เรียนปริญญาตรี โท เอก แคนาดา Study Degree in Canada

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

เรียนปริญญาตรี โท และ เอก ในต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก

ACSENDA School of Management (ASM) สถาบันการศึกษาของเอกชน ในกลางเมือง Vancouver ประเทศ Canada ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2004

 

จุดเด่นของการเรียนที่ ACSENDA School of Management (ASM)

- ค่าเล่าเรียนไม่แพง เมื่อเทียบกับการเรียนที่มหาวิทยาลัย เริ่มต้น CAD$13,500 ต่อ ปี
- จำนวนนักเรียนในห้องเรียนน้อยกว่า ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง
- ระหว่างเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์
- จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ก็สามารถสมัครเรียนปริญญาตรีได้
- เมื่อเรียนจบปริญญาตรี สามารถขอ Post Graduate Work Permit (PCWP) ได้ถึง 3 ปี
- โอกาสในการขอ PR ในภายหลังเมื่อเรียนจบ และ ทำงาน 3 ปี

หลักสูตร

ระยะเวลา
3 courses / term

ค่าเรียน โดยประมาณ
CAD$ ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

Advanced Diploma in Business Administration

2 ปี (60 credits)

CAD$ 14,990 / ปี

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 หรือ อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่มีวุฒิ ม. 6

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 550 (paper-based), or 80 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.5 with no section less than 6.0.

Bachelor of Business Administration

►Accounting
►General Business Management
►Human Resources Management
►International Business Management
►Marketing Management

3.5 ปี (120 credits)

CAD$ 13,491 / ปี

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 หรือ อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่มีวุฒิ ม. 6

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 550 (paper-based), or 80 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.5 with no section less than 6.0.

Bachelor of Hospitality Management

4 ปี (123 credits)

CAD$ 13,491 / ปี

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 หรือ อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่มีวุฒิ ม. 6

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 550 (paper-based), or 80 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.5 with no section less than 6.0.

Post Graduate Certificate in General Management

1 ปี (36 credits)

CAD$ 17,988 / ปี

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► จบ ปริญญาตรี

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 550 (paper-based), or 80 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.5 with no section less than 6.0.

Post Graduate Diploma
►General Business Management
►Human Resources Management
►International Business Management
►Marketing

2 ปี (54 credits)

CAD$ 13,491 / ปี

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► จบ ปริญญาตรี

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 550 (paper-based), or 80 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.5 with no section less than 6.0.

English for Academic Purposes (EAP) 3

12 อาทิตย์

CAD$ 4,110

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 452-297 (paper-based), or 46-59 (internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 5.5

English for Academic Purposes (EAP) 4

12 อาทิตย์

CAD$ 4,110

► ค่าสมัคร CAD$ 150

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL score of at least 500-547 (paper-based), or 60-78(internet-based). (The institution code is B118.) หรือ

► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS score of at least 6.0

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

ILAC International Language Academy of Canada เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน University Pathway เมือง Vancouver, Toronto ในประเทศแคนดา

ILAC International Language Academy of Canadaเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เปิดรับสมัคร University Pathway หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่แคนาดา และ ปริญญาโทที่แคนาดา โดยไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL

 

ระดับ Level

ระยะเวลา

เทียบเท่า TOEFL

วันเริ่มเรียนที่แนะนำ ปี 2016

วันเริ่มเรียนสำรอง ปี 2016

High Advanced

8 - 12 weeks

76-100

Monday, January 4
Monday, February 1
Monday, February 29
Monday, March 28
Monday, April 25
Monday, May 23
Monday, June 20
Monday, July 18
Monday, August 15
Monday, September 12
Monday, October 10
Monday, November 7
Monday, December 5

Monday, January 18
Monday, February 15
Monday, March 14
Monday, April 11
Monday, May 9
Monday, June 6
Monday, July 4
Monday, August 1
Monday, August 29
Monday, September 26
Monday, October 24
Monday, November 21
Monday, December 19

