เรียนปริญญาตรี โท เอก ออสเตรเลีย Study Degree in Australia

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

เรียนปริญญาตรี โท และ เอก ในต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ช่วยให้น้องๆ ฝึกภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ได้พบปะกับผู้คนจากทั่วโลก


Academy of Information Technology (AIT) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในเมลเบิร์น (Melbourn) และ ซิดนีย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย

 

Academy of Information Technology (AIT) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน*
AUD$

Bachelor of Interactive Media (Game Development)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Bachelor of Interactive Media (Film Making)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Bachelor of IT (Mobile Applications Development)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Diploma of Software Development

Sydney/ Melbourne

1 ปี (3 เทอม)

$18,900

Bachelor of Digital Design

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

Bachelor of Interactive Media (Animation)

Sydney/ Melbourne

2-3 ปี (6 เทอม)

$48,000

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด Bachelor : IETLS 6.0

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Cambridge International College (CIC) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มี 2 แคมปัส คือ เมลเบิร์น (Melbourne) และ เพิร์ท (Perth) ในประเทศออสเตรเลีย

 

Cambridge International College (CIC) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 40 ชั่วโมง/ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายรายเทอมได้

หลักสูตร

แคมปัส

ระยะเวลา
เรียน

ค่าเรียน 2016 ต่อ ปี*
AUD$

Bachelor of Business (Accounting)

Melbourne

3 ปี

$15,500

Bachelor of Business (Management)

Melbourne

3 ปี

$15,500

Bachelor of Business (Marketing)

Melbourne

3 ปี

$15,500

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

 

*ค่าเรียนดังตารางด้านบน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถาบันเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเรียน

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Navitas เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ในประเทศออสเตรเลีย มี 4 แคมปัส คือ บริสเบน (B), แคนส์ (C), โกลด์โคสต์ (G), เมลเบิร์น (M) และ ซิดนีย์ (S) เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย foundation/ Certificate IV, Diploma ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อจบแล้วสามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการปรับตัว ให้เข้าสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่ออสเตรเลีย ด้วยคลาสเรียนที่มีขนาดเล็กประมาณ 30-40 คน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงครูอาจารย์ได้ง่าย เมื่อเทียบกับคลาสเรียนที่มีขนาดใหญ่ มากกว่า 100 คน ในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Curtin College โปรดเช็ครายละเอียดเกรดเฉลี่ย ผลคะแนนไอเอล และวิชาเรียนอีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV Tertiary Preparation Program แล้วเรียนต่อในหลักสูตร Higher Education Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Tertiary Access Programแล้วเรียนต่อในหลักสูตร Higher Education Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

 

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Tertiary Access Program ในสาขา Built Environment, Engineering, Health Sciences หรือ Higher Education Diploma ในสาขา Commerce, Arts & Creative Industries, IT เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Certificate IV Tertiary Preparation Program / Tertiary Access Program / Higher Education Diploma - ระยะเวลาเรียน 2- 3 trimesters

- Built Environment

- Food Science and Technology Stream

- Nursing Stream

- Psychology Stream

- Commerce

- Health Sciences Stream

- Nutrition Stream

- Information Technology

- Design and Art

- Human Biology Preclinical Stream

- Occupational Therapy Stream

- Media, Culture and Creative Arts

- Engineering

- Laboratory Medicine Stream

- Pharmacy Stream

- Social Sciences

- Exercise, Sports & Rehabilitation Science Stream

- Molecular Genetics and Biotechnology Stream

- Physiotherapy Stream

 


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Melbourne Insitute of Business and Technology (MIBT)

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV Tertiary Preparation Program เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 1 ได้เลย หรือเรียนต่อในหลักสูตร Diploma จบแล้วต่อปริญญาตรีปีที่ 2

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.5) ได้ทุกสาขา ยกเว้น Diploma of Media and Communication ต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

โปรดเช็ครายละเอียดเกรดเฉลี่ย ผลคะแนนไอเอล และวิชาเรียนอีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

Certificate IV Tertiary Preparation Program - ระยะเวลาเรียน 8-12 months

Diploma Program - ระยะเวลาเรียน 8-12 months

- Business

- Commerce

- Engineering

- Computing

- Health Sciences/Nursing

- Engineering

- Information Technology (IT)

- Health Science

- Mass Communication

- Management

- Science

- Media and Communication

 

- Science


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Queensland Institute of Business and Technology (QIBT)

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV TPP to Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV TPP to Bachelor หรือ Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

โปรดเช็ครายละเอียดเกรดเฉลี่ย ผลคะแนนไอเอล และวิชาเรียนอีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

