เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล ออสเตรเลีย Study High School in Australia

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือวิทยาลัย)

 

การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) และโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาปรัชญาการศึกษา เช่น Montessori และ Steiner โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

 

โรงเรียนออสเตรเลียทำมากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (LOTE) เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ พวกเขายังเชื่อมั่นในประโยชน์ของการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน

 

ในประเทศออสเตรเลียที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วยพัฒนาศัพยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงกว่า

 

โรงเรียนในออสเตรเลียจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าอะไรที่ทำให้การศึกษาในออสเตรเลียมีคุณค่ามาก:

 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (มีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อชั้นเรียน)

 • ครูผู้สอนผ่านการรับรองและได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยและเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

 • สิ่งอำนวยความสะดวกมีมาตรฐานสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้ใช้

 • มีโปรแกรมด้าน 'พรสวรรค์และมีความสามารถ' เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูง

 • มีโปรแกรม 'ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง' ที่จะช่วยให้นักเรียนระดับแนวหน้าได้เรียนวิชาในระดับเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

 • มีโปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม

 • กรอบการประกันคุณภาพของโรงเรียนต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

สร้างผู้นำทางความคิด

 

หลักสูตรของโรงเรียนออสเตรเลียจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้นักเรียน โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนรู้ที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ กับมุมมองที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จะเติบโตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นปีที่ 12 โรงเรียนในออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่การสร้างต้นทุนทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนและพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทุกสาขา

 

รูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน

 

โรงเรียนได้ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยตรงจากครูผู้สอน การวิจัยของนักเรียน โครงงานกลุ่มและการนำเสนอ การนำเสนองานด้วยภาพ การเรียนรู้แบบ e-learning และชั้นเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการทำงานวิจัยเดี่ยว การทำงานกลุ่ม การนำเสนองานด้วยการพูดและแสดงภาพ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เช่นการนำเสนองานด้วยการใช้พอดคาสท์ (Podcast) และ วอดคาสท์ (Vodcast) เช่นเดียวกับการใช้การทดสอบในห้องเรียนและการให้การบ้านแบบดั้งเดิม โปรแกรมการทดสอบระดับชาติและนานาชาติทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในมาตรฐานและการรักษามาตรฐาน

 

วุฒิการศึกษาของโรงเรียน

 

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 11 และ 12) นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบและจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ชื่อของใบรับรองนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยขึ้นอยู่กับระบบการศึกษา แต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ใบรับรองดังกล่าวล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งหมด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบันในต่างประเทศ

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย จัดได้เป็นว่าเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เงียบสงบ ปลอดภัย ผู้คนอัธยาศัยดี เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่มีผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแห่งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและที่พักอาศัย ใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา

ข้อมูลจาก http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand/australian-education/schools-in-australia

 

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่

 • รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) : เมืองหลวง ซิดนีย์ (Sydney)

 • รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland): เมืองหลวง บริสเบน (Brisbane)

 • รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) : เมืองหลวง อดิเลต (Adelaide)

 • รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) : เมืองหลวง โฮบาร์ต (Hobart)

 • รัฐวิกตอเรีย (Victoria) : เมืองหลวง เมลเบิร์น (Melbourne)

 • รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) : เมืองหลวง เพิร์ธ (Perth)

 

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลีย สามารถแบ่งได้เป็น

 

ประเภท
Type

ชายล้วน
Boys

หญิงล้วน
Girls

สหศึกษา
Co-Ed

ประเภทของที่พัก
Accomodation

โรงเรียนรัฐบาล
(Government Schools)

มี

มี

มี

ไม่ค่อยมีหอพักสำหรับนักเรียน และ โรงเรียนรัฐบาล
ออสเตรเลียส่วนใหญ่ มักเป็นแบบสหศึกษา พักกับโฮมสเตย์

โรงเรียนคาทอลิค
(Catholic Schools)

มี

มี

มี

มีหอพัก และ โฮมสเตย์

โรงเรียนเอกชน
(Private Schools)

มี

มี

มี

มีหอพัก และ โฮมสเตย์

 

ซึ่งโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย ทุกประเภท ในแต่ละรัฐ จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การดูแลจาก กระทรวงศึกษาออสเตรเลีย

 