Advanced

16 - 20 weeks

65-75

Pre-Advanced

24 - 28 weeks

57-64

High Intermediate

32 - 36 weeks

50-56

Intermediate

40 - 44 weeks

40-49

Pre-Intermediate

48 - 52 weeks

30-39

Beginner

52- 56 weeks

20-29

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน
► ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หลังเรียนจบหลักสูตร University Pathway
► นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา ได้ทั้ง Bachelor Degrees (undergraduate), College Diplomas, Post Graduate Diplomas, MBA and Masters Degrees
► นักเรียนสามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา เพื่อรับ Condition Acceptance letters ในสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่สนใจเรียนต่อได้เลย เพื่อป้องกันที่เรียนเต็ม หรือ สมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อน แล้วค่อยทำเรื่องสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา ในขณะที่เรียนภาษาอังกฤษที่ ILAC ได้ค่ะ

 

เรียนต่อระดับปริญญาตรี (Undergraducate Programs)

หลักสูตร

ค่าเรียน โดยประมาณ
CAD$ ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

College Diploma & Bachelor Degree
- Diploma : 2-3 ปี
- Bachelor : 3-4 ปี

$12-14,000

► High School Diploma
► C Average (65%) : Diploma
► B Average (75%) : Bachelor
► Complete of ILAC's Pathway Program

University Degree
- Bachelor : 3-4 ปี

$12-25,000

► High School Diploma
► B Average (75%) : Bachelor
► Complete of ILAC's Pathway Program

College to University Transfer
- College 2 ปี + University 2 ปี
- College 3 ปี + University 2 ปี
- College 2 ปี + University 3 ปี

College $12-14,000
University $12-25,000

► High School Diploma
► C Average (65%) : Diploma
► Complete of ILAC's Pathway Program

เรียนต่อระดับปริญญาโท (Graduate Programs)

College & University Postgraduate Certificates/Diploma
- College & University : 1-2 ปี

$14-22,000

► A University of College degree
► Resume/CV
► Complete of ILAC's Pathway Program
► Some programs may have additional specific requirements

University Master's
- Master : 1-2 ปี

Master $16,000+
MBA $30,000+

► Relevant University Graduate Degree and Transcripts
► B Average (75%)
► TOEFL 88-100/ IELTS 6.5-7.00
► GRA/GMAT scores (some Masters)
► Resume/CV
► Motivation Letter
► Recommendation Letters

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

ตัวอย่างรายชื่อสถาบัน และมหาวิทยาลัยในแคนาดา

ชื่อ

เมือง

เขต

Bow Valley College

Calgary

Alberta (AB)

NAIT Polytechnic

Edmonton

Alberta (AB)

SAIT Polytechnic

Calgary

Alberta (AB)

Art Insitute of Vancouver

Vancouver

British Columbia (BC)

Capilano Unversity

Vancouver

British Columbia (BC)

Douglas College

Vancouver

British Columbia (BC)

Emily Carr University

Vancouver

British Columbia (BC)

Fairleigh Dickinson Unversity

Vancouver

British Columbia (BC)

Kwantlen University

Vancouver

British Columbia (BC)

Langara College

Vancouver

British Columbia (BC)

LaSalle College

Vancouver

British Columbia (BC)

Fraser International College at Simon Fraser University

Vancouver

British Columbia (BC)

Vancouver Community College

Vancouver

British Columbia (BC)

Vancouver Film School

Vancouver

British Columbia (BC)

Camosun College

Victoria

British Columbia (BC)

Royal Roads University

Vitoria

British Columbia (BC)

Vancouver Island University

Nanaimo

British Columbia (BC)

Thompson Reivers University

Kamloops

British Columbia (BC)

North Island College

Courtney

British Columbia (BC)

Sklkirk College

Castlegar

British Columbia (BC)

University of the Fraser Valley

Abbotsford

British Columbia (BC)

Okanagan College

Kelowna

British Columbia (BC)

West Coast College of Massage Therapy

Victoria

British Columbia (BC)

ICM-International College of Manitoba

Winnipeg

Manitoba (MB)

Red River College

Winnipeg

Manitoba (MB)

University of Winnipeg

Winnipeg

Manitoba (MB)

Manitoba Institute of Trades and Technology

Winnipeg

Manitoba (MB)

University of New Brunswick

Fredericton

New Brunswick (NB)

