแนน IELTS สมัครเรียน หลักสูตร เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ + International Foundation Programme 1 ปี ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีอีก 3 ปี

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Harbin Institute of Technology (HIT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน

Harbin Institute of Technology (HIT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ในด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ภาษาจีนระยะยาว


หลักสูตรเรียนภาษาจีน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
Harbin Institute of Technology (HIT) ฮาร์บิน จีน

 

หลักสูตรภาษาจีน (Chinese Languge Program)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน

ภาษาจีนระยะสั้น

1 เดือน

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต

CNY 2,800

ภาษาจีนระยะยาว

1 เทอม

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต

CNY 7,300

หลักสูตรเตรียมปริญญา (Chinese Foundation Program)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน

เตรียมปริญญา

1 ปี

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว

CNY 18,000

หลักสูตรปริญญา ภาคภาษาจีน (Degree Programs - Fully taught in Chinese)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน / ปี

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

4 ปี

- อายุ 18-30 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4

CNY 20,000

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

2-2.5 ปี

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4
- จดหมายแนะนำ

CNY 28,000

หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

4-5 ปี

- อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4
- จดหมายแนะนำ

CNY 36,000

หลักสูตรปริญญา ภาคภาษาอังกฤษ (Degree Programs - Fully taught in English)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน / ปี

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
- Business Administration
- Civil Engineering
- Chemical Engineering and Technology

4 ปี

- อายุ 18-30 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 550

CNY 26,000

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
- Management
- Civil Engineering
- Material Science
- Mechanical Engineering
- Electronics

2-2.5 ปี

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 50
- จดหมายแนะนำ

CNY 34,000

หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
- ทุกสาขาวิชา

4-5 ปี

- อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 50
- จดหมายแนะนำ

CNY 42,000


เทอมการศึกษา Harbin Institute of Technology (HIT) ฮาร์บิน จีน

► เทอมที 1 : ต้นเดือน กันยายน- มกราคม (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มิถุนายน)
► เทอมที 2 : กลางเดือน กุมภาพันธ์- ปลายเดือน มิถุนายน (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มกราคม)
► เทอมที 3 (Summer): ต้นเดือน กรกฏาคม - ปลายเดือน กรกฎาคม (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มกราคม)

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

The Sino-British College (SCB), USST เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

The Sino-British College (SCB), USST เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เช่น

 

► University of Bradford
► University of Huddersfield
► University of Leeds
► University of Salford
► University of Sheffield
► Leeds Metropolitan University
► Liverpool John Moores University
► Manchester Metropolitan University
► Sheffield Hallam University

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่แคมปัสเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จนจบการศึกษา 4 ปี (SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 3 Years) หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษตามรายชื่อด้านบนได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน เช่น

 

- SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 1 Year + UK Bachelor 2 Years
- SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 2 Years + UK Bachelor 1 Year

 

หลักสูตรปริญญาตรี

► School of Business and Communication
- Department of Business Management
- Department of Events Management

► School of Engineering
- Department of Electronic and Electrical Engineering
- Department of Mechanical Engineering

เทอมการศึกษา

► เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม
► เทอมที 2 : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

การสมัครเรียน

► เรียนจบ ม. 6  GPA 2.00+
► มีผลคะแนน IELTS 5.0 (หากไม่มีผลคะแนนไอเอล สามารถทำ English Placement Test (Writing Grammar + Speaking) ของทางสถาบันได้ ฟรี!) หากมีผลคะแนนที่ต่ำกว่าที่ทางสถาบันกำหนด สามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Summer) ของสถาบัน ก่อนเปิดเทอมได

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

► ค่าเล่าเรียน CNY 80,000  ต่อ ปี
► ค่าที่พัก CNY 8,800-36,000 (Shared/Single) ต่อ ปี
► ค่าใช้จ่ายส่วนตัว CNY 20-30,000  ต่อ ปี

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Zhejiang University of Finance & Economics เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และหางโจว ประเทศจีน

Zhejiang University of Finance & Economics เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และหางโจว ประเทศจีน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ภาษาจีนระยะสั้น ภาษาจีนระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญา (Foundation Program)

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีน Intensive Chinese Programs
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

โปรแกรม

ระยะเวลา

เวลาเรียน

ระดับ

รองรับวีซ่า

ค่าเรียน

A

4 เดือน

จันทร์-ศุกร์
09.30 - 12.15 น.
14.00-16.45 น.
3 classes/day

Beginner
Elementary
Intermediate
Advanced

6 เดือน

US$1,500/semester

B

1-12 เดือน

จันทร์-ศุกร์
09.30 - 12.15 น.
14.00-16.45 น.
3 classes/day

Beginner
Elementary
Intermediate
Advanced

ใช่

US$125/week

หลักสูตร General Chinese, Business Chinese, HSK Preparation รับนักเรียนอายุ 16 ปีเป็นต้นไป


หลักสูตรเรียนภาษาจีน 3 เดือน พร้อมฝึกงานที่จีน 3 เดือน
(Chinese Study + Internship Program (3+3 program)
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

- เรียนภาษาจีน
- ฝึกงาน

3 เดือน
3 เดือน

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+ แต่ควรจะเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ทำงานมาบ้าง จะดีมาก

US$1,500/semester


หลักสูตรพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญา (Foundation Program)
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

วันเริ่มเรียน

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

- Chinese Language Study
- Chinese Culture Classes

1-2 ปี

ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
ก.ค., ก.ย., พ.ย.

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+

US$1,600/semester

เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาจีนได้ แต่จะต้องมีผลคะแนน HSK 4 ก่อนทำการสมัคร


หลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ (Degree Programs - Fully taught in English)
Zhejiang University of Finance & Economics หางโจว จีน

หลักสูตร

ระยะเวลา

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
- Bachelor of International Economics and Trade
- Bachelor of Teaching Chinese as Foreign Language
- Bachelor of Business Administration
- Bachelor of Finance and Economics

4 ปี

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ไม่จำเป็นต้องมีผลไอเอล

US$1,550/semester

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
- Master of Business Administration (MBA)

2.5 ปี

- จบ ปริญญาตรี
- ไม่จำเป็นต้องมีผลไอเอล

US$1,550/semester

 

เทอมการศึกษา Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

► เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม
► เทอมที 2 : มีนาคม - กรกฎาคม

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์