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 เทอม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม (10 อาทิตย์) และปิดเทอมให้นักเรียนหยุดพัก 2 อาทิตย์
ในแต่ละรัฐ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย จะเปิดเรียนไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐเป็นผู้กำหนด แต่จะเปิดเรียนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

 

ปีการศึกษา 2559 (2016)
เทอม 1 : 1 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน
เทอม 2 : 26 เมษายน - 1 กรกฎาคม
เทอม 3 : 18 กรกฎาคม - 23 กันยายน
เทอม 4 : 10 ตุลาคม - 16 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2560 (2017)
เทอม 1 : 27 มกราคม - 7 เมษายน
เทอม 2 : 26 เมษายน - 30 มิถุนายน
เทอม 3 : 17 กรกฎาคม - 22 กันยายน
เทอม 4 : 9 ตุลาคม - 15 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2561 (2018)
เทอม 1 : 2 กุมภาพันธ์ - 13 เมษายน
เทอม 2 : 30 เมษายน - 6 กรกฎาคม
เทอม 3 : 23 กรกฎาคม - 28 กันยายน
เทอม 4 : 15 ตุลาคม - 21 ธันวาคม

 

ชั้นเรียน
ออสเตรเลีย

อายุ
ปี

หมายเหตุ

Year 1

6/7

การศึกษาใน Year 1-6 เรียกว่า "Primary School"
นักเรียน Year 1-6 (อายุ 6-12 ปี) จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา

พ่อ หรือ แม่ จะต้องยื่นขอ Guardian Visa (S580) เพื่อดูแลบุตรตลอดระยะเวลาที่บุตรศึกษาที่ออสเตรเลีย และสามารถอยู่ดูแลบุตรได้จนถึงอายุ 18 ปี ซึ่งสามารถนำบุตรที่อายุไม่เกิน 6 ปีมามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ และ สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดก้ได้ ได้ถึง 3 เดือน

Year 2

7/8

Year 3

8/9

Year 4

9/10

Year 5

10/11

Year 6

11/12

Year 7

12/13

Year 7-10 เรียกว่า "Secondary School" หรือ "Junior High School"
Year 11-12 เรียกว่า "Senior Secondary School" หรือ "Senior High School"

นักเรียน Year 7-12 (อายุ 12-18 ปี) สามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้

Year 8

13/14

Year 9

14/15

Year 10

15/16

Year 11

16/17

Year 12

17/18

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย มีนโยบายและระเบียบที่เคร่งครัดในการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ) หรือ การ์เดี้ยน (Guardian) ที่มีอายุเกิน 21 ปี ในการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ในบางโรงเรียนอาจจะแจ้งให้นักเรียน จัดหาการ์เดี้ยนเอง หรือ ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้แนะนำให้ได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

การสมัครเรียนมัธยมที่ออสเตรเลียสามารถสมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลีย มักจะรับนักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ Year 7 (อายุ 12 ปี) เป็นต้นไป เนื่องจากสามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้ ตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย และจะไม่รับนักเรียนที่มาเรียนใน Year 12 เพราะ Year 11-12 เป็นหลักสูตรการเรียน 2 ปี เรียกว่า "Senior Secondary School" เพราะจะต้องมีการสอบเพื่อเก็บคะแนนในการจบการศึกษา และรับใบประกาศนียบัตร (Certificate)

หากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ในบางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS Centre) ภายในโรงเรียน หรือ ภายนอกโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรไฮสคูล

 

เอกสารการสมัครเรียน

 

 • สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา

 • สำเนาพาสปอร์ต

 • หนังสือรับรองจากครู

 • การสัมภาษณ์ผ่าน Skype

 • ผลคะแนน AEAS Test* (ในบางโรงเรียน อาจจะต้องการผลคะแนน AEAS เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ ก่อนรับสมัครเข้าเรียน)

 

AEAS Test*

 

AEAS Test หรือ Australin Education Assessment Services Test เป็นแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ในด้าน

 • ภาษาอังกฤษ - English Language Proficiency (2 hours)

  • Year 10-12 : Vocabulary, Reading Comprehension, Writing Skills, Listening Skills, Speaking

  • Year 7-9 : Vocabulary, Reading Comprehension, Writing Skills, Listening Skills, Speaking