Mount Saint Vincent University

Halifax

Nova Scotia (NS)

Cape Breton University

Sydney

Nova Scotia (NS)

Saint Mary's University

Halifax

Nova Scotia (NS)

Algoma University

Sault Saint Marie

Ontario (ON)

Algonquin College

Ottawa

Ontario (ON)

Brock University

Saint Catharines

Ontario (ON)

Canadian College of Massage and Hydrotherapy

Toronto

Ontario (ON)

Cambrian College

Sudbury

Ontario (ON)

Centennial College

Kitchener

Ontario (ON)

Conferderation College

Thunder Bay

Ontario (ON)

Durham College

Oshawa

Ontario (ON)

Fanshawe College

London

Ontario (ON)

Fleming College

Peterborough

Ontario (ON)

George Brown College

Toronto

Ontario (ON)

Georgian College

Barrie

Ontario (ON)

Humber College

Toronto

Ontario (ON)

Huron University College (Western)

London

Ontario (ON)

King's University College (Western)

London

Ontario (ON)

Lakehead University

Thunder Bay

Ontario (ON)

Lambton College

Sarnia

Ontario (ON)

Laurentian University

Sudbury

Ontario (ON)

Mohawk College

Hamilton

Ontario (ON)

Niagara College

Saint Catharines

Ontario (ON)

OCAD University

Toronto

Ontario (ON)

Seneca College

Toronto

Ontario (ON)

Sheridan College

Oakville

Ontario (ON)

St. Clair College

Windsor

Ontario (ON)

St. Lawrence College

Kingston

Ontario (ON)

Trent University

Peterborough

Ontario (ON)

University of Ontario Insitute of Technology

Oshawa

Ontario (ON)

University of Toronto International Foundation Program

Toronto

Ontario (ON)

Wilfred Laurier University

Waterloo

Ontario (ON)

University of Windsor

Windsor

Ontario (ON)

LaSalle College

Montreal

Quebec (QC)

University of Regina

Regina

Sasktchewan (SK)

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

ILSC เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เปิดสอน University Pathway เมือง Vancouver, Toronto, Montréal ในประเทศแคนดา

ILSC เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน เปิดรับสมัคร University Pathway หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่แคนาดา และ ปริญญาโทที่แคนาดา โดยไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL โดยสมัครเรียน Full-Time Intensive ขั้นต่ำ 8 อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน) สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

ขั้นตอนการเรียนต่อที่แคนาดา

ILSC University Pathway Program (8-24 weeks)
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ Full-Time Intensive โดยไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL ในการสมัครเรียน เมื่อสอบภาษาอังกฤษผ่านแล้วจึงไปเรียนในหลักสูตรปริญญาต่อได้

College or Univeristy Program (1-4 years)

นักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์

Post-Graduate Work Permit

นักเรียนสามารถขอวีซ่าทำงานได้ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรียนในระดับ College or University

Permanent Resident (PR)

นักเรียนสามารถสมัคร PR ได้หลังจากทำงานในประเทศแคนาดา 1 ปี ปกติจะได้รับการพิจารณาภายใน 3-12 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน
► ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หลังเรียนจบหลักสูตร University Pathway
► นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา ได้ทั้ง Bachelor Degrees (undergraduate), College Diplomas, Post Graduate Diplomas, MBA and Masters Degrees
► นักเรียนสามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา เพื่อรับ Condition Acceptance letters ในสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่สนใจเรียนต่อได้เลย เพื่อป้องกันที่เรียนเต็ม หรือ สมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อน แล้วค่อยทำเรื่องสมัครเรียนต่อในระดับปริญญา ในขณะที่เรียนภาษาอังกฤษที่ ILSC ได้ค่ะ

 

ตัวอย่างรายชื่อสถาบัน และมหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถดูได้จากเวบไซต์ของ ILSC

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Sault College เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Sault Ste Marie, Ontario (ON) ประเทศแคนาดา มีนักศึกษาอยู่ 4,000 คน และมีนักศึกษาจากต่างชาติอีกประมาณ 60 คน โดย Sault College ได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลอันดับ 1 ในเขต Ontario (ON)