1 ปี มี 2 เทอม - ระยะเวลาเรียน 2 - 3 เทอม

- Certificate IV Tertiary Preparation Program

- Diploma of Engineering

- Diploma of Hotel Management

- Diploma of Biosciences

- Diploma of Graphic Design

- Diploma of Information Technology

- Diploma of Commerce

- Diploma of Health Science

- Diploma of Media and Communication

- Diploma of Criminology & Criminal Justice
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.5 (no band less than 6.0)

- Diploma of Health Care
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.5 (no band less than 6.0)

 


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน La Trobe Melbourne โปรดเช็ครายละเอียดเกรดเฉลี่ย ผลคะแนนไอเอล และวิชาเรียนอีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Foundation Studies Program เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 1 ได้เลย หรือ ลงเรียนในหลักสูตร Diploma แล้วต่อปริญญาตรีปีที่ 2

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Foundation Studies Program (1 ปี มี 3 เทอม) - ระยะเวลาเรียน 2 เทอม

Diploma (1 ปี มี 3 เทอม) - ระยะเวลาเรียน 2-3 เทอม

- Business and Humanities

- Bioscience

- Engineering and Computer Science

- Business

- Health and Life Sciences

- Health Sciences

- IT

- Information Technology (IT)

 

- Mass Media and Communications


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) โปรดเช็ครายละเอียดเกรดเฉลี่ย ผลคะแนนไอเอล และวิชาเรียนอีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0-2.49 และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma (Standard-track) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma (Fast-track) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Diploma (1 ปี มี 3 เทอม) - ระยะเวลาเรียน 2-3 เทอม

- Arts

- Commerce

- Computing

- Business Administration

- Communication

- Electronic Engineering


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Macquarie Foundation Foundation Program (Standard-track) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Macquarie Foundation Foundation Program (Fast-track) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Macquarie Foundation Foundation Program
Faculty of Arts

คะแนนตอบรับ

Macquarie Foundation Foundation Program
Faculty of Science

คะแนนตอบรับ

Bachelor of Arts (Macquarie City Campus or North Ryde)

67%

Bachelor of Advance Science

79%

Bachelor of Arts - Media with Bachelor of Laws (North Ryde)

76%

Bachelor of Biodiversity and Conversation (North Ryde)

69%

Bachelor of Arts - Media (North Ryde)

70%

Bachelor of Engineering (major in Computer, Electronics, Mechanical, Mechatronic, Software or Telecommunications Engineering) (North Ryde)

68%

Macquarie Foundation Foundation Program
Faculty of Business and Economics

คะแนนตอบรับ

Bachelor of Enviroment (North Ryde)

68%

Bachelor of Actuarial Studies (North Ryde)

85%

Bachelor of Marine Science (North Ryde)

70%

Bachelor of Business Administrtion (Macquarie City Campus or North Ryde)

73%

Bachelor of Medical Science (North Ryde)

70%

Bachelor of Commerce - Professional Accouting (Macquarie City Campus or North Ryde)

72%

Bachelor of Planning (North Ryde)

68

Bachelor of Marketing and Media (North Ryde)

80%

Macquarie Foundation Foundation Program
Faculty of Human Sciences

คะแนนตอบรับ

   

Bachelor of Arts - Psychology with Bachelor of Laws (North Ryde)

85%

   

Bachelor of Health (North Ryde)

70%


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Eynesbury College

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV in Tertiary Preparation Program ทุกสาขา เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน Diploma แล้วต่อปริญญาตรีปีที่ 2

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.0-5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Eynesbury Foundation Studies Program เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 1 ได้เลย หรือหลักสูตร Diploma แล้วเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2

Eynesbury Foundation Studies Program

ระยะเวลาเรียน 4-5 terms (12-15 months)

Certificate IV in Tertiary Preparation Program

ระยะเวลาเรียน 2 trimesters (8 months)

Diploma

ระยะเวลาเรียน 2-3 trimesters (8-12 months)

- Business

- Commerce, Hospitality or Information Technology

- Business

- Engineering

- Engineering

- Computing and Information Technology

- Health Sciences

 

- Engineering

- Humanities

   

- Science

   


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Newcastle International College (NIC)

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Teritiary Preparation Program ทุกสาขา ยกเว้น a pathway to Medicine จะต้องมี ผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 5.5) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 1 ได้เลย หรือ ลงเรียนในหลักสูตร Diploma

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Teritiary Preparation Program (1 ปี มี 3 เทอม)

ระยะเวลาเรียน 2- 3 trimesters

Diploma (1 ปี มี 3 เทอม)

ระยะเวลาเรียน 2- 3 trimesters

- Business, Law and Commerce

- Business and Commerce

- Education and Arts

- Engineering

- Engineering, Science and Information Technology

- Information Technology

- Health Science

- Media and Communication

- a pathway to Medicine (1 ปี มี 2 เทอม) เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องจะเรียนต่อคณะแพทย์ศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย

 