  • Year 4-6 : Vocabulary, Reading Comprehension, Writing Skills, Listening Skills, Speaking

 • คณิตศาสตร์ - Mathematical Reasoning Ability (30-45 minutes) และ

 • เชาว์ปัญญา - Non-Verbal General Ability (30 minutes approximately)

 

ซึ่งในบางโรงเรียนอาจจะขอผลสอบ AEAS Test นี้ เพื่อประเมินได้ว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรไฮสคูลได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลียอีกด้วย

AEAS Test ใช้ระยะเวลาในการสอบประมาณ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีค่าสอบประมาณ AUD$ 450

 

การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วุฒิการศึกษา ออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนที่จบชั้น Year 12 จากประเทศออสเตรเลีย

เนื่องจากในแต่ละรัฐมีการจัดการเรียนของสอนเป็นของแต่ละรัฐเอง แต่จะมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลีย

 • (Australian Capital Territory) : วุฒิการศึกษา ACT Year 12 Certificate

 • (Northern Territory) : วุฒิการศึกษา South Australia Certificate of Education

 • รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) : วุฒิการศึกษา High School Cetificate

 • รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland): วุฒิการศึกษา Senior Certificate

 • รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) : วุฒิการศึกษา South Australia Certificate of Education

 • รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) : วุฒิการศึกษา Tasmanian Certificate of Education

 • รัฐวิกตอเรีย (Victoria) : วุฒิการศึกษา Victorian Certificate of Education

 • รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) : วุฒิการศึกษา Certificate of Secondary Education

 

นักเรียนสามารถยื่นเอกสารเพื่อเทียบวุฒิการศึกษา กับสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่

 

ฝ่าย ตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น 1 อาคารสพฐ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 02 288 5789-91 (เวลา 8.30-16.30 น. หยุดพักเที่ยง)
โทรสาร 02 282 6837
เวบไซต์ www.bet.obec.go.th

 

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

 

รายชื่อโรงเรียนออสเตรเลีย เอกชน (High School Lists in Australia)

 

รายชื่อ โรงเรียนมัธยมศึกษา เอกชน ใน รัฐวิกตอเรีย เมืองหลวง เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
(High School Lists in Victoria (VIC), Australia)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

ELICOS
Centre

วิดีโอ
Video

1

Billanook College*

1-12

Mooroolbark,
Melbourne

สหศึกษา
เอกชน

Y1-8: พ่อหรือแม่
Y9-11: โฮมสเตย์

Avalon College

2

Firbank Grammar School*

1-12

Brighton
Melbourne

หญิงล้วน
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:โฮมสเตย์/หอพัก

Avalon College

 

3

The Geelong College*

1-12

Geelong
Melbourne

สหศึกษา
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:หอพัก

Avalon College

4

Wesley College*

1-12

Melbourne

สหศึกษา
เอกชน

Y1-8: พ่อหรือแม่
Y9-11:โฮมสเตย์/หอพัก

มีในโรงเรียน

 

* โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย โรงเรียนนี้รับผลคะแนน AEAS Test ก่อนทำการสมัครเรียน


รายชื่อ โรงเรียนมัธยมศึกษา เอกชน ใน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองหลวง บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
(High School Lists in Queensland (QLD), Australia)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

ELICOS
Centre

วิดีโอ
Video

1

John Paul International College

1-12

Daisy Hill
Brisbane

สหศึกษา
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:หอพัก

มีในโรงเรียน

2

St Paul's School

1-12

Bald Hill
Brisbane

สหศึกษา
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:โฮมสเตย์

มีในโรงเรียน

 

* โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย โรงเรียนนี้รับผลคะแนน AEAS Test ก่อนทำการสมัครเรียน

 

รายชื่อ โรงเรียนมัธยมศึกษา เอกชน ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์ เมืองหลวง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
(High School Lists in New South Wales (NSW), Australia)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

ELICOS
Centre

วิดีโอ
Video

1

St Catherine's School*

1-12

Waverley
Sydney

หญิงล้วน
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:โฮมสเตย

SCE

2

The Illawarra Grammar School*

1-12

Wollongong
Sydney

สหศึกษา
เอกชน

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-11:โฮมสเตย์

มีในโรงเรียน

 

* โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย โรงเรียนนี้รับผลคะแนน AEAS Test ก่อนทำการสมัครเรียน