จุดเด่นของ Sault College คือ

► ไม่ต้องใช้ผลคะแนน TOEFL/IELTS ในการสมัครเรียน (สามารถเรียนภาษา ESL ที่ Sault College ก่อนได้ เข้าหลักสูตรอื่น)
► จำนวนนักเรียนประมาณ 15-20 คน ทำให้ครูอาจารย์ดูแล เอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วถึง
► ค่าเล่าเรียนไม่แพง เมื่อเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัย
► เมืองมีความปลอดภัย และอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี
► มีบริการจัดหาที่พัก ทั้งแบบ โฮมสเตย์ และ หอพักภายใน Sault College
► มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ
► สามารถเริ่มเรียนในเทอม กันยายน หรือ มกราคม หรือ พฤษภาคม ได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เปิดสอน และที่ว่าง

 

Sault College เปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น

 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELS)

1 Year Certificate / 2 Years Diploma / 3 Years Advance Diploma

สาขาวิชา

 

Aviation, Business, Community Services, Culinary and Hospitality, Engineering Technology, General Arts and Science, Health Sciences, Information Technology, Justic Studies, Media and Design, Natural Enviroment and Outdoor Studies, Transportation

 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบที่ Sault College สามารถโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในแคนาดา แต่จะต้องมี GPA ที่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบการศึกษาในระดับ ม.6

► จบการศึกษาในระดับ ม.6
► มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 โดยคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หากมีผลคะแนนไม่ถึงตามที่ Sault Collegeกำหนด สามารถทำการสมัครเรียน English as a Second Language (ESL) ได้ค่ะ
► สำเนาพาสปอร์ต
► ค่าใบสมัคร ณ วันที่ทำการสมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 

ประมาณ CAD$ 14,200*/ 1 ปี การศึกษา * ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบจากเวบไซต์ของ Sault College อีกครั้งหนึ่ง

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

Thompson Rivers University ( TRU ) มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแคนาดา  เมือง Kamloops มณฑล British Columbia ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เปิดสอนในหลักสูตร ESL Programs, Certificate, Diploma, ปรีญญาตรี และ ปรีญญาโท 

Thompson Rivers University ( TRU ) มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแคนาดา  เมือง Kamloops มณฑล British Columbia ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เปิดสอนในหลักสูตร ESL Programs, Certificate, Diploma, ปรีญญาตรี และ ปรีญญาโท 

 

จุดเด่นของ Thompson Rivers University ( TRU )
คลาสเรียนไม่ใหญ่มาก ครูอาจารย์ดูแลทั่วถึง
ค่าเล่าเรียนไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับยูอื่น
สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่ อที่ยูดังได้

นักเรียนที่อยากจะเข้ายูดัง ที่แคนาดา แต่ผลการเรียนไม่ดี หรือ คะแนนภาษาอังกฤษไม่ดี สามารถมาเรียน ปรับพื้นฐานปี 1 ที่ Thompson Rivers University ( TRU ) แล้วย้ายไปเรียน ปี 2 ที่ยูดังในแคนาดาได้เหมือนกัน
สำหรับพยาบาลไทยที่ต้องการมาทำงานที่แคนาดา สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษ และ Practical Nursing หลักสูตร 2 ปี แล้วขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้
เรียนจบ ป ตรี Education ที่ Thompson Rivers University ( TRU ) สามารถสมัครทำงานเป็นครูในโ รงเรียนรัฐบาลที่แคนาดาได้ ได้รับการรับรองจาก มณฑล British Columbia
นักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และ เมื่อจบหลักสูตรการเรียน (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 2 ปี สามารถขอ Post-Graduate Work Permit หางานทำที่แคนาดาได้ถึง 3 ปี และโอกาสการขอ PR ในภายหลัง

MBA หลักสูตร 2 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมี GMAT รับจบ ป ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 3.00+ IELTS 7.0

 

สาขาวิชาของ Thompson Rivers University ( TRU )
Faculty of Adventure, Culinary Arts and Tourism
Faculty of Arts
Faculty of Business & Economics
Faculty of Education and Social Work
Faculty of Law
Faculty of Nursing
Faculty of Science
Faculty of Student Development
Faculty of Trades & Technology

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์