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน Eynesbury College

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Certificate IV in Tertiary Preparation Program ทุกสาขา เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน Diploma แล้วต่อปริญญาตรีปีที่ 2

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.0-5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Eynesbury Foundation Studies Program เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 1 ได้เลย หรือหลักสูตร Diploma แล้วเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2

Eynesbury Foundation Studies Program ระยะเวลาเรียน 4-5 terms (12-15 months)

Certificate IV in Tertiary Preparation Program ระยะเวลาเรียน 2 trimesters (8 months)

- Business

- Commerce, Hospitality or Information Technology

- Engineering

Diploma ระยะเวลาเรียน 2-3 trimesters (8-12 months)

- Health Sciences

- Business

- Humanities

- Computing and Information Technology

- Science

 


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

หลักเกณฑ์ในการสมัครเรียน The South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT)

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma Stage 1 ทุกสาขา ยกเว้น Health Science จะต้องมี ผลคะแนน IELTS 6.0 (no band less than 6.0) เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน หลักสูตร Diploma Stage 2

- สำหรับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และผลคะแนน IELTS 5.5 (no band less than 5.0) สามารถสมัครเรียนในหลักสูตร Diploma Stage 2 เมื่อจบแล้วด้วยคะแนน % ขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นผลคะแนนเข้าเรียนต่อใน ปริญญาตรีปีที่ 2 ได้เลย

Diploma (1 ปี มี 3 เทอม) 2- 3 trimesters

- Arts

- Engineering

- Information Technology

- Business

- Health Science ยกเว้นคณะแพทย์

 


สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Southern Cross University (SCU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลขอ งประเทศออสเตรเลีย ที่มีผลงานทางด้านการวิจัยท ี่โดดเด่น ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย จึงทำให้ค่าเล่าเรียนสำหรับ นักเรียนต่างชาติไม่สูงจนเกินไปนัก เริ่มต้นที่ ปีละ AUD$19,xxx 

Southern Cross University (SCU) มี 5 แคมปัสให้เลือกเรียน คือ Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour, Sydney และ Melbourne ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือ กเรียน ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

Southern Cross University (SCU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ที่มีผลงานทางด้านการวิจัยที่โดดเด่น ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย จึงทำให้ค่าเล่าเรียนสำหรับ นักเรียนต่างชาติไม่สูงจนเกินไปนัก เริ่มต้นที่ ปีละ AUD$19,xxx 

Southern Cross University (SCU) มี 5 แคมปัสให้เลือกเรียน คือ Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour, Sydney และ Melbourne ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 

จุดเด่นของ Southern Cross University (SCU)
คลาสเรียนไม่ใหญ่มาก ครูอาจารย์ดูแลทั่วถึง
ได้รับรางวัล #1 for International Student Support 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2012
เรียนจบ ม. 6 หรือเทียบเท่า สามารถสมัครเรียนในระดับปริ ญญาตรีได้เลย (3-4 ปี แล้วแต่สาขาวิชา) โดยไม่ต้องเรียนในหลักสูตร Foundation
ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่น เริ่มต้นที่ ปีละ AUD$19,xxx 
สามารถทำ English Placement Test ได้ หากไม่มีผลคะแนน IELTS ในการสมัครเรียน
สามารถชำระค่ามัดจำหลักสูตร ได้ AUD$2,000 และแบ่งชำระค่าเรียนได้รายเ ทอม
ระหว่างเรียนในหลักสูตร ป ตรี โท และ เอก สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 40 ชม/อาทิตย์
หลังเรียนจบเรียนในหลักสูตร  ป ตรี โท และ เอก (ระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี) สามารถยื่นขอ Post-Study Work Visa (PSW) ได้อีก 2 ปี เพื่อหาประสบการณ์การทำงานใ นประเทศออสเตรเลีย
นักเรียนสามารถทำการเทียบเค รดิตในบางวิชา เพื่อจบการศึกษาได้เร็วขึ้น ได้ 

 

สาขาวิชาของ Southern Cross University (SCU)
Business
IT
Tourism
Environmental
Forest and Marine Sciences
Regional and Urban Planning
Engineering
Allied Health
Nursing and Midwifery
Health Sciences and Psychology
Law
Creative and Performing Arts
Humanities and Social Sciences

นอกจากนี้ Southern Cross University (SCU) ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรใหม่ คือ Bachelor of Business & Commercial Pilot License ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี โดยในการเรียนของปีที่ 1 และ 3 จะเป็นการเรียนวิชาทางด้านก ารบริหารทั้งหมด ส่วนการเรียนปีที่ 2 จะเป็นการอบรมเพื่อขับเครื่ องบินเพียงอย่างเดียว เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะไ ด้รับปริญญาตรีทางด้านบริหา รธุรกิจ และ Recreational Pilot License (RPL), Private Pilot License (PPL) และ Commercial Pilot Lience (CPL)

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์