 

รายชื่อโรงเรียนออสเตรเลีย รัฐบาล (High School Lists in Australia)

 

ภาพประกอบจาก www.intervip.tur.br


รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา รัฐบาล ใน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองหลวง บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
(High School Lists in Queensland (QLD), Australia)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

HS
Preparation
Program

โรงเรียนมัธยม บริสเบน (Brisbane)

1

Calamvale Community College

1-12

Calamvale

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย

ไม่มี

2

Kelvin Grove State College

1-12

Kelvin Grove

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

3

North Lakes State College

1-12

North Lakes

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

4

Whites Hill State College

1-12

Camp Hill

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

มีในโรงเรียน

5

Alexandra Hills State High School

7-12

North Lakes

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

6

Balmoral State High School

7-12

Morningside

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

7

Brisbane State High School

7-12

South Brisbane

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

8

Cleveland District State High School

7-12

Cleveland

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์์

ไม่มี

9

Corinda State High School

7-12

Corinda

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

10

Craigslea State High School

7-12

Chermside

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

11

Ferny Grove State High School

7-12

Ferny Grove

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

12

Indooroopilly State High School

7-12

Indooroopilly

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

มีในโรงเรียน

13

Kedron State High School

7-12

Wooloowin

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

14

Kenmore State High School

7-12

Kenmore

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

15

Mitchelton State High School

7-12

Mitchelton

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

มีในโรงเรียน

16

Mount Gravatt State High School

7-12

Mt Gravatt

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

17

Rochedale State High School

7-12

Rochedale

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

18

Sunnybank State High School

7-12

Sunnybank

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

19

The Gap State High School

7-12

The Gap

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

20

Yeronga State High School

7-12

Yeronga

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

โรงเรียนมัธยม แคนส์ (Cairns)

1

Cairns State High School

7-12

Cairns

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

2

Smithfield State High School

7-12

Smithfield

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

3

Trinity Bay State High School

7-12

Manunda

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

โรงเรียนมัธยม โกลด์โคสต์ (Gold Coast)

1

Upper Coomera State College

1-12

Upper Coomera

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

2

Varsity College

1-12

Varsity Lakes

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

3

Benowa State High School

7-12

Benowa

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

4

Elanora State High School

7-12

Elanora

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

5

Helensvale State High School

7-12

Helensvale

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

6

Keebra Park State High School

7-12

Southport

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

7

Merrimac State High School

7-12

Mermaid Waters

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

8

Miami State High School

7-12

Miami

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

9

Palm Beach Currumbin State High School

7-12

Palm Beach

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

10

Robina State High School

7-12

Robina

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

โรงเรียนมัธยม ซันไชน์โคสต์ (Sunshine Coast)

1

Chancellor State College

1-12

Sippy Downs

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

2

Kawana Waters State College

1-12

Bokarina

สหศึกษา
รัฐบาล

Y1-6: พ่อหรือแม่
Y7-12:โฮมสเตย์

ไม่มี

3

Bribie Island State High School

7-12

Bongaree

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

4

Caloundra State High School

7-12

Caloundra

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

5

Coolum State High School

7-12

Coolum

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

6

Maroochydore State High School

7-12

Maroochydore

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

7

Mountain Creek State High School

7-12

Mountain Creek

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

8

Sunshine Beach State High School

7-12

Sunshine Beach

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

โรงเรียนมัธยม ทูวูมบา (Toowoomba)

1

Centenary Heights State High School

7-12

Toowomba

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

2

Harristown State High School

7-12

Toowomba

สหศึกษา
รัฐบาล

โฮมสเตย์

ไม่มี

 

การสมัครเรียน โรงเรียนมัธยม ไฮสคูล ในเขต ควีนแลนส์

 

 • สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา

 • สำเนาพาสปอร์ต

 • สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดี สามารถลงเรียนในหลักสูตร High School Preparation (Intensive English) ระยะเวลา 20 อาทิตย์ (2 เทอม) ก่อน เข้าเรียนในหลักสูตร High School ได้

 • ทางหน่วยงานการศึกษาเขตควีนแลนส์ จะเป็นผู้คัดเลือกใบสมัคร และจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ขึ้นอยู่กับความสนใจในด้านวิชาการนั้นๆ ดนตรี หรือ กีฬา

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์